Wyszukiwarka bibliograficzna

od
do

Bibliografia przedmiotowa

1921
 • Wystawa obrazów w Drohobyczu, „Chwila” 1921, nr 849, s. 10.
 • S. N-owa, Wrażenia z wystawy. Wystawa obrazów Schulza, „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 6, s. 2–3.
 • Al. Stewe, Z wystawy obrazów, „Świt. Organ urzędników naftowych w Borysławiu” 1921, nr 11, s. 6–7.
1922
 • Adolf Bienenstock, Z wystawy wiosennej. Prace graficzne Brunona Schulza, „Chwila” 1922, nr 1213, s. 5.
 • K. S., Salon wiosenny w Pałacu Sztuki, „Chwila Poniedziałkowa” 1922, nr 16, s. 3.
 • W. Kozicki, Życie sztuki we Lwowie. Wystawa wiosenna III, „Słowo Polskie” 1922, nr 138, s. 5.
1923
 • da., Wystawa obrazów żydowskich art. malarzy, „Przegląd Wileński” 1923, nr 8, s. 7–8.
1929
 • Artur Lauterbach, Talent w ukryciu. O grafikach Brunona Schulca, „Chwila” 1929, nr 3740, s. 5.
1930
 • Drugi numer czasopisma „Cusztajer”, „Chwila” 1930, nr 4065, s. 14.
 • [Informacja o Lwowskim Salonie Wiosennym], „Sztuki Piękne” 1930, nr 5, s. 200–201.
 • Niezwykła impreza artystyczna w Truskawcu, „Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 1930, nr 15, s. 5.
 • „Wystawa Brunona Schulza i Joachima Kahanego w Truskawcu…”, „Chwila” 1930, nr 4056, s. 13.
 • Wystawa prac art. metalopl. J. Kahanego i art. mal. Brunona Szulca w Truskawcu, „Chwila” 1930, nr 4072, s. 15.
 • Wystawa prac art. metalopl. J. Kahnego i art. mal. B. Szulca w Truskawcu, „Chwila” 1930, nr 4090, s. 13.
 • Z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych We Lwowie, „Chwila” 1930, nr 3988, s. 14.
 • Z wystawy Schulza i Kahnego, „Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 1930, nr 22, s. 6.
 • J. Kleczyński, Wrażenia artystyczne z Truskawca, „Kurier Warszawski” (wydanie wieczorne) 1930, nr 235, s. 8–9.
 • Janina Kilian Stanisławska, Salon Wiosenny 1930, „Gazeta Poranna. Ilustrowany dziennik informacyjny wschodnich kresów” 1930, nr 9223, s. 10–12.
 • Wł. Kozicki, Z „Salonu Wiosennego”, „Słowo Polskie” 1930, nr 141, s. 7.
 • Artur Lauterbach, Salon wiosenny. 1, „Chwila” 1930, nr 4005, s. 7.
 • Kazimierz Majewski, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon wiosenny 1930, „Gazeta Lwowska” 1930, nr 117, s. 3.
 • Debora Vogel, Bruno Schulz, „Judisk tidskrift” (Stockholm) 1930, nr 7, s. 224–226.
 • [Debora Vogel], Bruno Šulc, Maks Fejering, „Cusztajer” 1930, nr 2, s. 57–58.
1933
 • Nowa grupa literacka, „Kurier Poranny” 1933, nr 208, s. 6.
 • Nowa grupa literacka w Polsce, „Chwila” 1933, nr 5163, s. 12.
 • Tydzień bibliograficzny, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 55, s. 27.
 • Zamierzenia wydawnicze, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 54, s. 6.
 • P. R. [Przypis redakcji do: Bruno Schulz, „Sklepy cynamonowe”], „Chwila” 1933, nr 5284, s. 5.
1934
 • Nowe wydawnictwa, „Chwila” 1934, nr 5327, s. 12.
 • T. B-a [Tadeusz Breza], Odprawa pesymistom. Na marginesie „Rocznika Literackiego 1933 r.”, „Kurier Poranny” 1934, nr 312, s. 3–4.
 • Tadeusz Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości, „Kurier Poranny” 1934, nr 103, s. 6.
 • Zdzisław Broncel, Literatura maligny. O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „ABC Literacko-Artystyczne” 1934, nr 6, s. 1.
 • Henryk Domiński, Wśród prozaików, „Zet” 1934, nr 1, s. 6.
 • Sz. G., Dziwny poeta. Za kontuarami cynamonowych sklepów Bruno Schulza, „Głos Poranny” 1934, nr 55, dodatek społeczno-literacki, s. 3.
 • Kornelja Graffowa, Jedna dziwna książka, „Chwila” 1934, nr 5362, s. 11–12.
 • Adam Grzymała-Siedlecki, Etiudy płanetnicze, „Kurier Warszawski” 1934, nr 11, s. 4.
 • t.h. [Tadeusz Hollender], [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Sygnały” 1934, nr 3, s. 5.
 • j. i., Bruno Schulz. „Sklepy cynamonowe”, „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego” R. VI, 1934, nr 7, s. 323.
 • J. J. [Jarosław Janowski], Sen pełen zmor…, „Tygodnik Ilustrowany” 1934, nr 19, s. 385.
 • Rachela Korn, „Cimring gewelber” fun Bruno Szulc, „Literarisze Bleter” 1934, nr 16, s. 248.
 • Jan Lorentowicz, [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Nowa Książka” 1934, z. 1, s. 27–28.
 • Leon Lourie, „Sklepy cynamonowe” Schulza, „Lektura” 1934, nr 5, s. 13.
 • Zofia Nałkowska, [Odpowiedź na ankietę:] Jaką najciekawszą książkę przeczytałam w roku 1933?, „ABC Literacko-Artystyczne” 1934, nr 1, s. 2.
 • Zofia Niesiołowska-Rothertowa, „Sklepy cynamonowe”, „Kobieta Współczesna” 1934, nr 5, s. 83.
 • Leon Piwiński, „Sklepy cynamonowe”, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 6, s. 3.
 • Leon Piwiński, Powieść [omówienie „Sklepów cynamonowych”], „Rocznik Literacki za rok 1933”, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1934, s. 106–107.
 • Andrzej Pleśniewicz, Fantastyczne miasteczko, „Pion” 1934, nr 4, s. 10–11.
 • R. [Tadeusz Sinko], [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 8, dodatek do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, nr 50, s. XI.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Warszawa 1934 [skrzydełko obwoluty].
 • Jan Emil Skiwski, Publicystyka literacka, „Gazeta Polska” 1934, nr 52, s. 3.
 • Herman Sternbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 4, s. 384.
 • Teofil Bernard Syga, „Sklepy cynamonowe”, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 127, s. 4.
 • Konstanty Troczyński, „Sklepy cynamonowe” B. Szulca, „Dziennik Poznański” 1934, nr 101, s. 2.
1935
 • Nagroda „Wiadomości Literackich”. Przebieg obrad jury, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 10, s. 8.
 • Rozstrzygnięcie plebiscytu czytelników „Wiadomości Literackich”. Kogo wybralibyśmy do Akademii Niezależnych, gdyby taka akademia powstała?, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 6, s. 1.
 • Jerzy Andrzejewski, Młoda literatura oskarżona, „Prosto z Mostu” 1935, nr 6, s. 4.
 • Stanisław Baczyński, Powieść polska w 1934 roku, „Polonista” 1935, nr 4, s. 173–176.
 • Jan Bielatowicz, Przereklamowana książka. Czyli o „Sklepach cynamonowych”, „Warszawski Dziennik Narodowy” 1935, nr 7, s. 4.
 • A. Brun, Bruno Schulz – i co dalej?, „Chwila” 1935, nr 5921, s. 9.
 • Ignacy Fik, Literatura choromaniaków, „Tygodnik Artystów” 1935, nr 15, s. 1–2.
 • Wiktor Godziszewski, „Opętany fascynacją awersji” do uczciwego języka, „Poradnik Językowy” 1935, z. 2, s. 34–36.
 • Maksymiljan Goldstein, Karol Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiljana Goldsteina, z przedmową Majera Bałabana, Lwów 1935, s. 97–98, 107, 110–111.
 • Witold Gombrowicz, Atmosfera i kot. (W odpowiedzi p. J. Andrzejewskiemu), „Prosto z Mostu” 1935, nr 9, s. 4.
 • Witold Gombrowicz, O myślach chudych. Trudna literatura i pro domo mea, „Kurier Poranny” 1935, nr 307, s. 6.
 • Wilhelm Korabiowski, Spóźniona recenzja. Jeszcze o „Sklepach cynamonowych” Schulza, „Nowe Czasy” 1935, nr 23, s. 4.
 • Artur Lauterbach, Wystawa u Artystów. Bruno Schulz, Andrzej Pronaszko, Jarosław Muzyka, Fryc Kleinman, „Chwila” 1935, nr 6011, s. 10.
 • Leon Lourie, Rok 1935 w literaturze. Proza, poezja, dramat i czasopiśmiennictwo w Polsce, „Rewia Ilustrowana Tygodniowa” 1935, nr 52, dodatek „Głosu Porannego”, nr 356, s. 8–9.
 • A. Rączaszek, Urbanizacja jako problem kultury w Polsce, „Pion” 1935, nr 3, s. 1.
 • (tb) [Tadeusz Breza], B. Schulz o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej. Literacki wieczór dyskusyjny, „Kurier Poranny” 1936, nr 35, s. 8.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, „Pion” 1935, nr 34, s. 2–3; nr 35, s. 4–5.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 17, s. 321–323.
1936
 • Autor „Sklepów cynamonowych” opuścił żydostwo, „Chwila” 1936, nr 439, s. 3.
 • Autor „Sklepów cynamonowych” opuścił żydostwo, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1936, nr 4592, s. 3.
 • Książki i teatry [recenzja książki Debory Vogel „Akacje kwitną”], „Studio” 1936, nr 2, s. 62.
 • Nowy numer „Studia”, „Kurier Poranny” 1936, nr 202, s. 8.
 • „Studio”, „Nasz Przegląd” 1936, nr 197, s. 10.
 • Z sali odczytowej, „Chwila” (wydanie wieczorne) 1936, nr 700, s. 10.
 • Jerzy Andrzejewski, Dwa debiuty powieściowe [recenzja „Ulicy Wszystkich Świętych” K. Truchanowskiego], „Prosto z Mostu” 1936, nr 52, s. 7.
 • Jerzy Andrzejewski, Powieść o dzieciach ulicy, „Prosto z Mostu” 1936, nr 32, s. 2.
 • Tadeusz Breza, Pisarz, którego dręczy sobowtór, „Kurier Poranny” 1936, nr 357, s. 9–10.
 • Kazimierz Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1934, t. 3: Ekspresjonizm i neorealizm, Lwów–Warszawa 1936, s. 562–565.
 • B. D., Wśród czasopism, „Gazeta Robotnicza” 1936, nr 284, s. 4.
 • Bolesław Dudziński, Nowe książki [informacja o „Procesie” Kafki w przekładzie Schulza], „Gazeta Robotnicza” 1936, nr 238, s. 3.
 • Witold Gombrowicz, Do Brunona Schulza, „Studio” 1936, nr 7, s. 217–220.
 • Witold Gombrowicz, Łańcuch nietaktów, „Studio” 1936, nr 8, s. 274–280.
 • Witold Gombrowicz, List otwarty do Brunona Schulza, „Studio” 1936, nr 7, s. 209–211.
 • Leon (Lew) Kaltenbergh, Socjologia literacka, „Sygnały” 1936, nr 21, s. 4.
 • Wanda Kragen, Twórczość Franciszka Kafki, „Chwila” 1936, nr 6238, s. 10.
 • K. Kuryluk, Życie kulturalne we Lwowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 5, s. 96.
 • Alfred Łaszowski, Książki z ubiegłego miesiąca [recenzja „Ulicy Wszystkich Świętych” K. Truchanowskiego], „Studio” 1936, nr 8, s. 296–297.
 • Włodzimierz Pietrzak, Święte szukanie, „Studio” 1936, nr 9, s. 312–315.
 • Andrzej Pleśniewicz, Spór o doktorową. Rozwichrzone problematy dyskusji literackiej, „Kurier Poranny” 1936, nr 329, s. 8.
 • Jan Emil Skiwski, Łańcuch szczęścia, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 42, s. 794.
 • Kazimierz Truchanowski, Czy naśladownictwo?, „Studio” 1936, nr 5/6, s. 186–190.
1937
 • Wielki recital poezji, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6395, s. 10.
 • Wizo – Drohobycz, „Chwila” 1937, nr 6733, s. 13.
 • O. R., Kilka słów o „Przedmieściu”, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6596, s. 12.
 • Izydor Berman, Szkice i pamiętniki Fr. Kafki. (Z okazji wydania zbiorowych dzieł pisarza), „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6663, s. 9–10.
 • Kazimierz Czachowski, Najnowsza polska twórczość literacka 1935–1937 oraz inne teksty krytyczne, Lwów 1937, s. 40, 170–171.
 • Ignacy Fik, Fantastyka we współczesnej literaturze polskiej, „Nasz Wyraz” 1937, nr 8, s. 2–3.
 • Tadeusz Hollender, Pisarze polscy o pomocy zimowej, „Sygnały” 1937, nr 25, s. 15.
 • K, „Wieczór literacki” w Teatrze Żołnierza, „Gazeta Lwowska” 1937, nr 7, s. 3.
 • G. L., Egga Haardt, „Nowy Kurier” 1937, nr 162, s. 10.
 • Józef Nacht, Wywiad drastyczny. (Rozmowa z Brunonem Schulzem), „Nasza Opinia” 1937, nr 77, s. 5.
 • Leon Piwiński, [Recenzja „Ulicy Wszystkich Świętych” K. Truchanowskiego], „Rocznik Literacki 1936”, 1937, s. 78–79.
 • Stefan Rassalski, Sąd nad pisarzem, „Kurier Poranny” 1937, nr 309, s. 10.
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz i romantycy, „Chwila” 1937, nr 6575, s. 9.
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz – poeta sofista, „Chwila” (wydanie poranne) 1937, nr 6561, s. 10.
 • Artur Sandauer, Nowa książka Schulza, „Nowy Dziennik” 1937, nr 298, s. 8–9.
 • Henryk Vogler, Świat rozszczątkowany, „Nowy Dziennik” 1937, nr 326, s. 8.
 • Mieczysław Wallis, Wystawy, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 28, s. 6.
 • Maria Wrześniewska-Kruczkowska, Psychostenik. Gombrowiczowi, Karpińskiemu i Schulzowi, „Apel” 1937, nr 13, dodatek do „Kuriera Porannego”, nr 351, s. 9–10.
1938
 • [„Fantastyka i dziwactwo w nowej literaturze polskiej…”], „Nowy Dziennik” 1938, nr 20, s. 15.
 • Lista odznaczonych złotym wawrzynem akademickim, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 7052, s. 7.
 • Nagrodę „Wiadomości Literackich” za najwybitniejszą książkę polską 1937 r. otrzymał Jeremi Wasiutyński…, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 11, s. 1–2.
 • Nowości Tow. Wyd. „Rój” [„Sanatorium pod Klepsydrą”], „Nowy Kurier” 1938, nr 87, s. 6.
 • Odczyt o Gombrowiczu, „Apel” 1938, nr 17, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 16, s. 1.
 • Odznaczenia wawrzynem akademickim, „Gazeta Lwowska” 1938, nr 256, s. 2.
 • Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.
 • Tydzień bibliograficzny, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 4, s. 8.
 • Tydzień kulturalny, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 4, s. 81.
 • Wizo – Drohobycz, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 6781, s. 13.
 • Wizo – Drohobycz, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 6843, s. 9.
 • Z pracy grup prowincjonalnych Wizo, „Chwila” 1938, nr 6924, s. 9.
 • Z wydawnictw, „Chwila” 1938, nr 7099, s. 16.
 • Zaszczytne wyróżnienie drohobyczanina, „Chwila. Wydanie wieczorne” 1938, nr 1297, s. 6.
 • Izydor Berman, Życie zaczarowane, „Nasza Opinia” 1938, nr 131, s. 9.
 • Emil Breiter, „Sanatorium pod Klepsydrą” Schulza, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 23, s. 4.
 • Michał Chmielowiec, Zdarzenia bezdomne, „Kultura” 1938, nr 13, s. 5.
 • Józef Czechowicz, Truchanowski i towarzysze. Uwagi marginesowe, „Pion” 1938, nr 35, s. 2.
 • Bolesław Dudziński, [Recenzja „Sanatorium pod Klepsydrą”], „Naprzód” 1938, nr 96, s. 2.
 • Ignacy Fik, Co za czasy!, „Nasz Wyraz” 1938, nr 7–8, s. 1–2.
 • Ludwik Fryde, O „Ferdydurke” Gombrowicza, „Pióro” 1938, nr 1, s. 113–122.
 • Ludwik Fryde, Trzy pokolenia literackie, „Pion” 1938, nr 45, s. 3–4.
 • Witold Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, „Apel” 1938, nr 31, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 112, s. 1.
 • Wilhelm Korabiowski, À la manière de… Bruno Schulz, „Chochoł” 1938, nr 1, s. 3.
 • Eugenia Krassowska, O twórczości Brunona Schulza, „Sygnały” 1938, nr 51, s. 3.
 • Alfred Łaszowski, Apteka pod Schulzem, „Polityka” 1938, nr 16, s. 7–8.
 • Stanisław Jerzy Lec, Powodzenie powieści środowiskowych, „Chwila” 1938, nr 6988, s. 9.
 • Barbara Lewitówna, Proza Brunona Schulza, „Ster” 1938, nr 5, s. 7.
 • Edward Litwin, Donkiszonada przeciw realności, „Kultura” 1938, nr 43, s. 4.
 • mdd [Marian Dienstl-Dąbrowa], Wycinanki Eggi Haardt, „Światowid” 1938, nr 4, s. 17.
 • J. N. Miller, Ku nowej prozie, „Gazeta Robotnicza” 1938, nr 93, s. 9.
 • Stanisław Piasecki, Czarowanie gałązką w zębach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 7, s. 1.
 • Marian Piechal, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Gazeta Polska” 1938, nr 189, s. 3.
 • Włodzimierz Pietrzak, Bluszcz na ruinach, „Prosto z Mostu” 1938, nr 27, s. 7.
 • Leon Piwiński, [Recenzja „Sanatorium Pod Klepsydrą”], „Rocznik Literacki 1937”, 1938, s. 61.
 • Leon Pomirowski, Przezwyciężenie okresu dojrzewania, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 8, s. 151–152.
 • Marian Promiński, Nowości literackie [recenzja „Sanatorium pod Klepsydrą”], „Sygnały” 1938, nr 40, s. 5.
 • Artur Sandauer, Szkoła mitologów. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, „Pion” 1938, nr 5, s. 4.
 • Konstanty Troczyński, Katastrofa na drugim torze, „Dziennik Poznański” 1938, nr 207, s. 9.
 • Henryk Vogler, Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, „Skamander” 1938, z. 99/101, s. 246–252.
 • Natalia Wiśniewska, Literatura w malignie, „Epoka” 1938, nr 33, s. 11–13.
1939
 • Co to za Bruno Szulc?, „Chwila” (wydanie poranne) 1939, nr 7144, s. 10.
 • Ignacy Fik, 20 lat literatury polskiej (1918–1938), Warszawa 1939.
 • Ignacy Fik, Czas artystyczny, „Nasz Wyraz” 1939, nr 5–6, s. 1.
 • Karol Ludwik Koniński, [Recenzja „Pasji Błędomirskich” J. Iwaszkiewicza], „Ateneum” 1939, nr 1, s. 135.
 • Adam Krawczyk, Czas u Bruno Schulza, „Nasz Wyraz” 1939, nr 5–6, s. 6.
 • Jan Aleksander Król, Ze szkoły Kadena, „Pióro” 1939, nr 2, s. 249–256.
 • Bolesław Miciński, O „deformacji” rzeczywistości w sztuce, „Polityka” 1939, nr 1, s. 7.
 • J. Muszkowska, [Recenzja „Sklepów cynamonowych”], „Books Abroad” 1939, Vol. 13, No. 4, s. 511.
 • Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu, „Ateneum” 1939, nr 1, s. 156–163.
1945
 • Mieczysław Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną, „Kuźnica” 1945, nr 1, s. 13–17.
1946
 • Jerzy Broszkiewicz, Pożegnanie z egzystencjalizmem, „Dziennik Polski” 1946, nr 216, s. 5.
 • Jan Kott, Tydzień paryski, „Kuźnica” 1946, nr 40, s. 3–4.
 • Artur Sandauer, Francja i my, „Przekrój” 1946, nr 73, s. 14.
 • Henry J. Wegrocki, Masochistic Motives in the Literary and Graphic Art of Bruno Schulz, „The Psychoanalytic Review” 1946, No. 33, s. 154–164.
1947
 • Felicja [Izabella Czermakowa], Listy do Felicji. Odpowiedź, „Nowiny Literackie” 1947, nr 25, s. 7.
1948
 • Almanach exlibrisu polskiego XX wieku, opracował Jerzy Kram, wydanie uzupełnione i poprawione, Kraków 1948, s. 117–118.
 • Andrzej Chciuk, Drohobyckie czasy, „Dziś i Jutro” 1948, nr 12, s. 4–5.
 • Jerzy Ficowski, Studium o Schulzu, „Przekrój” 1948, nr 164, s. 10.
1949
 • Kazimierz Brandys, Odpowiedź wulgaryzatora, „Kuźnica” 1949, nr 42, s. 2.
 • Ernestyna Podhorizer-Zajkin, Pamięci Brunona Schulza, literata i artysty malarza, „Opinia” 1949, nr 50, s. 20.
1952
 • W.J., Sztuki plastyczne. Salon wiosenny 1922 r., „Kurier Lwowski” 1922, nr 152, s. 3.
1953
 • Ewa Korzeniewska, Zarys literatury polskiej dla klasy XI wraz z antologią poezji i publicystyki, cz. II: 1918–1950, opracowano przy współpracy Andrzeja Wasilewskiego, wydanie drugie, Warszawa 1953, s. 8.
 • Ryszard Matuszewski, Literatura międzywojenna, Warszawa 1953, s. 106, 225, 255.
 • Irena Piechowiczówna, Mój nauczyciel Bruno Schulz, „Wiadomości” (Londyn) 1953, nr 49, s. 3.
1955
 • Ryszard Matuszewski, Historia literatury polskiej. Materiały do nauczania dla klasy XI, zeszyt II: Boy-Żeleński – Słonimski – inni poeci dwudziestolecia – rozwój literatury rewolucyjnej w dwudziestoleciu: Kruczkowski, Wasilewska – inni prozaicy dwudziestolecia – uwagi końcowe, Warszawa 1955, s. 124–125.
1956
 • „Sklepy cynamonowe”, „Przekrój” 1956, nr 566, s. 11.
 • Jerzy Ficowski, Przypomnienie Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1956, nr 6, s. 6–7.
 • Jan Kurczab, Cień „Xięgi Bałwochwalczej”, „Życie Literackie” 1956, nr 44, s. 5.  
 • Br. Or., Pisarz i książka. Audycja o Brunonie Schulzu, „Radio i Świat” 1956, nr 43, s. 5.
1957
 • Bruno Schulz, „Dookoła Świata” 1957, nr 204.  
 • Henryk Bereza, Nowoczesność Schulza, „Zwierciadło” 1957, nr 29, s. 6–7.  
 • Henryk Bereza, Przeciw degradacji, „Nowe Książki” 1957, nr 22, s. 1351–1353.  
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji, „Nowa Kultura” 1957, nr 45, s. 3, 7.  
 • Bronisław Mamoń, Powierzchnie i dna, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46, s. 4–5.  
 • Marian Promiński, Sanatorium poza Styksem, „Życie Literackie” 1957, nr 7, s. 4–5.  
 • Józef Sieradzki, Leon Cieślik, Wspomnienia o Brunonie Schulzu, „Nowa Kultura” 1957, nr 45, s. 3, 7.  
 • Henryk Vogler, Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, [w:] idem, Z notatek przemytnika. Szkice krytyczne, Warszawa 1957, s. 9–19.
1958
 • Marian Jachimowicz, Borysław – zagłębie poetyckie, „Twórczość” 1958, nr 4, s. 56–74.
 • Aleksander Jackiewicz, Kuglarz urojonych miast, „Życie Literackie” 1958, nr 312, s. 3.  
 • Ryszard Matuszewski, Literatura polska lat 1918–1956, Warszawa 1958, s. 17, 393.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Bruno Schulz. Wspomnienie, „Przekrój” 1958, nr 676, s. 8–9.  
 • A. Roman, Bruno Schulz jakiego nie znamy. „Księga Bałwochwalcza” czeka na wydawcę, „Kurier Polski” 1958, nr 18/19.  
1959
 • Henryk Bereza, W kręgu Schulza, „Twórczość” 1959, nr 8, s. 127–129.
 • Andrzej Chciuk, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, „Kultura” (Paryż) 1959, nr 7–8, s. 13–30.
 • Stanisław Kaszyński, Bruno Schulz po serbsku, „Twórczość” 1959, nr 12, s. 159–160.
 • Ryszard Matuszewski, Literatura współczesna. Antologia i opracowanie, Warszawa 1959, s. 17, 421, 423.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, [w:] eadem, Bunt wspomnień, Warszawa, 1959, s. 330–336.
 • Stojan Subotin, Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca, „Delo” 1959, sv. 2, s. 1060–1072.
1960
 • Bruno Schulz – Austriakiem, „Życie Literackie” 1960, nr 22, s. 12.
 • Jan Pieńkowski, „Jadowity derywat chlorofilu”, „Polonista” 1960, nr 9, s. 20–30.
1961
 • Francuzi o polskiej rewelacji, „Świat” 1961, nr 49.  
 • Ignacy Fik, Literatura choromaniaków, [w:] idem, Wybór pism krytycznych, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Chruszczyński, Warszawa 1961, s. 126–135.
 • Witold Gombrowicz, Fragment z dziennika, „Kultura” (Paryż) 1961, nr 11, s. 16–26.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa, O Brunonie Schulzu, [w:] eadem, Bunt wspomnień, wydanie drugie zmienione i poszerzone, Warszawa, 1961, s. 330–336.
1962
 • Jerzy Ficowski, Epistolografia Bruno Schulza, „Nowa Kultura” 1962, nr 51/52, s. 7, 15.  
 • Andrzej Wirth, Sprawa Bruno Schulza, „Przegląd Kulturalny” 1962, nr 9, s. 9.  
 • Ignacy Witz, Bruno Schulz plastyk, „Nowa Kultura” 1962, nr 39, s. 3, 6.
1963
 • Bruno Schulz nagrodzony, „Kultura” 1963, nr 27, s. 2.
 • Prix Nocturne: Schulz, „Życie Literackie” 1963, nr 49, s. 15.
 • Zbigniew Grabowski, Bruno Schulz a Kafka, „Wiadomości” 1963, nr 44, s. 5.
 • Artur Sandauer, [Stanowiska wobec…] …prozy awangardowej lat międzywojennych, [w:] idem, Stanowiska wobec…, Kraków 1963, s. 23–29.
 • TEM, „Nagroda nocy” dla Schulza, „Kierunki” 1963, nr 50, s. 8.
1964
 • Aleksander Wojciechowski, „Więcej formy!”, „Współczesność” 1964, nr 155.  
 • Bruno Schulz – rysownik, „Wiedza i Życie” 1964, nr 6.  
 • Jerzy Ficowski, Listy Schulza, „Współczesność” 1964, nr 168, s. 6–7.  
 • Jerzy Ficowski, W sprawie Schulza, „Życie Literackie” 1964, nr 37, s. 13.
1965
 • Korespondencja [Artura Sandauera z Ryszardem Matuszewskim], „Współczesność” 1965, nr 7–8.  
 • Marcin Czapliński, Artysta samotny, „Kierunki” 1965, nr 14, s. 8.  
 • Izabella Czermakowa, Bruno Schulz, „Twórczość” 1965, nr 10, s. 99–102.
 • Jerzy Ficowski, Bruno Schulz, „Polska” 1965, nr 10, s. 28–31.
 • Jerzy Ficowski, [List do Redaktora Naczelnego „Współczesności”], „Współczesność” 1965, nr 6, s. 11.
 • Jerzy Ficowski, Listy Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego, „Twórczość” 1965, nr 10, s. 75–98.
 • Jerzy Ficowski, W poszukiwaniu śladów Brunona Schulza, „Współczesność” 1965, nr 25/26, s. 6.  
 • Kazimierz Andrzej Jaworski, Z nieznanej korespondencji Brunona Schultza, „Kamena” 1965, nr 5, s. 1–7.  
 • Adam Klimowicz, Dziwne malarstwo, „Nowe Książki” 1965, nr 5, s. 2, 213.  
 • Ryszard Matuszewski, [Odpowiedź na atak Sandauera], „Współczesność” 1965, nr 7–8, s. 15.
 • Czesław Samojlik, Groteska – pisarstwo wszechstronnie banalne… Sprawa prozy Brunona Schulza, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, redaktorzy tomu Alina Brodzka, Zbigniew Żabicki, t. II: Literatura międzywojenna, Warszawa 1965, s. 266–296.
 • Artur Sandauer, List do redakcji Polskiego Radia, „Współczesność” 1965, nr 6, s. 11.
 • Artur Sandauer, [Odpowiedź na list Ryszarda Matuszewskiego], „Współczesność” 1965, nr 7–8, s. 15.
 • Artur Sandauer, Wojna o Schulza, „Współczesność” 1965, nr 5, s. 3.  
 • Artur Sandauer, Wprowadzenie do Schulza, „Fakty i Myśli” 1965, nr 16, s. 1, 3.  
 • Marek Skwarnicki, Zwycięstwo Brunona Schulza, „Znak” 1965, nr 5, s. 673–675.
 • Spodek, Przypis do Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 23, s. 6.
 • Wiesław Paweł Szymański, Na początku było słowo. O prozie Brunona Schulza, „Współczesność” 1965, nr 12, s. 5.
 • Anna Tarska, Geniusz z Drohobycza, „Echo Krakowa” 1965/1966, nr 305.  
 • Adam Ważyk, Spotkanie w Zakopanem [fragment książki], „Życie Literackie” 1965, nr 48, s. 8.
1966
 • Jerzy Ficowski, Czas schulzowski czyli mityczna droga do wolności, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 51, s. 2–3.
 • Ludwik Fryde, Trzy pokolenia literackie, [w:] idem, Wybór pism krytycznych, opracował Andrzej Biernacki, Warszawa 1966, s. 222, 381, 425.
 • Stanisław Giza, Jeszcze o Brunonie Schulzu, „Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 35, s. 2, 7.  
 • Marian Jachimowicz, Bruno Schulz, „Poezja" 1966, nr 4, s. 84–89.
 • Krzysztof Miklaszewski, Cena świadomości. (Próba analizy opowiadania Bruno Schulza pt. „Pan”), „Ruch Literacki” 1966, nr 6, s. 285–295.
 • Marian Rawiński, Jeszcze o Brunonie Schulzu, „Fakty i Myśli” 1966, nr 8, s. 1, 2–3.  
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana, [w:] idem, Dla każdego coś przykrego, Kraków 1966, s. 56–80.
 • Artur Sandauer, Sprawa Schulza, [w:] idem, Dla każdego coś przykrego, Kraków 1966, s. 308–325.
 • Adam Ważyk, Kwestia gustu, Warszawa 1966, s. 109–118.
1967
 • Bruno Schulz, „Nowe Książki” 1967, nr 21.  
 • Bruno Schulz na scenie, „Współczesność” 1967, nr 17.  
 • [Informacja o wystawie rysunków Schulza], „Tygodnik Powszechny” 1967, nr 16.  
 • Wystawa Rysunków Brunona Schulza prozaika i malarza, „Express Wieczorny” 1967, nr 81, s. 6.
 • Jan Becker, Bruno Schulz, „Przegląd Artystyczny” 1967, nr 5, s. 21–23.
 • Andrzej Ekwiński, Rysunki Schulza, „Współczesność” 1967, nr 11, s. 8.  
 • Jerzy Falkowski, „Myślniki, westchnienia i wielokropki” czyli sceniczne wariacje na temat Bruno Schulza, „Teatr” 1967, nr 17, s. 16–17.  
 • Jerzy Ficowski, Prehistoria i powstanie „Sklepów cynamonowych”, „Twórczość” 1967, nr 3, s. 94–101.
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków 1967.
 • Jerzy Ficowski, Tekściarz Brunon czyli skutki wystawy rysunków Schulza, „Życie Warszawy” 1967, nr 96, s. 5.  
 • Jerzy Ficowski, Trzy listy Brunona Schulza, „Twórczość” 1967, nr 4, s. 97–101.  
 • Teresa Kostkiewiczowa, Sanatorium pod Klepsydrą, [w:] Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Czytamy utwory współczesne. Analizy, Warszawa 1967, s. 192–204.
 • Zofia Kwiecińska, Obsesje Brunona Schuzla (Wystawa w Muzeum Adama Mickiewicza), „Trybuna Ludu” 1967, nr 94, s. 6.  
 • K. M., Na granicy genialności. Wystawa B. Schulza w Muzeum Mickiewicza, „Kurier Polski” 1967, nr 8/9.  
 • Andrzej Osęka, Afera z Brunonem Schulzem, „Kultura” 1967, nr 17, s. 9.
 • Julian Przyboś, Cały Schulz, [w:] idem, Sens poetycki, t. 2, wydanie drugie powiększone, Kraków 1967, s. 179–182.
 • Marceli Radomiński, Schulz inscenizowany, „Tygodnik Kulturalny” 1967, nr 17, s. 7.  
 • Arnold Słucki, „Księga i Autentyk”, „Twórczość” 1967, nr 10, s. 122–125.
 • Ignacy Witz, Bruno Schulz, [w:] idem, Obszary malarskiej wyobraźni. Eseje, Kraków 1967, s. 36–53.
 • Ignacy Witz, Rysunki Brunona Schulza, „Życie Warszawy” 1967, nr 82, s. 6.  
 • Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu, [w:] Kazimierz Wyka, Stara szuflada, Kraków 1967, s. 259–271.
 • Z. L., Bruno Schulz, „Widnokręgi” 1967, nr 6, s. 57–60.  
 • [Wojciech Żukrowski], Regiony wielkiej herezji, „Nowe Książki” 1967, nr 21, s. 2.
1968
 • Jan Brzękowski, Horzyca – Jasieński – Czyżewski – Sebyła – Schulz, [w:] idem, W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice, Warszawa 1968, s. 78–79.
 • Andrzej Chciuk, Pierwsza książka o Schulzu, „Kultura” (Paryż) 1968, nr 4, s. 137–140.
 • Jerzy Ficowski, Mój nieocalony, [w:] idem, Ptak poza ptakiem, Warszawa 1968, s. 42–43.
 • Jan Kurowicki, Mityczne wzloty, „Odra” 1968, nr 4, s. 41–47.  
 • Olga Lukashevich, Bruno Schulz’s „The Street of Crocodiles”. A study in Creativity and Neurosis, „The Polish Review” 1968, No. 2, s. 63–79.
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz a nadrealizm. Konferencja naukowa poświęcona prozie polskiej XX wieku, Toruń 1968.
 • Tadeusz J. Żółciński, Kreator „Republiki marzeń”, „Więź” 1968, nr 10, s. 148–153.
1969
 • Ludwik Lille, O Brunonie Schulzu, Poecie i Malarzu, „Oficyna Poetów” 1969, nr 4, s. 12–14.
 • Krzysztof Miklaszewski, Bezcenny rezultat czytelniczej fascynacji, „Ruch Literacki” 1969, z. 6, s. 372–374.
 • Artur Sandauer, Ich dwóch i ja jeden (Wspomnienie o Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu), „Kultura” 1969, nr 45, s. 3.
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana, [w:] idem, Liryka i logika, Warszawa 1969, s. 73–97.
1970
 • Tadeusz Breza, Jak pojawili się Witold i Bruno, „Współczesność” 1970, nr 14, s. 3.
 • Tadeusz Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości, [w:] idem, Nelly. O kolegach i o sobie, Warszawa 1970, s. 346–355.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz: dziecko w antykwariacie kultur, [w:] idem, Człowiek i sytuacje ludzkie. Szkice o pisarstwie XX wieku, Wrocław 1970, s. 23–57.
 • Krzysztof Miklaszewski, Kto przełożył „Proces” Kafki? [list do redaktora „Życia Literackiego”], „Życie Literackie” 1970, nr 38, s. 13.
 • Wiesław Paweł Szymański, O twórczości Brunona Schulza, „Ruch Literacki” 1970, z. 5, s. 325–306.
1971
 • Henryk Dubowik, „Republika marzeń” Brunona Schulza, [w:] idem, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej, Poznań–Bydgoszcz 1971, s. 130–132.
 • j. f. [Jerzy Ficowski], Bruno Schulz w świecie, „Życie Literackie” 1971, nr 14, s. 15.
 • Listy Brunona Schulza, podał do druku Jerzy Ficowski, „Twórczość” 1971, nr 10, s. 78–85.  
 • Aleksander Jackiewicz, Kuglarz urojonych miast (O Brunonie Schulzu), [w:] idem, Niebezpieczne związki literatury i filmu, Warszawa 1971, s. 89–96.
 • Krzysztof Miklaszewski, O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza (na przykładzie „Sklepów cynamonowych”), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1971, z. 21, s. 49–66.
 • Krzysztof Miklaszewski, Poeta prozy. (O poetyckiej materii prozy Brunona Schulza), „Poezja” 1971, nr 7, s. 46–51.  
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz a nadrealizm, [w:] O prozie polskiej XX wieku. Materiały konferencji ogólnopolskiej w Toruniu. Listopad 1968, pod redakcją Artura Hutnikiewicza i Heleny Zaworskiej, Wrocław 1971, s. 183–198.
1972
 • (j), Twórczość plastyczna B. Schulza – w Galerii „Pryzmat”, „Dziennik Polski” 1972, nr 32, s. 6.
 • Tadeusz Breza, Jak pojawili się Witold i Bruno, [w:] idem, Nelly. O kolegach i sobie, wydanie II, Warszawa 1972, s. 349–369.
 • Andrzej Chciuk, Teka o Schulzu i o „Atlasie”, [w:] idem, Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku, Londyn 1972, s. 77–108.
 • Stanisław Giza, Na ekranie życia: wspomnienia z lat 1908–1939, Warszawa 1972, s. 117–119.
 • Marta Kremer, Jacek Gaj, Andrzej Pietsch, Bruno Schulz i współcześni = Bruno Schulz and the Contemporaries = Bruno Schulz et les contemporains, „Projekt” 1972, nr 5, s. 41–47.
 • Elżbieta Smoleń-Wasilewska, Poszukiwanie krajów dawno zaginionych, „Film” 1972, nr 10.  
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz. Z zagadnień kreacjonizmu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 1972, z. 48, s. 59–82.
 • Jan Szostek, Rysunki i grafiki Schulza, „Kultura” 1972, nr 9, s. 10.
 • Wiesław Paweł Szymański, Wyznawca Absolutu i Materii – Bruno Schulz, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, pod redakcją Bolesława Farona, Warszawa 1972, s. 593–615.
1973
 • Sanatorium pod Klepsydrą, „Polska” 1973, nr 9.  
 • „Sanatorium pod klepsydrą”. Piękny, poetycki film Hasa, wg Bruno Schulza, „Przekrój” 1973, nr 1497, s. 20.
 • Andrzej Bonarski, Schulz nie zjawił się w kinie, „Kultura” 1973, nr 51/52, s. 14.
 • Konrad Eberhardt, Jeszcze raz powrotne dzieciństwo, „Ekran” 1973, nr 24, s. 17.
 • Konrad Eberhardt, Śmierć sklepów cynamonowych, „Literatura” 1973, nr 50, s. 13.
 • Konrad Eberhardt, Sny sprzed potopu, „Kino” 1973, nr 12, s. 12–20.
 • Jacek Gąsiorowski, Bruno Schulz czyli oszustwo ontologiczne, „Literatura” 1973, nr 13, s. 6.
 • Witold Gombrowicz, Łańcuch nietaktów, [w:] idem, Dzieła zebrane, t. X: Varia, Paryż 1973, s. 106–110.
 • Witold Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Dzieła zebrane, t. X: Varia, Paryż 1973, s. 203–207.
 • Aleksander Jackiewicz, „Sanatorium pod klepsydrą” Hasa, „Życie Literackie” 1973, nr 48, s. 11.
 • Jerzy Jarzębski, Sen o „złotym wieku”, „Teksty” 1973, nr 2, s. 104–121.
 • Zygmunt Kałużyński, Cynamonowy supersam, „Polityka” 1973, nr 49, s. 16.
 • Aleksander Ledóchowski, Gest i wizja, „Film” 1973, nr 47, s. 9.
 • Ewa Nurczyńska, Czy warto było? [recenzja filmu Wojciecha Hasa], „Odgłosy” 1973, nr 51/52, s. 15.
 • Wacław Sadkowski, Markownik Wojciecha Hasa, „Film” 1973, nr 46, s. 8–9.
 • Artur Sandauer, Czy Norwid polował na niedźwiedzie?, „Dialog” 1973, nr 10, s. 137–139.
 • Stojan Subotin, Fantastični svet Bruna Šulca. Povodom tridesete godišnjice smrti istaknutog poljskog pisca, „Književne novine” 1973, br. 430, s. 11.
 • Wiesław Paweł Szymański, Na początku było Słowo. O prozie Brunona Schulza, [w:] idem, Outsiderzy i słowiarze, Wrocław 1973, s,. 129–155.
 • Anna Tatarkiewicz, Epitafium, „Tygodnik Kulturalny” 1973, nr 50, s. 12.
 • Lech Zahorski, Najkrótsza recenzja „Sanatorium pod Klepsydrą” [rysunek satyryczny], „Kultura” 1973, nr 51/52, s. 14.
 • Wojciech Żukrowski, Zagubiona uliczka, [w:] idem, Karambole, Warszawa 1973, s. 31–35.
1974
 • Francja odkrywa prozę Bruno Schulza. Informacja własna, „Życie Warszawy” 1974, nr 194.
 • Francuzi odkrywają prozę Bruno Schulza, „Kurier Polski” 1974, nr 190.
 • Na temat Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1974, nr 5, s. 17.  
 • Proza Schulza i jego „Druga jesień”, „Zwierciadło” 1974, nr 11.  
 • Jerzy Ficowski, [List do Redaktora], „Życie Literackie” 1974, nr 11, s. 16.
 • Jerzy Ficowski, O exposé Brunona Schulza, „Odra” 1974, nr 1, s. 37–39.  
 • Jan Kurowicki, Dwie jesienie razem, „Poglądy” 1974, nr 7.  
 • Andrzej Lam, Schulz i Has, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 2, s. 134–135.
 • Zofia Nałkowska, Z „Dzienników”. Bruno Schulz, wybór, wstęp i opracowanie Hanny Kirchner, „Twórczość” 1974, nr 12, s. 66–80.  
 • Władysław Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza), [w:] Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod redakcją Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Sawickiego, Warszawa 1974, s. 191–205.
 • Władysław Panas, „Regiony czystej poezji”. O koncepcji języka w prozie B. Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, z. 1, s. 151–173.
 • Jerzy Speina, Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa–Poznań 1974.
 • Andrzej Sulikowski, Brunona Schulza przypowieść o samotnym emerycie, „Akcenty” 1974, sierpień–wrzesień, suplement, s. VII–VIII.
 • Wojciech Wyskiel, Adela czyli Minotaur, „Teksty” 1974, nr 1, s. 128–135.
1975
 • Bruno Schulz. Sprawozdanie z sesji naukowej Uniwersytetu Śląskiego, opracował Wojciech Ligęza, „Biuletyn Polonistyczny” 1975, z. 3, s. 58–59.
 • Maria Indykówna, [Recenzja książki Jerzego Speiny „Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza], „Ruch Literacki” 1975, z. 4, s. 272–273.
 • Schulz – listy, „Zwierciadło” 1975, nr 28.  
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, wydanie II, Kraków 1975.
 • Elisabeth Góslicki-Baur, Die Prosa von Bruno Schulz, Bern–Frankfurt am Main 1975.
 • Witold Kiedacz, „Sanatorium pod Klepsydrą” – proza Schulza i wizja Hasa, „Teksty” 1975, nr 2, s. 149–155.
 • Bajka Marońska, Bogumił Opioła, Franciszek i inni, „Szpilki” 1975, nr 49.  
 • Elżbieta Nowicka, Listy – literatura czy autobiografia, „Tygodnik Powszechny” 1975, nr 49, s. 5.
 • Katarzyna Sarna, Funkcje wyobraźni w prozie Brunona Schulza, „Poezja” 1975, nr 9, s. 38–46.
 • Wojciech Skrodzki, Powroty Brunona Schulza, „Literatura” 1975, nr 28, s. 11.  
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak, Ekspresjonizm Schulza, „Twórczość” 1975, nr 5, s. 125–127.
 • Janusz Stradecki, Bruno Schulz, [w:] idem, Dokumentacja bibliograficzna 1918–1944, Warszawa 1975, s. 162–163.
 • Andrzej Szulc, Przypomnienie Brunona Schulza, „Literatura” 1975, nr 36, s. 15.
 • T. J., Listy Brunona Schulza, „Tygodnik Kulturalny” 1975, nr 32, s. 4.  
 • Wojciech Wyskiel, Schulz rozpisany na fiszkach [recenzja książki Jerzego Speiny „Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza”], „Teksty” 1975, nr 2, s. 172–175.
 • Jan Zabieglik, Nie spełnione marzenia artysty, „Kierunki” 1975, nr 31, s. 7, 11.  
1976
 • [Informacja na temat wydania listów Schulza], „Przekrój” 1976, nr 1620, s. 3.
 • Korespondencja [list Artura Sandauera w sprawie wystawy prac Schulza na Sorobonie; odpowiedź Wojciecha Żukrowskiego], „Nowe Książki” 1976, nr 17, s. 45.
 • Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976.
 • Twórczość Bruno Schulza zafascynowała Francuzów, „Kurier Polski” 1976, nr 11.  
 • Z sal wystawowych, „Polska” 1976, nr 3.  
 • Marzena Bauman, Portret z listów, „Dookoła Świata” 1976, nr 12.  
 • Wiesław Borowski, Umarła klasa, „Literatura” 1976, nr 17, s. 12–13.
 • Teresa i Jerzy Jarzębscy, Uwagi o semantyce czasu i przestrzeni w prozie Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 49–73.
 • Czesław Karkowski, System kultury Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 31–47.
 • Witold Kiedacz, „Sanatorium pod Klepsydrą” – proza Schulza i wizja Hasa, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 135–145.
 • Krzysztof Kłosiński, Schulzowskie modele komunikacji, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 91–101.
 • Bruno Koper, Pisarze rysują…, „Życie Literackie” 1976, nr 4, s. 15.  
 • Allan Kosko, Grafika Schulza w Paryżu, „Literatura na Świecie” 1976, nr 9, s. 354–357.
 • Stanisław Jan Królik, Wizerunek prywatny pisarza i świata, „Kontrasty” 1976, nr 2, s. 44–45.  
 • Krzysztof Miklaszewski, Schulz na scenie, „Kultura” 1976, nr 31, s. 14.
 • Witold Nawrocki, Bruno Schulz i ekspresjonizm, „Życie Literackie” 1976, nr 43, s. 7.  
 • Władysław Panas, „Zstąpienie w esencjonalność”. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 75–90.
 • Erna Podhorizer-Sandel, [Recenzja „Księgi listów” Brunona Schulza], „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historii” 1976, nr 1, s. 130–131.
 • Artur Sandauer, Listy do Brunona Schulza, „Kultura” 1976, nr 16, s. 3–4; nr 17, s. 3–4; nr 18, s. 3–4.
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin. (Próba psychoanalizy), „Kultura” 1976, nr 44, s. 5; nr 45, s. 4.
 • Leszek Schneider, Z drohobyckich wspomnień, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 7–16.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, [w:] Podróż w dalekie lata, wybór Hanna Kostyrko, Warszawa 1976, s. 385–396.
 • Irena Skwarek, Archetypiczny walor motywu Księgi, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 125–133.
 • Piotr Sommer, Tandem, „Twórczość” 1976, nr 9, s. 164–165.
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz wobec psychoanalizy, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 17–31.
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak, Biografia duchowa Kat’ Eksochen [recenzja „Księgi listów” Brunona Schulza], „Twórczość” 1976, nr 1, s. 118–120.
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak, O prozie Brunona Schulza w Szwajcarii, „Twórczość” 1976, nr 3, s. 163–164.  
 • Monika Sykulska, Schulz w teatrze, „Literatura” 1976, nr 34, s. 13.  
 • TD, Rysunki autora „Sklepów cynamonowych”, „Tygodnik Polski = La semaine Polonaise” 1976, nr 8, s. 23.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, [w:] Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i opracował Janusz Degler, Warszawa 1976, s. 184–196.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, [w:] O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, opracował oraz przypisami opatrzył Jan Leszczyński, posłowie napisał Bohdan Dziemidok, Warszawa 1976, s. 189–203.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, [w:] Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i opracował Janusz Degler, Warszawa 1976, s. 181–183.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem, [w:] O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, opracował oraz przypisami opatrzył Jan Leszczyński, posłowie napisał Bohdan Dziemidok, Warszawa 1976, s. 184–188.
 • Wojciech Wyskiel, Labirynty i metamorfozy, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 103–114.
 • Wojciech Wyskiel, Zagubiona Księga, [w:] Studia o prozie Brunona Schulza, redaktor Kazimiera Czaplowa, Katowice 1976, s. 115–124.
 • Stanisław Zieliński, Wartość samodzielna, „Nowe Książki” 1976, nr 4, s. 52–53.  
1977
 • Maria Indykówna, [Recenzja książki „Studia o prozie Brunona Schulza], „Ruch Literacki” 1977, z. 3, s. 247–249.
 • E. Jokel, Rozmowa z Brunonem Schulzem, „Opole” 1977, nr 6, s. 33, 35.  
 • Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Opozycja wartości jako element konstrukcyjny prozy Schulza, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 162: Prace historycznoliterackie 5, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Ireneusza Opackiego, Katowice 1977, s. 52–70.
 • Maria Matusiewicz, O prozie Brunona Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 8, s. 128–130.
 • Maria Matusiewicz, Poszukiwanie słowa, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 2, s. 129–131.  
 • Iwona Opoczyńska, Dziwny świat, „Wiadomości” 1977, nr 47.  
 • Marian Promiński, Drugi tom Schulza, [w:] idem, Świat w stylach literackich. Szkice i recenzje, wstęp, wybór i opracowanie Michała Sprusińskiego, przypisy Marii Mireckiej, Kraków 1977, s. 130–132.
 • Artur Sandauer, Posłowie do Schulza, „Polityka” 1977, nr 32, s. 7.  
 • Piotr Sommer, Bruno Schulz w serii Philipa Rotha, „Literatura na Świecie” 1977, nr 9, s. 376–379.
 • Wojciech Wyskiel, Brunona Schulza porozumienie z czytelnikiem, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, studia pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Janusza Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 257–267.
 • Wojciech Wyskiel, Świat i język w dziele Brunona Schulza, „Ruch Literacki” 1977, nr 2, s. 119–135.
 • Wojciech Wyskiel, Wypracowanie na temat „Noc lipcowa”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 162: Prace historycznoliterackie 5, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Ireneusza Opackiego, Katowice 1977, s. 71–79.
1978
 • [Informacja o wystawie „Kolekcja rysunków Bruno Schulza”], „Nowe Książki” 1978, nr 12, s. 109.
 • [Zapowiedź wydania prozy Schulza po włosku], „Nowe Książki” 1978, nr 12, s. 109.
 • Barbara Bargłowska, Rysunki Brunona Schulza w zbiorach Muzeum Literatury, „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978, s. 211–231.
 • Marcin Giżycki, Barokowy prospekt Schulza, „Literatura” 1978, nr 41, s. 14.  
 • Elizabeth Goślicki-Baur, Mann i Schulz, „Teksty” 1978, nr 5, s. 65–84.
 • Czesław Karkowski, Bohater opowiadań Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1978, nr 6, s. 66–73.  
 • Czesław Karkowski, Poezja na śmietniku, „Poezja” 1978, nr 6, s. 64–68.
 • Ewa Odachowska, Słowo i linia czyli raz jeszcze o Brunonie Schulzu, „Literatura” 1978, nr 39, s. 1, 3, 6.  
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębi (Próba krytycznej psychoanalizy), „Osnowa” 1978, s. 74–88.
 • Krzysztof Stanisławski, Fantastyczność u Schulza i Marqueza, „Nowy Wyraz” 1978, nr 6, s. 104–110.
 • Andrzej Sulikowski, Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934–1976), „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 264–303.
 • Mariusz Wesołowski, Konsekwentna wizja Schulza, „Literatura” 1978, nr 42, s. 15.
 • Adam Wolnicki, O zaginionych obrazach Bruno Schulza, „Radar” 1978, nr 12, s. 33–34.  
 • Piotr Wróblewski, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8, s. 57–73.
 • Wojciech Wyskiel, Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, [w:] W kręgu przemian polskiej prozy XX w., pod redakcją Tadeusza Bujnickiego, Wrocław 1978, s. 57–71.
 • Janusz Zatorski, Republika marzeń, „Kierunki” 1978, nr 39, s. 7.
 • (zc), W Muzeum Literatury Oświecenie i Młoda Polska [informacja o wystawie prac Schulza], „Express Wieczorny” 1978, nr 128, s. 4.
 • Stanisław Zieliński, Wartość samodzielna, [w:] idem, Gawędy z pretekstem, Warszawa 1978, s. 91–95.
1979
 • A. K., Bruno Schulz po angielsku i flamandzku, „Express Wieczorny” 1979, nr 59.  
 • Włodzimierz Bolecki, Schulz: język poetycki i proza, „Teksty” 1979, nr 6, s. 40–69.
 • Stefan Chwin, Rytuał czy rozmowa?, „Punkt” 1979, nr 7, s. 152–160.
 • Jerzy Ficowski, Olśniewająca wizja świata Brunona Schulza, „Nowiny. Kurier” 1979, nr 198, s. 4.
 • Czesław Karkowski, Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza, Wrocław 1979.
 • Małgorzata Kitowska, Bruno Schulz. Grafik i literat, „Literatura” 1979, nr 1, s. 6.  
 • Małgorzata Kitowska, Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”, „Twórczość” 1979, nr 3, s. 157–160.  
 • Lucyna Kozikowska-Kowalik, Ukształtowanie przestrzeni w utworach Brunona Schulza, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1979, t. XVI, s. 157–176.
 • Shalom Lindenbaum, W poszukiwaniu uznania. Bruno Schulz a Josef Roth, „Twórczość” 1979, nr 3, s. 137–139.  
 • Władysław Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza), [w:] Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod redakcją Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Sawickiego, wydanie drugie, Warszawa 1979, s. 237–251.
 • John Updike, Skromny geniusz Bruno Schulz, „Literatura na Świecie” 1980, nr 8, s. 354–359.
 • Marzena Woźniak, Dzieciństwo w nadmiarze, „Czas” 1979, nr 1.  
1980
 • Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 4.  
 • Włodzimierz Bolecki, Schulz: nazywanie nienazywalnego, „Teksty” 1980, nr 6, s. 170–181.
 • Jerzy Ficowski, Cztery nieznane listy Brunona Schulza, „Twórczość” 1980, nr 7, s. 106–110.  
 • Hanna Gosk, Brunona Schulza refleksja o kulturze i cywilizacji, „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 6, s. 184–187.
 • Wincenty Grajewski, Skoro go nie ma, [w:] idem, Jak czytać utwory fabularne?, Warszawa 1980, s. 118–128.
 • Bogusław Gryszkiewicz, Ironia i mistycyzm, „Miesięcznik Literacki” 1980, nr 3, s. 84–92.  
 • Jerzy Jarzębski, Genezis. (O filozofii twórczości Brunona Schulza), [w:] Literackie wizje i re-wizje. Materiały pomocnicze dla szkoły średniej, pod redakcją Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego, Warszawa 1980, s. 180–186.
 • Andrzej Konkowski, Powrót do źródeł, „Nowe Książki” 1980, nr 5, s. 64–66.
 • Maria Kornatowska, Bruno Schulz – geniusz zamkniętego świata, „Odgłosy” 1980, nr 1.  
 • Ewa Odachowska-Zielińska, Światło i mit, „Literatura” 1980, nr 40, s. 11.
 • Andrzej Ogrodowczyk, Na miarę Godota?, „Nurt” 1980, nr 7, s. 43–44.
 • Krzysztof Sawicki, O Schulzu z trzydziestoletnim spóźnieniem, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 17, s. 6.
 • Elżbieta Wróblewska, Wtóra Księga Rodzaju Brunona Schulza, „Prace Polonistyczne” 1980, seria XXXVI, s. 111–122.
 • Piotr Wróblewski, Charakterystyka składniowo-stylistyczna prozy Brunona Schulza, „Prace Filologiczne”, t. XXIX, Warszawa 1980, s. 289–307.
 • Wojciech Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.
1981
 • 90 rocznica urodzin Brunona Schulza, „Rzeczpospolita” 1981, nr 153.  
 • Marek Adamiec, Zagubiony Autentyk, „Teksty” 1981, nr 6, s. 164–170.
 • Marcin Bajerowicz, Antyświat, „Nurt” 1981, nr 1, s. 1, 23–25.  
 • Włodzimierz Bolecki, Schulz: pierwsze czytanie, „Punkt” 1981, nr 14, s. 124–133.
 • Wiesław Budzyński, Bruno Schulz, „Sztandar Młodych” 1981, nr 161.  
 • Czesław P. Dutka, [Recenzja książki Czesława Karkowskiego „Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza”], „Odra” 1981, nr 2, s. 81.
 • Jerzy Ficowski, Listy Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego, „Twórczość” 1981, nr 5, s. 113–119.  
 • Jerzy Ficowski, Piszę kolejną książkę o Schulzu, „Przekrój” 1981, nr 1881, s. 14.
 • Jan Gondowicz, Kuszenie wielkich fabuł, „Radar” 1981, nr 6, s. 14–15.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz w procesie „Wielkiego czytania” [recenzja książki Wojciecha Wyskiela „Inna twarz Hioba”], „Pismo” 1981, nr 2, s. 118–123.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Xięga Bałwochwalcza” – grafiki oryginalne (cliché verre) Brunona Schulza, „Biuletyn Historii Sztuki” 1981, nr 4, s. 401–410.
 • Grzegorz Korecki, Kategorie czasu w „Prozie” Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 1/2, s. 139–159.
 • Piotr Madejski, Słowo i byt w prozie Bruno Schulza, „Twórczość” 1981, nr 7, s. 140–143.  
 • Włodzimierz Próchnicki, Hiob, nasz współczesny, „Życie Literackie” 1981, nr 39, s. 11.  
 • Artur Sandauer, Ich dwóch i ja jeden, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 754–757.
 • Artur Sandauer, Interpretacja Schulza, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 68–72.
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1981, s. 557–580.
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba krytycznej psychoanalizy), [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1981, s. 614–635.
 • Artur Sandauer, Wojna o Schulza, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 539–544.
 • Artur Sandauer, Wprowadzenie Schulza, [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, Warszawa 1981, s. 731–738.
 • Czesław Mirosław Szczepaniak, Po lekturze „Rogatego Warszawiaka”, „Twórczość” 1981, nr 4, s. 164.
 • Kazimiera Żukowska, Schulz, czyli świadomość organizującej roli znaku, „Nowe Książki” 1981, nr 5, s. 74–76.
1982
 • Bruno Schulz, „Odra” 1982, nr 12, s. 3–12.  
 • Bruno Schulz. Ze zbiorów Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego w Warszawie, [redakcja Małgorzata Kitowska], Gorzów Wielkopolski 1982.
 • Ekslibrisy Brunona Schulza, Łódź 1982.
 • W oczach bliskich, „Odra” 1982, nr 12, s. 6–12.
 • Włodzimierz Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1982, s. 225–319.
 • Marian Brzeszczyński, Proza Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1982, nr 41, s. 11.  
 • Wiesław Budzyński, Artysta i rzeczywistość, „Kierunki” 1982, nr 33, s. 9.  
 • Jerzy Ficowski, List Brunona Schulza do Stanisława I. Witkiewicza, „Twórczość” 1982, nr 2, s. 112–113.
 • Jerzy Ficowski, Słowo wstępne do książki „Bruno Schulz – listy, fragmenty, wspomnienia o pisarzu”, „Odra” 1982, nr 12, s. 4–6.
 • Agnieszka Lewandowska, Inna twarz Schulza, „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 11, s. 143–146.
 • Małgorzata Leyko, „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza – powieść w formie dramatu otwartego?, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum” 1982, [z.] 3: W kręgu zagadnień awangardy, redaktorzy zeszytu Grzegorz Gazda, Tadeusz Szczepański, s. 93–115.
 • Bogdan Maciejewski, Belfer z Drohobycza, „Express Wieczorny” 1982, nr 211.  
 • Piotr Madejski, Słowo i byt w prozie Bruno Schulza, „Twórczość” 1982, nr 7, s. 140–143.
 • Ewa Odachowska-Zielińska, Biblijny mit Jakubowy w ujęciu Tomasza Manna i Brunona Schulza, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 7/8, s. 73–81.
 • Ryszard Pietrzak, Świat Brunona Schulza, „Trybuna Ludu” 1982, nr 281, s. 6.  
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz, czyli pisarz polski o podświadomości starotestamentowej, [w:] idem, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…), Warszawa 1982, s. 35–37.
 • Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz wyalienowany, „Twórczość 1982, nr 3, s. 132–133.
1983
 • „Czciciel trzynastego miesiąca”, „Ekran” 1983, nr 1.  
 • Nieznane teksty Bruno Schulza, „Express Wieczorny” 1983, nr 9.  
 • Włodzimierz Bolecki, The critical reception of Bruno Schulz’s prose, translated by Agnieszka Kukulska, „Literary Studies in Poland” 1983, t. 9, s. 129–140.
 • Wiesław Budzyński, Schulz w Paryżu, „Polityka” 1983, nr 7, s. 9.  
 • Wojciech Chmurzyński, Bruno Schulz, une biographie, [Centre Georges Pompidou], Présences Polonaises. Witkiewicz – Constructivisme – Les Contemporains, Paris 1983, s. 112–121.
 • Zbigniew Chomicz, Bruno Schulza mity powszednie, „Radar” 1983, nr 2, s. 12–13.
 • Ewa Marrodan, Co zostało z Schulza?, „Teatr” 1983, nr 12, s. 30–31.  
 • Maurice Nadeau, Bruno Schulz (1892–1942), [w:] [Centre Georges Pompidou], Présences Polonaises. Witkiewicz – Constructivisme – Les Contemporains, Paris 1983, s. 104–111.
 • Krzysztof Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki” sensu, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81–104.
 • Krzysztof Stanisławski, Konfrontacja: taniec i krzyk, „Ład” 1983, nr 46, s. 8.
1984
 • Bruno Schulz w grafice Sabine Vess, „Gazeta Robotnicza” 1984, nr 62.  
 • Wojciech Chmurzyński, Bruno Schulz i jego rysunki = Bruno Schulz and his drawnings, „Projekt” 1984, z. 1, s. 37–41.
 • Ryszard Chodźko, Podróż po peryferiach pierwszego Królestwa. Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4, s. 95–113.
 • Eulalia Domanowska, Gwałt na Schulzu?, „Walka Młodych” 1984, nr 10, s. 19.  
 • Jerzy Ficowski, Szukam spuścizny Bruno Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 19.  
 • Jerzy Jarzębski, Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza, [w:] idem, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984, s. 170–226.
 • (juk), Triumfująca Adela, „Kurier Polski. Pismo Stronnictwa Demokratycznego” 1984, nr 101, s. 4.
 • Krzysztof Juszczak, Sklepy z awangardą, „Tygodnik Kulturalny” 1984, nr 28, s. 9.  
 • Małgorzata Kitowska, W krajobrazie życia Brunona Schulza, „Kamena” 1984, nr 26, s. 8–9.  
 • Piotr Kuncewicz, Schulz i Gombrowicz, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 30, s. 27–30.  
 • Dariusz Tomasz Lebioda, Funkcje języka poetyckiego w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1984, nr 19, s. 4.  
 • M. M., Autor biografii Brunona Schultza prosi o pomoc, „Express Wieczorny” 1984, nr 78.  
 • Andrzej Matynia, Bruno Schulz u sióstr Wahl, „Tu i Teraz” 1984, nr 24, s. 13.  
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz, czyli „mityzacja rzeczywistości”, [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985, s. 617–626.
 • Artur Sandauer, Bruno Schulz – marzenia i mity, „Polityka” 1984, nr 30.  
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu), [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985, s. 561–582.
 • Artur Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba psychoanalizy), [w:] idem, Pisma zebrane, t. 1: Studia o literaturze współczesnej, Warszawa 1985, s. 614–617.
 • Regina Silberner, Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza, Londyn 1984.
 • Jerzy Speina, Sen o „raju dzieciństwa”, „Fakty” 1984, nr 24.  
 • Stanisław Stopczyk, Dwa nowe spojrzenia na Schulza = Two new views of Schulz, „Projekt” 1984, nr 6, s. 26–29.
 • Maria Wronkowska, Blondynka, czary i kamera, „Kamena” 1984, nr 182.  
1985
 • Bruno Schulz, „Radar” 1985, nr 38.  
 • Bruno Schulz: rysunek i grafika, [tekst Małgorzata Kitowska], Słupsk 1985.
 • O Schulzu „Pod Kalamburem”, „Słowo Polskie” 1985, nr 55, s. 2.
 • Jan Z. Brudnicki, Z kanonu lektur obowiązkowych, „Nowe Książki” 1985, nr 3, s. 117–120.
 • Wiesław Budzyński, Trzy podobizny Brunona Schulza, „Kierunki” 1985, nr 2, s. 11.
 • Stefan Chwin, Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 69–93.
 • Serge Fauchereau, Twórczość Brunona Schulza, „Twórczość” 1985, nr 7/8, s.153–166.
 • Zygmunt Frydryszak, Awangarda czy epigonizm? O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „Warmia i Mazury” 1985, nr 1.  
 • Barbara Henkel, Mikrokosmos manekinów, „Panorama Polska” 1985, nr 12.  
 • Małgorzata Kitowska, Franz Kafka – Bruno Schulz: symptomy obsesji, „Twórczość” 1985, nr 3, s. 130–133.
 • Alfred Łaszowski, Irzykowski i Schulz, „Kierunki” 1985, nr 2, s. 11.
 • Dariusz Tomasz Lebioda, „Wyławianie z mroku”, „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 11.  
 • Anna Marzec, Droga do prozy Brunona Schulza, „Polonistyka” 1985, nr 6, s. 435–444.
 • Tadeusz Rachwał, Remityzacja słowa. Rzecz o manekinach w prozie Brunona Schulza, [w:] Znak i semioza. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego, pod redakcją Wojciecha Kalagi i Tadeusza Sławka, Katowice 1985, s. 116–124.
1986
 • Pola kartoflane, „Twórczość” 1986, nr 2, s. 125–127.  
 • Leszek Bugajski, Proza Brunona Schulza, [w:] Lektury licealisty: szkice, pod redakcją Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego, Wrocław 1986, s. 66–71.
 • Paul Coates, Dwa nurty wpływu Leśmiana (Leśmian i Schulz), [w:] idem, Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana. Studium o tautologii, paradoksie i lustrze, Warszawa 1986, s. 139–141.
 • Jerzy Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Kraków–Wrocław 1986.
 • Zbigniew Frączak, Okolice Brunona Schulza, „Nowe Książki” 1986, nr 3, s. 37–38.  
 • Joanna Godlewska, W Schulzlandii, „Tygodnik Kulturalny” 1986, nr 51/52, s. 16.
 • Małgorzata Kitowska, Bałwochwalczo o Schulzu, „Twórczość” 1986, nr 9, s. 106–109.  
 • Małgorzata Kitowska, Brunona Schulza „Xięga Bałwochwalcza”. W sprawie analogii, „Akcent” 1986, nr 3, s. 154–161.
 • Andrzej Sulikowski, Projekt Księgi: Irzykowski, Schulz, Flaszen, „Znak” 1986, nr 1, s. 84–96.
 • Barbara Riss, Na peryferiach życia, „Kierunki” 1986, nr 6, s. 14.  
 • Łukasz Trzciński, Schulzowski mit uniwersalnego sensu, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, nr 5, s. 96–111.
 • Piotr Wróblewski, Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza), „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, Warszwa 1986, s. 433–440.
 • Jan Zieliński, Markownik Rudolfa (Do „Wiosny” Schulza komentarz filatelistyczny), „Twórczość” 1986, nr 9, s. 123–127.  
1987
 • Gdzie zjawił się Mesjasz?, „Polityka” 1987, nr 10.
 • „Kafkę czyta się podobnie jak Schulza...”. Rozmowa z prof. drem hab. Stefanem H. Kaszyńskim, „Życie Literackie” 1987, nr 28, s. 3.
 • Prof. Artur Sandauer o nieznanych listach Brunona Schulza, „Express Wieczorny” 1987, nr 151, s. 1–2.  
 • Kazimierz Banek, Świat Brunona Schulza, „Zeszyty Tarnowskie” 1987, s. 85–102.
 • Jerzy Bober, Pozory dramatu, „Gazeta Krakowska” 1987, nr 273.  
 • Wiesław Budzyński, Nieznane listy Schulza, „Sztandar Młodych” 1987, nr 234.  
 • Wiesław Budzyński, „Tajniki schulzowskiego strychu”, „Ład” 1987, nr 32.  
 • Jerzy Ficowski, Zguba odnaleziona. Nieznane rysunki Brunona Schulza, „Odra” 1987, nr 4, s. 26–28.  
 • Louis Iribarne, On Bruno Schulz, „Cross Currents. A Yearbook of Central Euopean Culture” 1987, vol. 6, s. 172–177.
 • Jerzy Jarzębski, Awangarda wobec historii: Witkacy, Schulz, Gombrowicz, „Odra” 1987, nr 11, s. 23–30.
 • Krzysztof Kopka, Cóż po poecie w czasie marnym, „Teatr” 1987, nr 7, s. 11.
 • Iwan Łoziński, Nieznane listy Brunona Schulza [listy do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego we Lwowie, listy do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie], listy przygotował do druku i przypisy opracował Iwan Łoziński, „Literatura Radziecka” 1987, nr 7, s. 155–168.
 • Bronisław Mamoń, „Republika marzeń”, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 46, s. 7.  
 • Krzysztof Myszkowski, W stronę Schulza [recenzja książki Jerzego Ficowskiego „Okolice sklepów cynamonowych”], „Odra” 1987, nr 12, s. 100–101.
 • Leonard Neuger, „W mitycznym jakimś mateczniku” (Bruno Schulz), [w:] Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, pod redakcją Włodzimierza Maciąga, wydanie IV zmienione, Wrocław 1987, s. 201–211.
 • Włodzimierz Paźniewski, Stacja Drohobycz – Rafinerie„Res Publica Nowa” 1987, nr 1, s. 117–119.
 • Artur Sandauer, „Piękne dzielnice” a getto, „Polityka” 1987, nr 26, s. 10.
 • Bożena Winnicka, Republika bez marzeń, „Życie Literackie” 1987, nr 47, s. 9.  
1988
 • Emeryt [informacja o teatrze telewizji], „Ekran” 1988, nr 19.  
 • Elżbieta Baniewicz, Labirynt i księga, „Teatr” 1988, nr 1, s. 4–7.  
 • Dorota Buchwald, Brunona Schulza „Emeryt”, „Antena” 1988, nr 20.  
 • Wiesław Budzyński, Modlitwa Schulza, „Ład” 1988, nr 14/15, s. 26.
 • Wiesław Budzyński, Spór o listy, „Konfrontacje” 1988, nr 6, s. 13.
 • Wiesław Budzyński, Zawiadowca gabinetu rysunkowego, „Kultura i Życie” 1988, nr 20, s. 2.  
 • Catherine David, Tropem Brunona Schulza, „Forum” 1988, nr 46, s. 18  
 • Wojciech Dzieduszycki, „Manekiny” podbiły Monachium, „Perspektywy” 1988, nr 15.  
 • Jerzy Ficowski, Słowo o „Xiędze bałwochwalczej”, [w:] Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski, Warszawa 1988, s. 5–54.
 • Zbigniew Florczak, Okolice Brunona Schulza, „Nowe Książki” 1988, nr 3, s. 37–39.
 • Janusz Jakub Gołąb, Metafizyczne osamotnienie Brunona Schulza, „Twórczość” 1988, nr 4, s. 113–116.  
 • Bohumil Hrabal, Razgovor sa samim sobom, [w:] idem, Domaći zadaci iz marljivosti, s češkog preveo Milan Čolić, Gornji Milanovac 1988, s. 179–189.
 • Zofia Jabłonowska, Obecność nowego pokolenia, „Ład” 1988, nr 43, s. 13.
 • Marek Jodłowski, Peszek, „Odra” 1988, nr 6, s. 89–90.  
 • Ryszard Kincel, Hotel Polanów i Bruno Schulz, „Fakty” 1988, nr 2, s. 10–11.
 • Anna Marzec, Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego (Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”), [w:] eadem, Od Schulza do Myśliwskiego, Warszawa 1988, s. 7–19.
 • Grzegorz Sinko, Miesiąc repertuaru polskiego, „Teatr” 1988, nr 7, s. 27–28.  
 • Marek Skwarnicki, Bruno Schulz z Drohobycza na Manhattanie, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 46.  
 • Marek Waszkiel, W teatrze lalek: „Samotność”, „Teatr” 1988, nr 9, s. 18–19.
 • Adam Zagajewski, Drohobycz i świat, „Zeszyty Literackie” 1988, nr 24, s. 31–36.
1989
 • Dzieło graficzne Schulza, „Przekrój” 1989, nr 2281.  
 • Marek Skwarnicki, Ocean nas nie dzieli [rozmowa ze Stanisławem Barańczakiem], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 27, s. 1–2.  
 • A. L., [Recenzja „Xięgi bałwochwalczej”], „Trybuna Ludu” 1989, nr 123.  
 • Wiesław Budzyński, Adresy Schulza, „Kultura i Życie” 1989, nr 11, s. 1–2.
 • Wiesław Budzyński, Adresy Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 101, s. 1–2.  
 • Wiesław Budzyński, Albumy. Bruno Schulz, „Xięga bałwochwalcza”, opracowanie i wstęp Jerzy Ficowski, „Życie Warszawy” 1989, nr 101.
 • Wiesław Budzyński, Drohobycz wraca do Schulza, „Kultura i Życie” 1989, nr 23, s. 2.
 • Wiesław Budzyński, Drohobycz wraca do Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 23, s. 2.  
 • Wiesław Budzyński, Nauczyciel rysunków, „Przekrój” 1989, nr 2301, s. 17.  
 • Andrzej Chciuk, Bruno Schulz zaczarowany i zwykły, [w:] idem, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Warszawa 1989, s. 54–76.
 • Stefan Chwin, Bruno Schulz – Golem, Demiurg i Materia, [w:] idem, Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Bydgoszcz 1989, s. 111–134.
 • Jerzy Ficowski, Korespondencja „Żywocika”, „Życie Literackie” 1989, nr 32, s. 16.
 • Jerzy Ficowski, Pomnik Brunona Schulza, „Kultura i Życie” 1989, nr 14, s. 3.
 • Jerzy Ficowski, Pomnik Brunona Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 14.  
 • Bohumil Hrabal, Obaj ci poeci są święci, „Literatura na Świecie” 1989, nr specjalny, s. 276–277.
 • Marek Karpiński, Biała plamka, „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 30, s. 14.  
 • Lektor, [Recenzja „Xięgi bałwochwalczej”], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 29.
 • Henri Lewi, Bruno Schulz ou les stratégies messianiques, Paris 1989.
 • Beata Maliszewicz, Powieść niemożliwa Brunona Schulza, „Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska” 1989, z. 27, s. 135–144.
 • Michał Maliszewski, Chory Eros, „Kultura” (Warszawa) 1989, nr 28, s. 16.
 • Mieczysław Nyczek, Drohobycz, Siedowa 12, „Nowiny” 1989, nr 278, s. 1, 3.  
 • Jolanta Weihs-Pławik, Powszedni wizerunek geniusza, „Dziennik Pojezierza” 1989, nr 190.  
 • Marek Zaleski, Historia po wiedeńsku, „Res Publica” 1989, nr 1, s. 37–43.
 • Leszek Żuliński, Mroczne kontury pożądania, „Literatura” 1989, nr 10, s. 65–66.  
1990
 • Julia Wernio o manekinach, marzeniach na ulicy Krokodyli, rozmawiał Krzysztof Kopka, „Goniec Teatralny” 1990, nr 30.  
 • [Recenzja „Opowiadań. Wyboru esejów i listów”], „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 23.  
 • Wystawa Schulza w Jerozolimie, „Przekrój” 1990, nr 2336, s. 12.
 • Stanisław Barańczak, Twarz Brunona Schulza, [w:] idem, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990, s. 106–119.
 • Russell E. Brown, Joseph Visits His Dead Father: Bruno Schulz’s „Sanatorium pod Klepsydra”, „Canadian-American Slavic Studies” 1990, No. 1, s. 47–59.
 • Wiesław Budzyński, Korzenie, czyli nieznany rysunek Schulza, „Życie Warszawy” 1990, nr 205, s. 3.
 • Wiesław Budzyński, Schulz w Jerozolimie, „Życie Warszawy” 1990, nr 71.  
 • Henryk Dubowik, Modyfikacje przestrzeni i czasu w polskiej literaturze fantastycznej XIX i XX wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne” 1990, z. 34: Filologia polska, s. 5–20.
 • Yona Fischer, Jerozolima dziękuje za Schulza, notował Adam Ciesielski, „Życie Warszawy” 1990, nr 108, s. 1, 2.  
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Ja, Anna Csillag…”, [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, redakcja Nawojka Cieślińska, Piotr Rudziński, Warszawa 1990, s. 323–326.
 • Michał Komar, Europa Wschodnia, „Czas” 1990, nr 184, s. 1, 2.  
 • Jan Kot, Vlastelin iz Malošica i nastavnik iz Drohobiča, [w:] idem, Kameni potok, izbor i prevod Biserka Rajčić, Beograd 1990, s. 93–96.
 • Marek Kujawski, Znaczenie barw w prozie Brunona Schulza, „Słupskie Prace Humanistyczne” 1990, nr 10 a, s. 47–68.
 • Bronisław Mamoń, Ciągle w drodze, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 51/52, s. 12.
 • Bożena Sieradzka, Stany emocjonalne Brunona Schulza w świetle słownictwa z „Księgi listów”, [w:] Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Bydgoszcz–Wenecja 22–24 maja 1990, pod redakcją Andrzeja Otfinowskiego, Bydgoszcz 1995, s. 159–164.
 • Harry Zeimer, Wspomnienie o Brunonie Schulzu , „Czas Kultury” 1990 , nr 13/14, s. 16–26.
1991
 • Izabella Bodnar, W zatopionym królestwie Schulza, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 125.  
 • Russell E. Brown, Myths and relatives: seven essays on Bruno Schulz, München 1991.
 • Wiesław Budzyński, Listy ze strychu, „Życie Warszawy” 1991, nr 139.  
 • Jerzy Ficowski, Z rysunków Brunona Schulza, „Projekt. Sztuka wizualna i projektowanie” 1991, nr 2, s. 44–50.
 • Dariusz Filar, „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza. Berliński przekład Schulza, „Przegląd Powszechny” 1991, nr 3, s. 523–526.
 • Graba, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 88.  
 • David Grossman, See under: Love, translated from the Hebrew by Betsy Rosenberg, London 1991.
 • M. K., In memoriam Brunona Schulza, „Goniec Pomorski” 1991, nr 222.  
 • Theodosia S. Robertson, Bruno Schulz and Comedy, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No. 2, s. 119–126.
 • Andreas Schönle, „Cinnamon Shops” by Bruno Schulz: The Apology of „Tandeta”, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No 2, s. 127–144.
 • Chone Shmeruk, Isaac Bashevis Singer on Bruno Schulz, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No 2, s. 161–168.
 • Marian Sienkiewicz, „Przychodząc z zewnątrz, widzę inaczej”, „Przekrój” 1991, nr 2376.  
 • Andrzej W. Tymowski, The Drawings of Bruno Schulz, „The Polish Review” 1991, Vol. XXXVI, No 2, s. 187–190.
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Dziennik Polski” 1991, nr 169.  
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 183.  
 • Joanna Wysiecka, Debora Vogel – zapomniana przyjaźń Brunona Schulza, „Dekada Literacka” 1991, nr 26, s. 4, 11.
1992
 • Bruno Schulz 1892–1942. Rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, układ całości i tekst Wojciech Chmurzyński, Warszawa 1992.
 • Bruno Schulz i pieniądze, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 84.  
 • Bruno Schulz: kalendar, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 5–12.
 • Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe”, opracowała Ewa Moniuszko, Białystok–Bielsk Podlaski 1992.
 • FIS o Schulzu, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 267.  
 • Głosy bliskich o Schulzu, „Gazeta Krakowska” 1992, nr 112.  
 • „Impresje z utraconego czasu”, „Słowo Polskie” 1992, nr 227.  
 • Karnet teatralny. Rok Brunona Schulza, „Twój Styl” 1992, nr 11.  
 • Księga czasu, „Kurier Polski” 1992, nr 209.  
 • O Brunonie Schulzu rozmowa z Jerzym Ficowskim, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1992, nr 20, s. 14–15.
 • Ostatni z Schulzów, z Jakubem Schulzem rozmawia Krzysztof Miklaszewski, „Rzeczpospolita” 1992, nr 162.  
 • Pamięci Brunona Schulza [informacja na temat wystawy „Bruno Schulz 1892–1942 ad memoriam”], „Życie Warszawy” 1992, nr 267, s. 13.
 • Przewodnik [telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 268.  
 • „Regiony wielkiej herezji”. Rozmowa z Jerzym Ficowskim, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 16, s. 15.
 • Rok Brunona Schulza, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 43.  
 • Rysunki Schulza, „Życie Warszawy” 1992, nr 157.  
 • Spotkanie. Rozmowa z Wojciechem Chmurzyńskim i Jerzym Ficowskim, „Przegląd Tygodniowy” 1992, nr 17, s. 17.
 • Ulica Krokodyli [przewodnik telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 274.  
 • UNESCO ogłosiło rok 1992 rokiem Brunona Schulza (1892–1942), „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 17.  
 • A. K., W duchu Schulza, „Głos Wybrzeża” 1992, nr 80.  
 • A. T., Bruno Schulz – dwie inscenizacje, „Tygodnik Małopolska” 1992, nr 26.
 • AKR, Sceptyk, który uwierzył w mit, „Gazeta Pomorska” 1992, nr 103.  
 • Alf, Jubileusze Schulzowskie, „Dziennik Lubelski” 1992, nr 230.  
 • Stanko Andrić, Kako sam otkrio „Srednju Europu”, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 85–96.
 • Zbigniew Bieńkowski, Skorupki rozbitej porcelany, „Magazyn Tygodniowy” 1992, nr 49.  
 • Magdalena Boratyńska-Komar, W mitycznej krainie Brunona Schulza, „Nowy Świat” 1992, nr 275, s. 11.
 • Alina Brodzka, Bruno Schulz: mit i sceptycyzm, [w:] Historia i wyobraźnia: Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce, Warszawa 1992, s. 177–187.
 • Dorota Chamczyk, Berlińsko-krakowskie transformacje i kreatury, „Teatr” 1992, nr 10, s. 26–27.  
 • Wojciech Chmurzyński, Jak Bruno Schulz, „Podróże i Marzenia” 1992, nr z 21–22 XI, s. 6–7.
 • Ryszard Chodźko, Podróż po peryferiach pamięci Brunona Schulza i Andrzeja Kuśniewicza, [w:] idem, Wyobraźnia wyzwolona: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny, Białystok 1992, s. 21–33.
 • Ryszard Chodźko, Podróże po strefach pamięci. Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza, [w:] idem, Strefy konfesji i kreacji. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Białystok 1992, s. 220–240.
 • A. Churski, Rok Schulza, „Dziennik Toruński” 1992, nr 139.  
 • Agnieszka Dajbor, Samotnik z Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 157.  
 • Ewa Dziedzic, „Sklepy cynamonowe” pachną ponad granicami, „Dziennik Lubelski” 1992, nr 223.  
 • Jerzy Ficowski, Autoportrety i portrety Brunona Schulza, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 8–21.
 • Jerzy Ficowski, Kobold, „Życie Warszawy” 1992, nr 169, dodatek „Ex Libris”.  
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu, wydanie III poprawione i uzupełnione, Warszawa 1992.
 • Jerzy Ficowski, Sveta slika s cipelicama ili emanacije sacruma, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 68–82.
 • Jerzy Ficowski, W oczekiwaniu na mesjasza. Czy w archiwum KGB znajdują się rękopisy Brunona Schulza?, „Polityka” 1992, nr 46, s. 8.
 • Gam, Świat Schulza, „Express Wieczorny” 1992, nr 225.  
 • Krzysztof Głogowski, Magia i cierpienie, „Polska Zbrojna” 1992, nr 243.  
 • Witold Gombrowicz, Iz Dnevnika 1961–1966, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 128–135.
 • Grzegorz Górny, Jurij z Drohobycza nawiał, Schulz został pół wieku, „Życie Warszawy” 1992, nr 283.  
 • Emil Górski, Sjećanje, prevela Jolanta Sychowska-Kavedžija, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 145–146.
 • Andrzej Gronczewski, Dwoisty płomień, „Nowy Świat” 1992, nr 178, s. 10.
 • David Grossman, Bruno, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 70–79.
 • Barbara Grotowska, Urodzony w noc lipcową, „Echo Krakowa” 1992, nr 134.  
 • Bogusław Gryszkiewicz, Sprzedawca niewidzialnych tkanin. O literackim portrecie Brunona Schulza, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historycznoliterackie”, pod redakcją Józefa Zbigniewa Białka, 1992, z. XI, s. 5–33.
 • Mirosław Haponiuk, Zegarek Brunona Schulza, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 271.  
 • Bohumil Hrabal, O Brunonie Schulzu, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 82–83.
 • HTH [Jan Kłosowicz], Spotkanie z Brunonem Schulzem. Europejski Miesiąc Kultury, „Nowa Europa” 1992, nr 92, s. 21.
 • J. G., Schulz i inni „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 231.  
 • J. L., Schulz w… Krakowie?, „Rzeczpospolita” 1992, nr 179.  
 • J. W., Wielka wystawa pamiątek po Brunonie Schulzu, „Kurier Polski” 1992, nr 178.  
 • Jerzy Jarzębski, Między awangardą a modernizmem: Witkacy, Schulz, Gombrowicz, [w:] idem, W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992, s. 7–18.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz: spojrzenie w przyszłość, „Dekada Literacka” 1992, nr 17, s. 1, 4, 6.
 • Jerzy Jarzębski, Vrijeme i prostor mita i mašte u prozi Brune Schulza, preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 36–67.
 • Jerzy Jarzębski, Zwiedzanie „Sklepów cynamonowych”, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 119–132.
 • Jerzy Jarzębski, Życie pośmiertne Brunona Schulza, „Dziennik Niezależny Nowa Europa” 1992, nr 93.  
 • Jerzy Jarzębski, Życie pośmiertne Brunona Schulza. Świat o nieostrych konturach, „Nowa Europa” 1992, nr 93, dodatek „Koniec Tygodnia”, s. XIV.
 • Jolanta Juran, Aksamitny Bruno, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 133, s. 1, 5.
 • Jolanta Juran, Literackie wichry wojny, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 42.  
 • Krystyna Kamińska, Schulz na wideoklipie, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 45.  
 • Ireneusz J. Kamiński, Bruno Schulz i „Kamena”, „Kamena” 1992 nr 3/4 s. 1–3.
 • KAR, Bruno Schulz na ekranie, „Nowa Europa” 1992, nr 86, s. 28.
 • Robert Kaśków, Wielki Teatr Paschy. O akcentach żydowskich w twórczości Brunona Schulza, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 34–47.
 • Dražen Katunarić, Ulica nigdine, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 116–120.
 • Irena Kejlin-Mitelman, Sjećanje, prevela Jolanta Sychowska-Kavedžija, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 139–144.
 • Drago Kekanović, Osječka priča sa 7 fusnota, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 97–106.
 • Bruno Schulz. In memoriam 1892–1992, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992.
 • Jan Kłossowicz, Ulica Krokodyli, „Spotkania” 1992, nr 26, s. 47.  
 • Janusz R. Kowalczyk, Kontra: Śmiertelnie blada kopia, „Rzeczpospolita” 1992, nr 113, s. 4.  
 • Janusz Krawczyk, Wybraniec bogów, „Czas Krakowski” 1992, nr 227.  
 • Andrzej Kretowicz, Bruno Schulz – ad memoriam, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 281.  
 • Andrzej Kretowicz, Wrocławski Schulz, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 166.  
 • Yukio Kudo, Bruno Schulz w Japonii, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 90–92.
 • Juliusz Kydryński, Małe, galicyjskie miasteczko…, „Dziennik Polski” 1992, nr 271.  
 • Elżbieta Lechowicz, Echo tygodnia, „Echo Krakowa” 1992, nr 229.  
 • Roman Loth, Człowiek czyli świat. Nieznany list Brunona Schulza do Marii Kasprowiczowej, „Polityka” 1992, nr 48, s. 17.  
 • K. M., Bruno Schulz – w kalendarzu UNESCO, „Rzeczpospolita” 1992, nr 306, s. 4.
 • K. M., Obecność, deklaracje, nadzieja. Hanna Suchocka na wystawie prac Brunona Schulza, „Rzeczpospolita” 1992, nr 265, s. 4.
 • Włodzimierz Maciąg, Człowiek wobec pytania o sankcję. Bruno Schulz, [w:] idem, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918–1980, Wrocław 1992, s. 138–146.
 • Janusz Majcherek, Przejazdem, „Teatr” 1992, nr 12, s. 27–28.
 • Zvonko Maković, Crteži Brune Schulza, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 83–84.
 • (m) [Bronisław Mamoń], Bruno Schulz – tematem sesji, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 25, s. 8.
 • Krzysztof Masłoń, Życie – materiał twórczości. Wystawa „Bruno Schulz. Ad memoriam” w Muzeum Literatury, „Rzeczpospolita” 1992, nr 264, s. 4.
 • Wacław Mejbaum, Słowo o dwóch listach, „Nowa Krytyka” 1992, nr 3, s. 69 –88.
 • Robert Mielhorski, Samotność Brunona Schulza. (Korespondencja własna z Warszawy), „Ilustrowany Kurier Polski” 1992, nr 243.  
 • Zdzisława Miernik, Bruno Schulz. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, „Poradnik Bibliotekarza” 1992, nr 5, s. 25–27.
 • Mika, Sztuka o Brunonie Schulzu, „Życie Codzienne” 1992, nr 92.  
 • Tomasz Miłkowski, Walka z czasem, „Życie Codzienne” 1992, nr 75.  
 • Gabriel Moked, Dwie galaktyki późnego modernizmu. Świat przeszłości i modernizmu w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji – Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona, „Literatura na Świecie” 1992, nr 5/6, s. 345–354.
 • Victoria Nelson, Spacer ulicą Krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki, „Literatura na Świecie” 1992, nr 3, s. 239–255.
 • Mieczysław Nyczek, Koryfeusz z Drohobycza, „Nowiny” 1992, nr 227.  
 • O. B., Niemieckie jak polskie, „Głos Wielkopolski” 1992, nr 19.  
 • Andrzej Osęka, Drohobycz – rezerwat czasu, „Spotkania” 1992, nr 51, s. 44–46.  
 • Andrzej Osęka, Schulz zmaterializowany, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 283.  
 • Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 94–107.
 • Jerzy Pilch, Księga, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 47.  
 • Philip Roth, Isaac Basheris Singer, O Brunonie Schulzu, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 48–57.
 • Katarina Šalamun-Biedrzycka, Tłumacząc „Sklepy cynamonowe” i „Mesjasza”, „Literatura na Świecie” 1992, nr 3, s. 256–277.
 • Artur Sandauer, Degradirana zbilja: (o Bruni Schulzu), preveo Dalibor Blažina, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 15–35.
 • Artur Sandauer, Trójca nowoczesnych, Kraków [1992].
 • Bozena Shallcross, The Drawings of Bruno Schulz [recenzja], „The Slavic Review”, 1992, No. 1, s. 180–182.
 • Chone Shmeruk, Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu, „Akcent” 1992, nr 4, s. 106–109.
 • Barbara Sienkiewicz, Sklepy cynamonowe – marzenia i człowiek, „Głos Wielkopolski” 1992, nr 91.  
 • Isaac Bashevis Singer (Icchok Warszawski), Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku, „Akcent” 1992, nr 4, s. 103–105.
 • Edwin Śmiłek, Przyczynki do Schulza. 12.07.1892–12.07.1992, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 30.  
 • Marek Sołtysik, Obrachunki Schulzowskie, „Gazeta Krakowska” 1992, nr 278.  
 • Jerzy Speina, Bruno Schulz: świat mitu kreowanego, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1992, nr 5/6, s. 1, 2–3.
 • Andrzej Staniszewski, Bruno Schulz – pisarz światowy, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 227, s. 1, 5.  
 • Andrzej Staniszewski, Fantomy a realność czyli Bruno Schulz, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 215.  
 • Andrzej Staniszewski, Sympozjum, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 133, s. 5.
 • Temida Stankieiwcz-Podhorecka, Podróż przez czas, „Życie Warszawy” 1992, nr 107.  
 • Stom, Artysta dla koneserów, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 166.  
 • Julian Stryjkowski, Stryjkowski o Schulzu. Czarne perły czarnego humoru (fragment eseju), „Życie Warszawy” 1992, nr 158.  
 • Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 38, s. 5, 10.  
 • Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz i Kobiety. O grafikach nie tylko z „Xięgi Bałwochwalczej”, „Kamena” 1992, nr 3/4, s. 5–10.
 • Željko Švaglić, Posthumni posjet Schulzovu Drohobyczu, „Gordogan” 1992, br. 36, s. 136–138.
 • Hanna Szczawińska, Epitafium dla pisarza, „Słowo Powszechne” 1992, nr 127.  
 • Piotr Szewc, Schulz jako rysownik, „Życie Warszawy” 1992, nr 56.  
 • Aleksandra Ubertowska, Po premierze ciszej, „Gazeta Gdańska” 1992, nr 231.  
 • John Upidke, Skromny geniusz Bruno Schulz, „NaGłos” 1992, nr 7, s. 85–87.
 • W. K., Rzecz o Brunonie Schulzu, „Życie Codzienne” 1992, nr 63, s. 1, 2.  
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Czas” 1992, nr 148.  
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Dziennik Polski” 1992, nr 160.  
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Trybuna Opolska” 1992, nr 163.  
 • Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Trybuna Śląska” 1992.
 • Ryszard Wasita, W Genewie i w Utrechcie…, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 133, s. 5.
 • Ryszard Wasita, W Genewie i w Utrechcie…, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 34.  
 • Bożena Winnicka, Demon Schulza i zjawa Kantora, „Dziennik Niezależny Wolna Europa” 1992, nr 95.  
 • Jerzy Wojciechowski, Moje rysunki, „Podróże i Marzenia” 1992, nr z 21–22 XI, s. 8–9.
 • Małgorzata Żaryn, Odzyskiwanie Schulza, „Kurier Polski" 1992, nr 139.  
 • Stanisław Zawiśliński, Sklepy Schulzowe, „Trybuna” 1992, nr 267.  
1993
 • [B. Schulz, „Powstają legendy” – informacja o wydaniu], „Gazeta Krakowska, 1993, nr 297.  
 • Bruno Schulz – ad memoriam, „Twój Styl” 1993, nr 2.  
 • Magia Brunona Schulza. Z prof. Shalomem Lindenbaumem z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan w Izraelu rozmawia Aleksander Fiut, „Dekada Literacka” 1993, nr 20, s. 2–3.  
 • O Schulzu prawie wszystko, „Wspólnota” 1993, nr 49.  
 • Opera Zbigniewa Rudzińskiego „Manekiny” w Teatrze Wielkim, „Nowa Europa” 1993, nr 93.  
 • Requiem. Alfred Schreyer i Abraham Schwarz rozmawiają o śmierci Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 78–83.
 • Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993.
 • Tropami mistrzów. Schulz – Wojtkiewicz – Leśmian. Z Jerzym Ficowskim rozmawiają Tomasz Fiałkowski i Jerzy Illg, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 7, s. 6–7.
 • A. J., O Schulzu, „Dziennik Bałtycki” 1993, nr 272.  
 • Aleksandra Bejowicz, Zerwane zaręczyny z panną J., [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 94–107.
 • Jan Błoński, On the Jewish Sources of Bruno Schulz, translated from the Polish by Micheal C. Steinlauf, „Cross currents” 1993, vol. 12, s. 54–68.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz. O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza, „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 198–204.
 • Henryka Bobińska, Obraz świata w „Sklepach cynamonowych” i plastycznej twórczości Brunona Schulza – propozycja metodyczna dla klasy III liceum, „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/1994, z. 1, s. 63–72.
 • Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty Drugie” 1993, nr 1, s. 7–24.
 • Alina Brodzka, Formy i mity kultury: Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, [w:] Literatura polska 1918–1975, redaktorzy naukowi Alina Brodzka, Stefan Żółkiewski, t. 2: 1933–1944, Warszawa 1993, s. 602–609.
 • Rafał Bubnicki, Londyńska „Ulica Krokodyli”, „Rzeczpospolita” 1993, nr 131.  
 • Joanna Chojka, Bruno Schulz: odsłona druga, „Gazeta Morska” 1993, nr 271.  
 • Jan Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze, „Dialog” 1993, nr 3, s. 92–102.  
 • Jan Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 110–131.
 • Bolesław Faron, Bruno Schulz – pisarz żydowski?, „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 252–253.
 • Paweł Głowacki, Schulz prowincjonalny, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 7, s. 8.  
 • David A. Goldfarb, Czytając Schulza: „Noc wielkiego sezonu”, „Kresy” 1993, nr 13, s. 15–21.
 • Wojciech Grabowski, Schulz w Krakowie, „Kino” 1993, nr 1, s. 32–33.  
 • Piotr Gruszczyński, Płyn Żdanowa, „Res Publica Nowa” 1993, nr 4, s. 33–34.
 • Paweł Huelle, Dziewiętnastego listopada 1942, „Gazeta Morska” 1993, nr 271.  
 • J. J., W. L., Wokół Schulza – teatr, filmy, sympozjum…, „Życie Częstochowy” 1993, nr 246.  
 • Włodzimierz Jurasz, Zapomniana sztuka epistolografii, „Czas Krakowski” 1993, nr 158.  
 • Halina Kasjaniuk, Rodowody i symbole w grafikach Schulza, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 10–25.
 • Edward Kasperski, Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 3, s. 79–94.
 • Nina Király, Schulz i Kantor, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 132–141.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Nam Proustów nie potrzeba, „Kresy” 1993, nr 13, s. 256–258.  
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Postscriptum do Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 51/52, s. 17.  
 • Maryla Komar, Fenomen Brunona Schulza, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1993, nr 1, s. 14.
 • Barbara Koś, Schulz na bis, „Słowo Ludu” 1993, nr 44.  
 • Lidia Kośka, Nie Mesjasz, lecz wódz, „Gazeta Krakowska” 1993, nr 271.  
 • Jan Kott, Dwie strony. Cienie, „Dialog” 1993, nr 5, s. 153–155.  
 • Rafał Krenz, Ezoteryczny szept Brunona Schulza – próba szkicu, „Scriptores Scholarum” 1993, nr 1, s. 62–72.
 • Krystyna Kulig-Janarek, Schulzowska mitologia. Motywy, watki, inspiracje w „Xiędze Bałwochwalczej”, „Kresy” 1993, nr 14, s. 37–49.
 • W. L., Bruno Schulz – wystawa w muzeum, „Życie Częstochowy” 1993, nr 209.  
 • Andrzej C. Leszczyński, Kobieta jako „inny”, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 86–93.
 • Włodzimierz Maciąg, Legenda nowoczesnych, „Nowe Książki” 1993, nr 1, s. 14–16.
 • Edward Mielniczek, Bruno Schulz [fragment powieści], „Metafora” 1993, nr 8/9/10, s. 37–44.
 • Krzysztof Miklaszewski, Rewelacja sezonu. Schulz nad Tamizą, „Teatr” 1993, nr 5, s. 38–39.
 • Krzysztof Miklaszewski, Ulica Krokodyli nad… Tamizą, „Antena” 1993, nr 11, s. 1, 13.  
 • Ewa Nawrocka, Jak jest zrobiona „Xięga Bałwochwalcza” Wójcickiego?, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 143–155.
 • Bogdan Nowicki, Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza, „Fa-Art” 1993, nr 2/3, s. 116–120.
 • Bogdan Nowicki, Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza [opowiadanie], „Lektura” 1993, nr 4–10, s. 7–11.
 • Andrzej Osęka, „Ad memoriam Bruno Schulz ,1892–1942”. Wystawa w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie 9 XI 1992–31 VII 1993. Scenariusz i realizacja Wojciech Chmurzyński, współpraca plastyczna Witold Błażejowski. Schulz materialny, „Muzealnictwo” 1993, t. 35, s. 116–117.
 • Andrzej Osęka, Pamiątki z Drohobycza. Memories form Drohobycz, „Okęcie” 1993, nr 8, s. 30–32.  
 • T. P., Schulz raz jeszcze, „Gazeta w Częstochowie” 1993, nr 247.  
 • Marek Pąkciński, Recepta według której mógłby być stworzony świat, „Życie Warszawy” 1993, nr 43.  
 • Krystyna Paluch Staszkiel, Bruno Schulz ad memoriam, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 3, s. 491–494.
 • Władysław Panas, O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 33–36.
 • Władysław Panas, Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 33–36.
 • Jerzy Paszek, Anagramy Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 72–77.
 • Anatol Przemysław Pijanowski, Bruno Schulz. Ad memoriam (Wystawa w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie), „Polonistyka” 1993, nr 4, s. 253–254.
 • Monika Podgórniak, Opowieść teatralna, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 156–177.
 • Mirosław Przylipiak, „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Hasa, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 26–35.
 • Theodosia S. Robertson, Recepcja Brunona Schulza w Ameryce. Wstępne rozpoznanie, „Kresy” 1993, nr 13, s. 39–43.
 • Stanisław Rosiek, Schulz fizjonomista, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 52–63.
 • Alfred Schreyer, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, „Kresy” 1993, nr 13, s. 255–256.  
 • Danuta Sosnowska, Dwie kobiety i mężczyzna czyli Traktat teologiczny Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14, s. 50–56.
 • Krzysztof Stala, Modalności Schulzowskiej metafory, „Kresy” 1993, nr 14, s. 57–72.
 • Krzysztof Stala, On the Margins of Reality. The Paradoxes of Representation in Bruno Schulz’s Fiction, Stockholm 1993.
 • Andrzej Sulikowski, Jubileuszowa Sesja poświęcona pamięci Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 13, s. 226–228.  
 • Irena Światłowska, Literackie fascynacje Brunona Schulza, „Zbliżenia Polska-Niemcy” 1993, nr 3, s. 44–52.
 • Irena Światłowska, W setną rocznicę urodzin B. Schulza, „Zbliżenia Polska-Niemcy” 1993, nr 1, s. 103–105.
 • Piotr Szewc, Udręka Atlasa, „Rzeczpospolita” 1993, nr 225.  
 • Zbigniew Taranienko, Narracja plastyczna w prozie Schulza, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 42–50.
 • Agata Tuszyńska, Uczniowie Schulza, „Kultura” (Paryż) 1993, nr 4, s. 31–44.
 • Magdalena Tyszkiewicz, O niektórych cechach osobowości Brunona Schulza, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 66–85.
 • Magdalena Ujma, Bruno Schulz wraca do Drohobycza, „Więź” 1993, nr 4, s. 190–195.
 • W. L., Ad Memoriam – rysunki i listy B. Schulza w muzeum, „Życie Częstochowy” 1993, nr 205.  
 • Rafał Węgrzyniak, Bruno Schulz na „Krasinie” w Jung Teater, „Zeszyty Literackie” 1993, z. 41, s. 177–178.
 • Małgorzata i Zbigniew Włodarscy, O sztuce reprodukcji „Xięgi Bałwochwalczej”, [w:] Teatr pamięci Brunona Schulza, pod redakcją Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 36–39.
 • Elżbieta Wolicka, Powrót. Jubileusz Schulza we Lwowie i w Drohobyczu, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 2, s. 8.  
 • Helena Zaworska, Czekanie na „Mesjasza”, „Gazeta Wyborcza” 1993, nr 212.  
1994
 • Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”, w opracowaniu Tomasza Wójcika, Warszawa 1994.
 • Kiedy śni mi się Drohobycz… Z Bogusławem Marszalem, gdańskim artystą plastykiem, o Brunonie Schulzu rozmawia Agnieszka Goszczyńska-Górska, „Dekada Literacka” 1994, nr 2, s. 1, 4–5.
 • Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze. Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz, wybór i wprowadzenie Tomasz Wójcik, Warszawa 1995, s. 149–157.
 • B. K., Obsesje Schulza, „Gazeta Poznańska” 1994, nr 266.  
 • Andrzej Babaryko, Bruno Schulz w sklepie cynamonowym, „Gazeta Łódzka” 1994, nr 116.  
 • Jakub Barełkowski, Sztukmistrz z Drohobycza, „Gazeta Poznańska” 1994, nr 274.  
 • Jan Błoński, Świat jako księga i komentarz, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 68–84.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz, [w:] idem, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994, s. 119–143.
 • Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów w Polsce, [w:] Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, pod redakcją Magdaleny Lubelskiej i Anny Łebkowskiej, Kraków 1994, s. 353–370.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy – Schulz, Schulz – Witkacy (wariacje interpretacyjne), [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 127–151.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy–Schulz, Schulz–Witkacy. Wariacje interpretacyjne, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 1, s. 82–101.
 • Russel E. Brown, Bruno Schulz Bibliography, „The Polish Review” 1994, No. 2, s. 231–253.
 • Wojciech Chmurzyński, Spotkanie ze „Spotkaniem”, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 264–277.
 • Stefan Chwin, „Grzeszne manipulacje”. Historia sztuki a historia medycyny, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 278–285.
 • Stefan Chwin, Schulz a Leśmian, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 108–126.
 • Anna Czabanowska-Wróbel, Obraz Króla Olch w prozie Schulza, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 296–305.
 • Ewa Czaplińska-Bertini, „Ulica Krokodyli” nad Tamizą, „Wiadomości Kulturalne” 1994, nr 18, s. 15.  
 • Jerzy Ficowski, W poszukiwaniu partnera kongenialnego, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 18–32.
 • Aleksander Fiut, Pojedynek o doktorową z Wilczej, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 152–163.
 • Mariusz Garbol, Motyw Księgi u Brunona Schulza, „Teofil” 1994, nr 1, s. 64–72.
 • Dorota Hałasa, Schulz, Kantor, Peszek. Korespondencja „Dziennika” z Japonii, „Dziennik Polski” 1994, nr 244.  
 • Jerzy Jarzębski, Czytanie Schulza, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 5–17.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz: spojrzenie w przyszłość, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 306–320.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Schulz w teatrze, „Tytuł” 1994, nr 1, s. 161–165.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Wizje kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 251–263.
 • Marek Klecel, Czekając na „Mesjasza”, „Nowe Książki” 1994, nr 6, s. 15–19.  
 • Teresa Kostkiewiczowa, „Sanatorium pod Klepsydrą”, [w:] Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Zbiór analiz i interpretacji, pod redakcją Piotra Żbikowskiego, Rzeszów 1994, s. 291–302.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, [w:] idem, Normalność jako sen idioty (wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej), Zielona Góra 1994, s. 74–95.
 • Shalom Lindenbaum, Wizja mesjanistyczna Schulza a jej podłoże mistyczne, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 33–67.
 • Michał Paweł Markowski, „Wiosna”: między retoryką a erotyką, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 286–295.
 • Anna Marzec, Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego (Bruno Schulz: „Sklepy cynamonowe”), [w:] eadem, Od Schulza do Myśliwskiego, wydanie II poprawione i poszerzone, Łódź 1994, s. 11–24.
 • Gabriel Moked, Dwie galaktyki późnego modernizmu, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 85–94.
 • Ewa Nawrocka, O opowiadaniach Brunona Schulza, Gdańsk 1994.
 • Cynthia Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu, tłumaczył Joteł [Jerzy Łoziński], Poznań 1994.
 • Władysław Panas, Bruno Kabalista. O kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, [w:] Proza polska XX wieku. Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17–18 XII 1993, praca zbiorowa pod redakcją Marii Bartnickiej, Białystok 1994, s. 2–21.
 • Władysław Panas, „Mesjasz rośnie pomału…”. O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza, [w:] Proza polska XX wieku. Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17–18 XII 1993, praca zbiorowa pod redakcją Marii Bartnickiej, Białystok 1994, s. 22–42.
 • Eugenia Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultur, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 95–107.
 • Judit Reiman, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, czyli recepcja Schulza na Węgrzech, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 178–187.
 • Theodosia Robertson, Obrazowanie i historia w opowiadaniach Brunona Schulza: motyw kolei żelaznej, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 220–230.
 • Stanisław Rosiek, Schulz i Piłsudski, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 164–177.
 • Krzysztof Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 188–219.
 • Andrzej Sulikowski, Schulzowskie sytuacje komunikacyjne, [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Kraków 1994, s. 231–250.
 • Jacek Wasilewski, Czułam, nie rozumiejąc słów, „Trybuna” 1994, nr 248.  
 • Ryszard Wasita, Bruno Schulz u Holendrów, „Literatura na Świecie” 1994, nr 6, s. 379–381.
 • Dietmar Wiewióra, Teatr Kantora a ontologiczna problematyka polskiej awangardy (Witkacy, Schulz), „Ruch Literacki” 1994, z. 5–6, s. 477–487.
 • Seweryna Wysłouch, Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza, [w:] eadem, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, s. 125–136.
1995
 • Aury, atmosfery, Schulz, „Dziennik Polski” 1995, nr 3.  
 • Bruno Schulz 1892–1942. English suplement of Catalogue-Memoirs of the Exhibition „Bruno Schulz (1982–1942). Ad Memoriam” in Muzeum Literatury in Warsaw, edited by Wojciech Chmurzyński Warsaw 1995.
 • Bruno Schulz 1892–1942. Katalog-Pamiętnik wystawy „Bruno Schulz. Ad Memoriam” w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego, Warszawa 1995.
 • [Informacja o premierze „Sanatorium pod Klepsydrą” w Teatrze Miniatura], „Echo Krakowa”, 1995, nr 5.  
 • [Informacja o „Sanatorium pod Klepsydrą” według scenariusza Peszka], „Przekrój” 1995, nr 5.  
 • [Informacja o spektaklu „Sanatorium pod Klepsydrą” w Kielcach], „Gazeta Lokalna” (kieleckie wydanie „Gazety Wyborczej”) 1995, nr 244.  
 • [Informacja o spektaklu „Szał łowienia motyli”], „Słowo. Dziennik Katolicki” 1995, nr 193.  
 • Peszkowie i Schulz, „Rzeczpospolita” 1995, nr 7.  
 • Przyczółek awangardy, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 229.  
 • Sanatorium pod klepsydrą (Teatr im. Słowackiego – Kraków), „Polityka” 1995, nr 5.  
 • „Schulz” Peszka, „Dziennik Łódzki” 1995, nr 44.  
 • Schulz Peszkiem na scenie zawijany, „Życie Warszawy” 1995, nr 8.  
 • Ulica imienia Brunona Schulza, „Echo Krakowa” 1995, nr 37.  
 • J. R. K., Było nas trzech: Witkiewicz, Bruno Schulz i ja…, „Rzeczpospolita” 1995, nr 122, s. 28.
 • KB, Nieznane podanie Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 43, s. 6.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy, Schulz, Gombrowicz, „Dialog” 1995, nr 10, s. 88–99.
 • Jan Z. Brudnicki, Plon roku Schulzowskiego, „Twórczość” 1995, nr 5, s. 109–111.  
 • Jan Z. Brudnicki, Schulzowskie mity i realia, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 44.  
 • Jan Bukowski, Szał łowienia motyli, „Przegląd Tygodniowy” 1995, nr 41, s. 16.  
 • Mieczysław Dąbrowski, Bruno Schulz: mitologizacja rzeczywistości, [w:] idem, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995, s. 98–114.
 • Jerzy Ficowski, Bruno Schulz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI/1, z. 148, Warszawa–Kraków 1995, s. 36–41.
 • Jerzy Ficowski, Druga strona autoportretu czyli nieznane podanie Brunona Schulza, „Polityka” 1995, nr 41, s. 69–71.
 • Agnieszka Fryz-Więcek, Układanka z Schulza, „Gazeta Krakowska” 1995, nr 11.  
 • Piotr Gruszczyński, Najsmutniejszy teatr na świecie, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 44, s. 13.
 • Barbara Hećman, Mit monarchii habsburskiej w opowiadaniu „Wiosna” Brunona Schulza, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, redaktorzy Czesław Kłak, Marta Wyka, t. 4: Literatura – język – kultura, Rzeszów 1995, s. 69–78.
 • Jerzy Jarzębski, Przedłużony jubileusz Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 26, s. 14.
 • Anna Kalewska, Sanatório [recenzja brazylijskiego wydania „Sanatorium pod Klepsydrą“], „Ruch Literacki” 1995, z. 3, s. 407–409.
 • Radosław Kostrzewa, „Pater familias” – rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4, s. 29–47.
 • Grzegorz Kozera, Biedny Schulz, „Słowo Ludu” 1995, nr 248.  
 • Allen Kuharski, Teatr wielkich niemożliwości, „Teatr” 1995, nr 12, s. 11–13.
 • Olga Kulczycka, Dobry początek. Teatr Szwedzka 2/4 rozpoczął nowy sezon pod zmienioną nazwą i w nowej siedzibie, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 46, s. 16.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia” 1995, nr 107, s. 31–47.
 • Grzegorz Lech, Kartki z imaginacyjnego albumu Brunona Schulza, „Kresy” 1995, nr 23, s. 101–111.
 • Wiesław Leszczyński, Kłopoty z arcydziełem. Kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 1995/1996, z. V, s. 51–59.
 • Anna Marzec, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 43.  
 • Tomasz Olchanowski, Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza, „Test” 1995, nr 2, s. 40–53.
 • P. K., „Bruno Schulz 1892–1942”. Pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego, „Więź” 1995, nr 8, s. 203.  
 • Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1995/1996, z. 5, s. 77–89.
 • Stanisław Podobiński, Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1995/1996, z. 5, s. 91–96.
 • Aleksandra Rembowska, Nuda łowienia motyli, „Teatr” 1995, nr 12, s. 30.
 • Marcin Rochowski, Teatr bez Schulza, „Życie Warszawy” 1995, nr 274.  
 • Joanna Siedlecka, Wujcio Bruno, „Pani” 1995, nr 10, s. 56–58, 121.  
 • Krzysztof Sowiński, Trzy pary drzwi, „Gazeta Lokalna” (kieleckie wydanie „Gazety Wyborczej”) 1995, nr 249.  
 • Krzysztof Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.
 • Irena Światłowska, Bruno Schulz zwei slawistische Versuche über die Epik von Bruno Schulz. Zu einem Aspekt der Rezeption der Werkes von Bruno Schulz im deutchen Sprachraum, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislavienica” 1995, nr 107, s. 21–30.
 • T. J. Ż., Drohobycz poetycki, „Rzeczpospolita” 1995, nr 256.  
 • Tadeusz Wójtowicz, Portret Brunona Schulza z rejestrem klasowym w ręku, „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 123–127.
 • Seweryna Wysłouch, Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 116–122.
 • Helena Zaworska, Schulz w raju, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 133.  
 • Anna Zdaniewska, Wspólnicy przedsięwzięć odkrywczych, „Gazeta Rolnicza” 1995, nr 4.  
1996
 • Dla zakochanych. Rozmowa z Ryszardem Majorem, „Gazeta Regionalna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1996, nr 235.  
 • [Informacja o premierze „Wiosny”], „Gazeta Pomorska” 1996, s. 232.
 • Jeszcze raz Witkacy i jeszcze raz Schulz – z Louisem Iribarne rozmawia Jarosław Anders, „Literatura na Świecie” 1996, nr 4, s. 351–353.
 • Kłopoty z identyfikacją. Rozmowa z Andrijem Szkrabiukiem, tłumaczem prozy Brunona Schulza na ukraiński, rozmawiał Krzysztof Masłoń, „Rzeczpospolita” 1996, nr 83.  
 • [Nekrolog Elli Schulz-Podstolskiej], „Gazeta Wyborcza” 1996.  
 • Wycinanki przy szabasowych świecach, „Nowości” 1996, nr 159.  
 • K. M., Proza Brunona Schulza po ukraińsku, „Rzeczpospolita” 1996, nr 31, s. 25.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz, [w:] idem, Biedni Polacy patrzą na getto, wydanie drugie, Kraków 1996, s. 119–143.
 • Włodzimierz Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni: studium z poetyki historycznej, wydanie II poprawione i uzupełnione, Kraków 1996, s. 225–319.
 • Francesco M. Cataluccio, Niema samotność w lustrze. Słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza, „Zeszyty Literackie” 1996, nr 4, s. 99–106.  
 • Francesco M. Cataluccio, Niema samotność w zwierciadle. Słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 1996, nr 1, s. 148–153.
 • Hugo Draxler, Galaktyka wydrążanego mitu. Poszukiwanie Xięgi Brunona Schulza, „Fa-Art” 1996, nr 3, s. 41–53.
 • Jerzy Ficowski, Własnowidz i cudotwórca czyli „Ulica Krokodyli” i „Ulica Wszystkich Świętych”, „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Apteka pod Słońcem”, „Kresy” 1996, nr 2, s. 61–73.
 • Dorota Głowacka, Wzniosła tandeta i „simulacrum”: Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach, „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3 s. 72–91.
 • Tomasz Kapłon, Zachłanny czas, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 30, s. 16.  
 • Edward Kasperski, Dwie strategie intertekstualne: Irzykowski i Schulz, [w:] Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski, Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, Warszawa 1996, s. 99–103.
 • Edward Kasperski, Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod redakcją Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego, Warszawa 1996, s. 322–348.
 • Roman Lewandowski, „Jego grafiki to są poematy okrucieństwa nóg”, „Opcje” 1996, nr 3, s. 141–142.
 • Violetta Mantajewska, W labiryncie wszechświata: o „Kociu Letajewie” A. Biełego i „Sklepach cynamonowych” B. Schulza, „Przegląd Rusycystyczny” 1996, z. 3/4 s. 163–172.
 • Krzysztof Masłoń, Dwa strzały w tył głowy, „Rzeczpospolita” 1996, nr 65, s. 15.
 • Zbigniew Milczarek, „Wyalienowanie z samotności” – Schulzowska próba dialogu. (O prozie Brunona Schulza), „Akcent” 1996, nr 1, s. 62–69.
 • Marilyn A. Nelson, Bruno Schulz – parabola komety, „Kresy” 1996, nr 27, s. 121–127.
 • Anita Nowak, Marzeń narzucić się nie da. Adaptacja opowiadania Schulza nie w pełni się udała, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 46, s. 18.
 • Ewa Elżbieta Nowakowska, Selected Liquid Metaphors in Bruno Schulz’s Fiction in an English Translation, „Przekładaniec” 1996, nr 2, s. 123–131.
 • Anna Ostowicz, Anima i animus, czyli eros i logos: propozycja interpretacji „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza, „Warsztaty Polonistyczne” 1996, nr 2, s. 32–39.
 • Władysław Panas, Bruno kabalista. O kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, „Akcent” 1996, nr 1, s. 19–29.
 • Władysław Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
 • Agnieszka Partridge, Syn kupca Jakuba, „Tydzień Polski” 1996, nr 41, s. 11–12.
 • Agnieszka Putz, Miłość wśród faktów, „Gazeta Regionalna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1996, nr 241.  
 • Theodosia S. Robertson, Bruno Schulz i śmierć tradycyjnego kupca, „Kresy” 1996, nr 27, s. 96–107.
 • Stanisław Rosiek, Bruno Schulz. Archeologia „ja” pisarza, [w:] Romantyzm. Janion. Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie, pod redakcją Doroty Siwickiej i Marka Bieńczyka, Warszawa 1996, s. 185–192.
 • M. Rud., Schulz na początek, „Sztandar Młodych” 1996, nr 17.  
 • Joanna Salamon, Schulz hermetyczny – cz. II, „Gnosis” 1996, nr 9, s. 73–80.
 • Joanna Salamon, Schulz hermetyczny, „Gnosis” 1996, nr 8, s. 59–72.
 • Andreas Schönle, Mutacje wzniosłości w dziełach Brunona Schulza, „Kresy” 1996, nr 27, s. 111–120.
 • Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, opracowanie Anna Chmielewska, Warszawa 1996.
 • Joanna Siedlecka, Wujcio Brunio, [w:] eadem, Wypominki, Warszawa 1996, s. 100–115.
 • Barbara Sienkiewicz, Hegel, fotomontaż i literatura. O prozie Debory Vogel, „Kresy” 1996, nr 2, s. 76–85.
 • Bożena Sieradzka, Listy Brunona Schulza – części początkowe i końcowe, „Język Polski” 1996, nr 2/3, s. 121–129.
 • Marek Sołtysik, Bruno Schulz z kobietami, „Przekrój” 1996, nr 30, s. 22–25.
 • Ś. W., Rozebrał wszystkich, nawet siebie, „Dziennik Wschodni” 1996, nr 286.  
 • Henryk Weber, Syn Brunona Schulza, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 37, s. 21.
1997
 • Jovica Aćin, Omađijani Bruno Šulc, „Reč” 1997, br. 38, s. 5–15.
 • Jan Bończa-Szabłowski, Świat sklepów cynamonowych. Rysunki i grafiki Brunona Schulza w Sopocie, „Rzeczpospolita” 1997, nr 154, s. 24.
 • Barbara Grotowska, Świat Schulza, „Dziennik Polski” 1997, 269, s. 11.  
 • Jerzy Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, redakcja Maria Jasińska-Wojtkowska, Jerzy Święch, Lublin 1997, s. 183–199.
 • Jerzy Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, „Znak” 1997, nr 2, s. 17–33.
 • Tomasz Kapłon, Powrót do źródeł. „Edzio” Schulza cieszy się powodzeniem w legnickim teatrze, „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 17.  
 • Rišard Kapušćinjski, Pomona gradića Drohobič, [w:] idem, Imperija, s poljskog prevela Biserka Rajčić, Beograd 1997, s. 222–223.
 • Marek A. Koprowski, W mieście Brunona Schulza, „Sycyna” 1997, nr 16, s. 20.
 • Robet Looby, „Traktat o manekinach” i rosyjski formalizm, „Kresy” 1997, nr 3, s. 87–97.
 • Piotr Millati, Smak drukowanych moreli, „Kresy” 1997, nr 3, s. 83–88.
 • Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.
 • Władysław Panas, Szwirat ha-Kelim, czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach, [w:] Interpretacje aksjologiczne, pod redakcją Władysława Panasa, Andrzeja Tyszczyka, Lublin 1997, s. 133–184.
 • Laura Rescio, „I znowu kwitną akacje...” – Interpretacje nader niefortunnej „nie-powieści” Debory Vogel „Akację kwitną”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1997, s. 211–230.
 • Mira Rynkiewicz, Adela idzie w noc, „Wiadomości Kulturalne” 1997, nr 33, s. 9.  
 • Bożena Sieradzka-Baziur, O stylistyce listów Brunona Schulza, [w:] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, redakcja naukowa Jerzy Brzeziński, pomoc naukowa redaktora Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra 1997, s. 91–105.
 • Tomasz Swoboda, Domy Kafki i Schulza, „Fraza” 1997, nr 3, s. 68–88.
 • Henryk Tronowicz, Świat cały z marzeń i snów, „Dziennik Bałtycki” 1997, nr 269.  
 • Aleksandra Ubertowska, Fetyszystyczne obrzędy, „Gazeta Morska” 1997, nr 144.  
 • Lidia Wiśniewska, [Recenzja książki „Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”], „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 194–204.
 • Sławomir J. Żurek, „Sacrum” ukryte. Analiza i interpretacja porównawcza rycin: „Przy stole” Brunona Schulza i „Trójcy Świętej” Andrieja Rublowa, „Scriptores Scholarum” 1997, nr 4, s. 136–141.
 • Sławomir Żurek, Migotanie tajemnicy. O prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie, „Polonistyka” 1997, nr 7, s. 426–430.
1998
 • Świat Schulza. Z reżyserem „Ulicy Krokodyli” Simonem McBurneyem, rozmawia Hanna Kosińska, „Przekrój” 1998, nr 34, s. 21.  
 • Barbara Bandurka, Dla Bruno Schulza, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1998, nr 9/10, s. 15.
 • Anna Biała, Pokazać człowiekowi człowieka, „Polonistyka” 1998, nr 8, s. 547–550.
 • Dalibor Blažina, Bruno Schulz: Knjiga, „Književna smotra” 1998, br. 108–109, s. 29–37.
 • Maciej J. Dudziak, Etnografie Brunona Schulza. Próba antropologicznego ujęcia „Ulicy Krokodyli” jako analizy miasta, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1998, nr 3/4, s. 105–108.
 • Katarzyna Dumkiewicz, O „Księdze blasku” Władysława Panasa, „Akcent” 1998, nr 4, s. 127–132.
 • Jerzy Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, [w:] idem, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998, s. 51–73.
 • Jerzy Jarzębski, Wstęp, [w:] Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione, Wrocław 1998, s. V–CXL.
 • Andrzej Kasperek, Świat według Schulza. Perspektywa socjologiczna, „Opcje” 1998, nr 1, s. 97–102.
 • Radosław Kostrzewa, [Recenzja książki „Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza”], „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 2, s. 199–213.
 • Urszula Kozioł, Bruno Schulz we Włoszech, „Odra” 1998, nr 10, s. 136.
 • K. M., Rysunki Schulza i kamyki Białoszewskiego, „Rzeczpospolita” 1998, nr 145, s. 27.  
 • Tomasz Markiewka, Czekając na Mesjasza [recenzja książki Władysława Panasa „Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza”], „Śląsk” 1998, nr 12, s. 75.
 • Władysław Panas, Sąd Ostateczny. O jednym ekslibrisie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1, s. 449–466.
 • Joanna Paśnicka-Stopa, Motive traumhafter Metamorphosen und Tiermetaphorik in den Erzählungen von Franz Kafka und Bruno Schulz, „Studia i Materiały. Germanistyka” 1998, z. 14, s. 245–250.
 • Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Bohater groteskowy i formosynkrazja, [w:] Postać literacka. Teoria i historia, pod redakcją Edwarda Kasperskiego, przy współpracy Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk, Warszawa 1998, s. 79–96.
 • Judit Reiman, Tłumacząc Brunona Schulza na węgierski, [w:] Między oryginałem a przekładem, pod redakcją Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Urszuli Kropiwiec, t. IV: Literatura polska w przekładzie, Kraków 1998, s. 75–82.
 • Kornelia Rybicka, Walory prozy Brunona Schulza w filmowej adaptacji Wojciecha Hasa, „Język Polski w Szkole Średniej” 1998/1999, z. 3, s. 56–61.
 • Wacław Sadkowski, Glosa do biogramu Brunona Schulza, „Literatura na Świecie” 1998, nr 4/5, s. 390–392.
 • Wacław Sadkowski, Zmora prozelityzmu, „Literatura na Świecie” 1998, nr 9, s. 314–316.
 • Ryszard Smożewski, Za tramwajem tramwaj…, „Temi” 1998, nr 47.  
 • Jerzy Speina, Brunona Schulza reminiscencje archetypowe, [w:] idem, Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej, Toruń 1998, s. 74–89.
 • Katarzyna Szumlewicz, Kabalista Bruno Schulz [recenzja książki Władysława Panasa „Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza], „Literatura” 1998, nr 7/8, s. 71–72.
 • Jerzy Wilmański, Galeria na Wschodniej, „Trybuna” 1998, nr 4.  
1999
 • Samotność Banialuki, „Dziennik Łódzki” 1999, nr 100.  
 • Јовица Аћин, Омађијани Бруно Шулц, [w:] idem, Неземаљске појаве, Београд 1999 [Jovica Aćin, Omađijani Bruno Šulc, [w:] idem, Nezemaljske pojave, Beograd 1999], s. 168-193.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy – Schulz – Gombrowicz, [w:] idem, Polowanie na postmodernistów, Kraków 1999, s. 115–134.
 • Włodzimierz Bolecki, Witkacy–Schulz, Schulz–Witkacy (warianty interpretacyjne), [w:] idem, Polowanie na postmodernistów, Kraków 1999, s. 83–114.
 • Judith A. Dompkowski, Child-as-Artist: Bruno Schulz and the Jungian Maternal, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 123–134.
 • Jerzy Ficowski, Idol i władczyni, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 207, s. 26–27.  
 • [Jerzy Ficowski], Interview in Warsaw, July 3, 1993, [edited and translated by Dorota Głowacka], [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 55–69.
 • Rolf Fieguth, Bruno Schulz und seine heimliche Kritik an Kafka, [w:] Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, redakcja German Ritz, Gabriela Matuszek, Kraków 1999, s. 243–269.
 • Aleksander Fiut, Paleontologia pamięci, [w:] idem, Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999, s. 279–302.
 • Waldemar Frąc, Sanatorium czasu. Kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu, „Fraza” 1999, nr 2/3, s. 211–217.
 • Zygmunt Frydryszak, Awangarda czy epigonizm. O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, [w:] O literaturze i filozofii. Problemy – twórcy – dzieła, pod redakcją Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka, Olsztyn 1999, s. 319–328.
 • Dorota Glowacka, Sublime Trash and the Simulacrum: Bruno Schulz in the Postmodern Neighborhood, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 79–121.
 • Peter Heller, Bruno Schulz, Story Teller: A Reader’s Response, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 163–173.
 • Louis Iribarne, On Translating Schulz, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 73–78.
 • Mirosława Iwasiewicz, Wiosna życia i wiosna w przyrodzie w opowiadaniach M. Dąbrowskiej i B. Schulza, „Język Polski w Szkole – Gimnazjum” 1999/2000, nr 3, s. 21–24.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz, Wrocław 1999.
 • Jerzy Jarzębski, Schulza zmagania z klęską, „Arkusz” 1999, nr 10, s. 8–9.
 • Izabela Kaluta, „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza. Mityzacja rzeczywistości, [w:] Lektury bez tajemnic 2, opracowanie Michał Kuziak, Kraków 1999, s. 39–47 .
 • Ewa Kraskowska, Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 211–227.
 • Renate Lachmann, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 103–119.
 • Anna Mazurkiewicz, „Wprawić uczniów w drżenie” prozą Brunona Schulza, „Polonistyka” 1999, nr 5, s. 296–300.
 • Janusz Młynarski, W poszukiwaniu Schulza utraconego, „Gazeta w Rzeszowie” 1999, nr 248.  
 • Tomasz Olchanowski, „Wiosna” Brunona Schulza jako mit „dojrzewania” do dzieciństwa, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 1999, z. LIII (325), s. 101–116.
 • Wojciech Orliński, Bruno Schulz. Plac Trzech Krokodyli, „Lewą Nogą” 1999, nr 11, s. 401–407.
 • Sintija Ozik, Mesija u Stokholmu, s engleskog preveo Zoran Minderović, Beograd 1999.
 • Czesław Z. Prokopczyk, Foreword to Schulz’s Essays, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 37–42.
 • Czesław Z. Prokopczyk, The Mythical and the Ordinary in Bruno Schulz, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 175–209.
 • Marta Skwara, Schulz i Witkacy – głos drugi, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 121–137.
 • Henry Sussman, Modernist Night: Distortion, Regression, and Oblivion in the Fiction of Bruno Schulz, [w:] Bruno Schulz: New Documents and Interpretations, edited by Czeslaw Z. Prokopczyk, New York 1999, s. 135–161.
 • Andrzej Szwast, „Dukla” Stasiuka jako wyraz zafascynowania Schulzem, „Polonistyka” 1999, nr 9, s. 545–550.
 • Mariusz Tenerowicz, Bruno Schulz cierpi na amnezję (1939), „Fraza” 1999, nr 2/3, s. 218.
 • Łukasz Tischner, Ulica Krokodyli na skraju Soho, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 14, s. 15.
 • Ewa Turska, Bruno Schulz na scenie, „Rzeczpospolita” 1999, nr 16.  
 • Katarzyna Więcławska, Obraz społeczności sztetł w twórczości Singera i Schulza, „Kresy” 1999, nr 4, s. 37–52.
 • Jan Zieliński, Schulz a Rilke. Hipotetyczna próba rekonstrukcji lektury, [w:] Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, redakcja German Ritz, Gabriela Matuszek, Kraków 1999, s. 231–242.
 • Tadeusz J. Żółciński, Bruno Schulz – portret artysty, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 1999, nr 25/26, s. 23.
2000
 • [Informacja o sympozjum z okazji 58. rocznicy śmierci Schulza], „Trybuna” 2000, nr 280.  
 • Inna forma prozy, „Kurier Lubelski” 2000, nr 133.  
 • Mauzoleum pod Klepsydrą, „Forum” 2000, nr 51–52.  
 • Jurij Andruchowycz, Pochwała zakamarków, „Krasnogruda” 2000, nr 11, s. 267–269.
 • Elżbieta Baniewicz, Dojrzeć do dzieciństwa, „Twórczość” 2000, nr 4, s. 112–117.
 • Marcin Bartnikowski, Pogańska orgia sierpnia, czyli Brunona Schulza ogród rozkoszy, „Pogranicza” 2000, nr 1/2, s. 52–61.
 • Marta Bartosik, Bruno Schulz jako krytyk, Kraków 2000.
 • Alina Biała, Kreacjonizm – regiony mitycznej wyobraźni, [w:] eadem, W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska, Piotrków Trybunalski 2000, s. 61–116.
 • Magdalena Bieńkowska, Hoffmann – Schulz – Tokarczuk – estetyczne powinowactwa, „Kresy” 2000, nr 1, s. 239–250.
 • Miłosz Bukwalt, Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” 2000, nr 109, s. 87–94.
 • Małgorzata Burzyńska-Keller, „Sanatorium pod klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 29/30, s. 154–164.
 • Małgorzata Burzyńska-Keller, „Traktat o Manekinach” według Bruno Schulza i Wojciecha Hasa, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 31/32, s. 106–115.
 • Przemysław Bystrzycki, U progu mitu, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 6 s. 56–58.
 • Krzysztof Ćwikliński, „Nam Proustów nie potrzeba”, „Nowe Książki” 2000, nr 3, s. 46.
 • Mieczysław Dąbrowski, Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, rok XXXV (2000), s. 23–35.
 • Jerzy Ficowski, Regions of the Great Heresy: The Life and Work of Bruno Schulz, translated from Polish by Theodosia S. Robertson, London 2000.
 • Rolf Fieguth, Bruno Schulz i jego cicha krytyka Kafki, [w:] idem, Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej, Izabelin 2000, s. 289–312.
 • Małgorzata Furdal, Europejski prorok, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 279, s. 13.  
 • Henryk Grynberg, Drohobycz, Drohobycz..., [w:] idem, Drohobycz, Drohobycz, Warszawa 2000, s. 7–64.
 • J. W., Republika marzeń, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 72.  
 • Jerzy Jarzębski, Schulz, Wrocław 2000.
 • Krzysztof Kłosiński, Schulzowskie modele komunikacji, [w:] idem, Eros. Dekonstrukcja. Polityka, Katowice 2000, s. 189–198.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, [w:] idem, Figury wyobraźni XX w. (Wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury), Toruń 2001, s. 72–95.
 • Jan Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, [w:] idem, Normalność jako sen idioty (wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej), Toruń 2000, s. 72–95.
 • Ben Lazarus, Miasto pod Klepsydrą, „Przekrój” 2000, nr 43, s. 14–15, 17.  
 • Jacek Lutomski, Republika marzeń, „Rzeczpospolita” 2000, nr 70.  
 • Wojciech Makowiecki, Nieznane rysunki Brunona Schulza, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2000, nr 3–4, s. 52–53.
 • Jacek Moskwa, Motyw Ukrytej Księgi, „Rzeczpospolita” 2000, nr 5, s. D1–D3.  
 • Andrzej Niewiadomski, Schulz kompletny?, „Kresy” 2000, nr 4, s. 198–201.
 • Jerzy Pilch, Co jest ważne po powrocie?, „Polityka” 2000, nr 38, s. 91.  
 • Jerzy Pomianowski, Celnik z Drohobycza. 19 listopada mija rocznica śmierci Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 48, s. 16.
 • Elżbieta Rybicka, Błądzić w czytaniu: proza Brunona Schulza, [w:] eadem, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków 2000, s. 102–127.
 • Piotr Szewc, Schulz kompletniejszy, „Nowe Książki” 2000, nr 10, s. 62–63.
 • Grażyna Szewczyk, Oswajanie obcości: O tłumaczeniu „Procesu” Franza Kafki przez Brunona Schulza, [w:] Komparatystyka literacka a przekład, pod redakcją Piotra Fasta i Katarzyny Żemły, Katowice 2000, s. 93–103.
 • Ryszard Wasita, Drohobycz Brunona Schulza, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 2000, nr 6, s. 8.
 • Jacek Wierzbicki, Republika marzeń, „Gazeta w Lublinie” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 72.  
 • Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu, [w:] Kazimierz Wyka, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939, opracował Maciej Urbanowski, Kraków 2000, s. 419–427.
 • Adam Zagajevski, Drohobič i svet (o Brunu Šulcu), [w:] idem, Mali Larus, izbor i prevod s poljskog Biserka Rajčić, Beograd 2000, s. 21–33.
2001
 • [Informacja na temat zniknięcia malowideł Schulza], „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 128.  
 • Nieznane freski Schulza, „Życie Warszawy” 2001, nr 54.  
 • Psy łańcuchowe historii, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 128.
 • Rozmowa z dr Jerzym Drobiszewskim z Australii – uczniem Brunona Schulza, „Rota” 2001, nr 3, s. 49.
 • Sanatorium po litewsku, „Życie Warszawy” 2001, nr 40.  
 • Sanatorium pod Klepsydrą [przewodnik telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 174.  
 • Sanatorium pod Klepsydrą [przewodnik telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” (Stołeczna) 2001, nr 177.  
 • Sanatorium pod Klepsydrą [przewodnik telewizyjny], „Życie” 2001, nr 251.  
 • Schulz Litwina. „Sanatorium pod Klepsydrą” w teatrze Studio, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 40.  
 • Śmierć Brunona Schulza. O „czarnym czwartku” w Drohobyczu opowiada Harry Zeimer – uczeń i przyjaciel Schulza, „Życie” 2001, nr 98.  
 • Sprawa fresków Schulza, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 127, s. 1, 2, 17.  
 • Stąpanie po kruchym lodzie, rozmowa z Oskarasem Koršunovasem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 41.  
 • Ukraina Schulza i Szewczenki, „Życie” 2001, nr 170.  
 • W kręgu Schulza. Wystawa pod honorowym patronatem Jerzego Ficowskiego [katalog wystawy], [wybór tekstów i redakcja Jan Bończa-Szabłowski], [Warszawa 2001].
 • Alina Biała, Spadkobierca wielkiego herezjarchy (O „Sklepach cynamonowych” B. Schulza), „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2001, nr 3, s. 53–63.
 • Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem, Warszawa 2001.
 • Adam Ciesielski, Litewska odsiecz, „Życie Warszawy” 2001, nr 42.  
 • Anna Czabanowska-Wróbel, Fantazmaty dzieciństwa. Glosa do „Wiosny” Schulza, „Ruch Literacki” 2001, z. 1, s. 57–66.
 • Łukasz Drewniak, Stuk-puk, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 16, s. 14.  
 • Jerzy Ficowski, A nagy eretnekség régiói. Bruno Schulz életérő, ford. Mihályi Zsuzsa, Budapest 2001.
 • Matthias Freise, Traktat ojca a jego rama narracyjna w cyklu o manekinach Brunona Schulza, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 2001, z. 54, s. 39–50.
 • Cezary Gawryś, Yad Vashem i freski Schulza, „Więź” 2001, nr 7, s. 9–11.
 • Dorota Głowacka, Herezjarchowie formy. Gombrowicz i Schulz, [w:] Grymasy Gombrowicza, redakcja Ewa Płonowska-Ziarek, przekład Janusz Margański, Kraków 2001, s. 85–108.
 • Barbara Henkel, Oskaras Niezależny, „Pani” 2001, nr 4.  
 • Katarzyna Hoser, Barwny świat opowiadań Brunona Schulza. Analiza nazw barw występujących w zbiorze opowiadań „Sklepy cynamonowe”, „Młoda Polonistyka” 2001, nr 4, s. 55–62.
 • Jerzy Jarzębski, Ironia historii, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 139.  
 • Jerzy Jarzębski, Miasto Schulza, „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 40–51.
 • Jerzy Jarzębski, W okopach Drohobycza, „Rzeczpospolita” 2001, nr 157, s. D1.  
 • Grzegorz Józefczuk, Schulzowi na urodziny, „Gazeta w Lublinie” 2001, nr 161, s. 4.  
 • W. K., Bruno Schulz, „Antena” 2001, nr 14.  
 • Ewa Kaczyńska, Życie rzeczywiste i życie mityczne [recenzja książki Jerzego Jarzębskiego „Schulz”], „Warsztaty Polonistyczne” 2001, nr 2, s. 95–97.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Sprawa Schulza”, „Znak” 2001, nr 10, s. 147–152.
 • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum na przykładzie opowiadań Brunona Schulza (1), „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 3, s. 3–14.
 • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum na przykładzie opowiadań Brunona Schulza (2), „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 4, s. 3–15.
 • Piotr Kołodziej, Jak uczyć czytania literatury w liceum na przykładzie opowiadań Brunona Schulza (3), „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 5, s. 23–34.
 • Monika Kosteczko, „Sanatorium Pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa. Rola barw w koncepcji plastycznej filmu, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2001, nr 1, s. 47–56.
 • Urszula Kozioł, Schulz z Drohobycza, Odra” 2001, nr 5, s. 134.  
 • Stanisław Krajski, Kim był Bruno Schulz?, „Nasz Dziennik” 2001, nr 143, s. 7.
 • Wojciech Lipowski, Schulz żywy, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 37, s. 12.
 • M. M., Będzie ochrona, nie będzie burmistrza?, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 133.  
 • Janusz Majcherek, Etiudy z Schulza, „Teatr” 2001, nr 4, s. 37.
 • Jakub A. Malik, Nowe Szaty…, „Kresy” 2001, nr 3, s. 264–266.
 • Anna Mazurkiewicz, Między ziemią a niebem – refleksje o „Emerycie” Brunona Schulza, „Polonistyka” 2001, nr 9, s. 549–553.
 • Andrea Meyer-Fraatz, Zasady cyklizacji w prozie Brunona Schulza (na przykładzie cyklu „Sklepy cynamonowe”), [w:] Cykl literacki w Polsce, pod redakcją naukową Katarzyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej, Białystok 2001, s. 283–299.
 • Magdalena Michalska, Barbarzyństwo, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 137.  
 • Magdalena Michalska, Zabrali Schulza do Jerozolimy, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 125, s. 13.  
 • Iwona Mikołajczyk, Proza Schulza wobec neoplastycyzmu Mondriana, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2001, nr 7/9, s. 83–93.
 • Tomasz Miłkowski, Klatka pamięci, czyli Schulz po litewsku, „Trybuna” 2001, nr 47.  
 • Tomasz Mościcki, Spokojnie, to tylko ćwiczenia gimnastyczne, „Życie” 2001, nr 42.  
 • Maciej Mrozik, Urocze metamorfozy. Cienie słów Schulza w teatrze Koršunovasa, „Kartki” 2001, nr 1, s. 88–95.
 • Maja Narbutt, Freski bez ochrony. Drohobycz czeka na ekspertów, „Rzeczpospolita” 2001, nr 132, s. A11.
 • Maja Narbutt, Oto, co zostało z fresków Schulza, „Rzeczpospolita” 2001, nr 133, s. 1, 15.  
 • Maja Narbutt, Schulz pod kluczem, „Rzeczpospolita” 2001, nr 139.  
 • Maja Narbutt, Żyd i na dodatek pisał po polsku „Rzeczpospolita” 2001, nr 129.  
 • Ewa Nawój, Tropiąc czarodziejski szpargał, „Nowe Książki” 2001, nr 8, s. 10.
 • R. O., Freski niezgody, „Kurier Lubelski” 2001, nr 130.  
 • Tomasz Olchanowski, Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza, Białystok 2001.
 • Piotr Pacewicz, Czyj jest Schulz?, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 129, s. 2.  
 • Władysław Panas, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001.
 • Jerzy Pawlas, O trzech takich co zdrapali Schulza, „Nasz Dziennik” 2001, nr 128.  
 • Roman Pawłowski, Pułapka Schulza, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 42.  
 • Włodzimierz Paźniewski, Śladami Schulza, „Trybuna Śląska” 2001, nr 144.  
 • Jurko Prochasko, Pod wierzchnimi warstwami. Odkrycie malowideł Schulza w Drohobyczu, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 17, s. 13.
 • Czesław Z. Prokopczyk, Mit i powszedniość u Brunona Schulza, [w:] Rozum w dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Panasiuka, Łódź 2001, s. 299–310.
 • Gustaw Romanowski, Portret nauczyciela. Rysunek Brunona Schulza na aukcji w Łodzi, „Rzeczpospolita” 2001, nr 128, s. A8.
 • Iris Rosenberg, Freski Schulza w Jerozolimie, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 125.  
 • Sylwia Rzedzicka, Roślinny świat Brunona Schulza, [w:] Język a kultura, pod redakcją Anny Dąbrowskiej i Ireny Kamińskiej-Szmaj, t. 16: Świat roślin w języku i kulturze, Wrocław 2001, s. 179–191.
 • Dorota Sajnug, Malował za kawałek chleba, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 40.  
 • Mirosława Salska-Bünsch, W Niemczech o Schulzu. Zrozumieć głosy z „Innego-mojego” świata. Z reżyserem Beniaminem Geisslerem rozmawia Mirosława Salska-Bünsch, „Odra” 2001, nr 7/8, str. 94–97.
 • Zdzisław Skrok, Pamięć miejsc tragicznych, „Spotkania z Zabytkami” 2001, nr 7, s. 12–13.
 • Marta Skwara, Schulz i Witkacy, [w:] Czytanie Witkacego. Studia, pod redakcją Antoniego Czyża, Siedlce 2001, s. 187–204.
 • Marcin Szczęsny, Karakonie święto – Brunona Schulza fascynacja awersją, [w:] Miniatura i mikrologia, pod redakcją Aleksandra Nawareckiego, t. 2, Katowice 2001, s. 169–186.
 • Krzysztof Szlec, Bruno Schulz – żył jako Żyd, umarł jako Żyd, „Nowa Myśl Polska” 2002, nr 24, s. 14–15.
 • Robert Terentiew, Same niewygodne pytania, „Tygodnik Solidarność” 2001, nr 24.  
 • Aleksandra Ubertowska, Cielesna retoryka Brunona Schulza, [w:] Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz, 24–26 października 2000 roku, pod redakcją i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2001, s. 237–247.
 • Marek Wittbrot, Mityzacja rzeczywistości, „Czas Kultury” 2001, nr 5/6, s. 132–135.
 • Aleksander Wojciechowski, Bruno Schulz za sto dolarów, „Rzeczpospolita” 2001, nr 134.  
 • Tomasz Wójcik, Sensacja w Drohobyczu, „Viva” 2001, nr 8, s. 104–112.  
 • Szymon Wróbel, Mity, xięga, lektury. Galaktyka Brunona Schulza, [w:] idem, Galaktyki, biblioteki, popioły, Kraków 2001, s. 248–293.
 • Piotr Wróblewski, Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 2001/2002, z. 6, s. 431–443.
 • Dorota Wyżyńska, Czyste źródło z Litwy, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 40.  
 • Monika Żółkoś, Leniwe obrazy, „Przekrój” 2001, nr 12.  
2002
 • 71 plus jeszcze jeden. Wystawa Schulza w Stambule, „Gazeta Wyborcza” (Stołeczna) 2002, nr 86.  
 • Bruno Schulz przyjedzie 12 lipca, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 159.  
 • Bruno Schulz w ułamkach zwierciadła, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 1.
 • Fenomen Schulza. Rozmowa z prof. Władysławem Panasem, kierownikiem Katedry Teorii Literatury KUL, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2002, nr 161, s. 7.  
 • Ludzie Schulza w Lublinie, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 4.
 • Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892–1942. Wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Muzeum Lubelskie w Lublinie, listopad–grudzień 2002, [redakcja Teresa Dunin, Halina Kosienkowska], Lublin 2002.
 • Odnajdujemy siebie. Filmy braci Stephena i Timothy’ego Quay, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 4.
 • Oniryczny świat Brunona Schulza, „Kino” 2002, nr 3, s. 58–59.
 • Pamięć Schulza [rozmowa z Dorą Kacnelson], „Rzeczpospolita” 2002, nr 138, s. A12.  
 • Seanse z Schulzem. Rozmowa z malarzem Edwardem Dwurnikiem, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 3.
 • Świat według Schulza. Bruno Schulz – wystawy, spektakle, filmy, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 269, s. 4.
 • Świat według Schulza, „Gazeta Wyborcza” (Lublin), 2002, nr 266, s. 2.  
 • Tropem Schulza, „Gazeta Codzienna Nowiny” 2002, nr 146.  
 • W poszukiwaniu Autentyku, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 3.
 • [Wspomnienie 60. rocznicy śmierci Brunona Schulza], „Gazeta Codzienna Nowiny” 2002, nr 223.  
 • [Zaproszenie na konkurs literacki „Bruno Schulz – magia miejsc i osób”], „Gazeta Wyborcza” (Bydgoszcz) 2002, nr 137.  
 • Waldemar Sulisz, Schulz z Panasem na Szerokiej, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2002, nr 95.  
 • Dorota Abramowicz, Zapach cynamonu, „Dziennik Bałtycki” 2002, nr 296.  
 • Jovica Aćin, Zaczarowany Bruno Schulz, przeł. Małgorzata Wierzbicka, „Krasnogruda” 2002/2003, nr 16, s. 186–198.
 • A. B., Schulza „raj utracony”, „Trybuna” 2002, nr 272.  
 • Józef Baran, Mesjasz z Drohobycza, „Dziennik Polski” 2002, nr 93, s. 29.  
 • Małgorzata Bielecka-Hołda, Ciocia Kinga, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 2.
 • Jan Bończa-Szabłowski, Prawo do Schulza, „Rzeczpospolita” 2002, nr 160.  
 • Jan Bończa-Szabłowski, W hołdzie Schulzowi, „Rzeczpospolita” 2002, nr 269.  
 • Jan Bończa-Szabłowski, Zmarnowana szansa, „Rzeczpospolita” 2002, nr 159.  
 • Jan Bończa-Szabłowski, Mira Salska-Bünsch, Reżyser w roli świadka. Przesłuchanie w sprawie fresków Brunona Schulza, „Rzeczpospolita” 2002, nr 72, s. A11.
 • Agnieszka Boruszkowska, Samotny wizjoner, „Życie Warszawy” 2002, nr 160.  
 • Marcin Całbecki, „Pan Karol” Brunona Schulza jako traktat nie-metafizyczny, „Kresy” 2002, nr 3–4, s. 31–57.
 • Urszula Chęcińska, Schulzowskie reminiscencje, „Pogranicza” 2002, nr 5, s. 76–79.
 • Nawojka Cieślińska, Schulz w Ameryce, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 269.  
 • Agnieszka Czechowicz, Oko i całość, „Akcent” 2002, nr 1/2, s. 195–199.
 • T. D., Bruno Schulz w Andersenie, „Kurier Lubelski” 2002, nr 269.
 • Зоран Ђерић, Средња Европа: „Санаторијум под Клепсидром” или Данило Киш наспрам Бруна Шулца, „Липар” 2002/2003, бр. 14 [Zoran Đerić, Srednja Evropa: „Sanatorijum pod Klepsidrom” ili Danilo Kiš naspram Bruna Šulca, „Lipar” 2002/2003, br. 14], s. 7–10.
 • Jerzy Ficowski, Regions of the Great Heresy. Bruno Schulz: A Biographical Portrait, translated and edited by Theodosia Robertson, New York 2002.
 • Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002.
 • Christian Geissler, In den Zwillingsgassen des Bruno Schulz, Hamburg 2002.
 • István Hajdu, Manekin. Szkic i część, „Kresy” 2002, nr 51–52, s. 58–61.
 • Robert Horbaczewski, Muzy w dorożce, „Rzeczpospolita” 2002, nr 161.  
 • Marek A. Jaworski, Schulz – Waśniewski – „Kamena”, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 161.  
 • Grzegorz Józefczuk, Schulzowski pępek świata, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 265.  
 • Grzegorz Józefczuk, Siedem razy Schulz, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 276.  
 • Grzegorz Józefczuk, Vivat Bruno, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 162.  
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, „Bezlik nieskończonych historyj”. O reinterpretacji mitologicznych pierwowzorów na kartach „Xięgi Bałwochwalczej”, [w:] Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892–1942. Wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Muzeum Lubelskie w Lublinie, listopad–grudzień 2002, Lublin 2002, s. 9–22.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Twarz artysty – fizjonomia bez pointy, [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, komitet redakcyjny Ewa Chojecka et al., Poznań 2002, s. 525–536.
 • Irena Kossowska, Łukasz Kossowski, Właśnie: humor Schulza…, [w:] Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892–1942. Wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Muzeum Lubelskie w Lublinie, listopad–grudzień 2002, Lublin 2002, s. 23–35.
 • Piotr Kusiak, Wstęp do groteski u B. Schulza, „Pro Arte” 2001, nr 14/15, s. 65–66.
 • Wojciech Lipowski, Schulzowska summa Jerzego Ficowskiego. Nieruchomy cień, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 46, s. 15.
 • P. M., Autor prywatnej mitologii, „Nasz Dziennik” 2002, nr 161.  
 • Magdalena Michalska, Schulz za szkłem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 73.  
 • Andrzej Molik, Lubelski rok Schulza, „Kurier Lubelski” 2002, nr 54.  
 • Andrzej Molik, Panie Brunonie dziękujemy Panu!, „Kurier Lubelski” 2002, nr 164.  
 • Andrzej Molik, W ułamkach zwierciadłach. Dwie rocznice Brunona Schulza, „Kurier Lubelski” 2002, nr 268.  
 • Andrzej Molik, Za długi Schulz, „Kurier Lubelski” 2002, nr 122.  
 • Maciej Nowak, Owczy pęd za Gombrowiczem, „Nowa Myśl Polska” 2002, nr 27, s. 15.
 • Bogdan Nowicki, Bycie rodziny: efemeryczna generacja fantomów. Wokół „Sierpnia” Brunona Schulza, „Plama” 2002, nr 1, s. 33–36.
 • Wojciech Orliński, Powrót do Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 74, s. 10.  
 • Władysław Panas, W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2002, nr 269, s. 2.
 • Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Bohater groteskowy i formosynkrazja, [w:] eadem, Sens i chaos w grotesce literackiej. Od „Pałuby” do „Kosmosu”, Kraków 2002, s. 58–86.
 • Ireneusz Piekarski, Zwierciadlane odbicia Brunona Schulza, „Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 6, s. 27–28.
 • Adam Pomorski, Jak pisać o Brunonie Schulzu, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 172.  
 • G. S., Bruno Schulz na płycie, „Rzeczpospolita” 2002, nr 271, s. A9.
 • Jörg Schulte, Martwa natura – jej forma i jej żydowskie korzenie w opowiadaniach Brunona Schulza, „Studia Litteraria Polono-Slavica”, redakcja naukowa tomu Grażyna Bobilewicz – Jerzy Faryno, t. 7: Portret – akt – martwa natura, Warszawa 2002, s. 415–425.
 • Tomasz Siemiński, Erotyzm w prozie Brunona Schulza, „Fraza” 2002, nr 4, s. 74–95.
 • Dariusz Sikorski, Symbolika czasu, Mesjasza i Księgi w twórczości Brunona Schulza, [w:] Szkice językoznawcze i literaturoznawcze, pod redakcją Aleksandra Kiklewicza i Kazimierza Chruścińskiego, Słupsk 2002, s. 185–205.
 • Anna Staroniewska, Rękopis zagubiony w Drohobyczu, „Pogranicza” 2002, nr 5, s. 99–100.
 • Бранислава Стојановић, Рецепција Бруна Шулца у Србији. Прво поглавље: Данило Киш, „Славистика” 2002, књ. VI [Branislava Stojanović, Recepcija Bruna Šulca u Srbiji. Prvo poglavlje: Danilo Kiš, „Slavistika” 2002, knj. VI], s. 171–183.
 • Waldemar Sulisz, Schulz żyje w Lublinie, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2002, nr 269.  
 • Waldemar Sulisz, W hołdzie artyście z Drohobycza, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2002, nr 264.  
 • Waldemar Sulisz, Zdrowie, panie Schulz!, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2002, nr 161.  
 • T. D., Schulz z Panasem na Szerokiej, „Kurier Lubelski” 2002, nr 95.  
 • Łukasz Trzciński, Prawda i piękno w dziele Bruno Schulza, [w:] The Peculiarity of Man, redaktor Andrzej Wierciński, vol. 7: Materiały z konferencji „Tradycyjne i współczesne systemy wartości Przeciwieństwo trzecie «Piękno i Brzydota» et variae, Warszawa–Kielce 2002, s. 107–117.
 • Anna Urbańczyk, 71 plus jeszcze jeden, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 86.  
 • Justyna Woś, Tropem Schulza, „Gazeta Codzienna Nowiny” 2002, nr 173, s. 19.  
 • Andrzej Zawada, Proces poszlakowy w sprawie zaginionego tematu, „Nowe Książki” 2002, nr 3, s. 14–15.
 • Paweł Zawadzki, Bruno Schulz katolikiem był…, „Akant” 2002, nr 7, s. 33.
 • Sławomir Jacek Żurek, Opowieść o bólach Mesjasza, „Więź” 2002, nr 5, s. 155–157.
2003
 • Bruno Schulz, [projekt i opracowanie graficzne Maciej Buszewicz, wybór rysunków i konsultacja merytoryczna Łukasz Kossowski, redakcja Jan Koźbiel, tłumaczenie Magdalena Iwińska], Olszanica 2003.
 • Bruno Schulz: Republika marzeń, Warszawa 7.01–6.02.2003, Wrocław 14.02–10.03.2003, Gdańsk 20.03–30.04.2003, [Warszawa 2003].
 • Chrońmy dzieło Schulza, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 241.  
 • Kultowe kino, „Dziennik Zachodni” 2003, nr 110.  
 • „Samotność” w Banialuce, „Dziennik Zachodni” 2003, nr 255.  
 • „Sanatorium pod Klepsydrą”. Premiera Teatru Bez Sceny, „Trybuna Śląska” 2003, nr 64.  
 • Schulz żegna, „Dziennik Bałtycki” 2003, nr 269.  
 • Słownik Schulzowski, opracowanie i redakcja Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski i Stanisław Rosiek, Gdańsk 2003.
 • Tam, gdzie powstały „Sklepy cynamonowe”, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2003, nr 181.  
 • U źródeł sensu. Leśmian – Hrabal – Schulz. Dziennik prowincjonalny, [redakcja Janusz Nowak, Marek Rapnicki, Libor Martinek (część czeska)], Racibórz 2003.
 • Urodziny Schulza, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2003, nr 166.  
 • Успомене, фикције, [Ела Шулц-Подстолска, Марија Будрацка-Темпеле, Јулијуш Флашен, Алекси Кушчак, Алицја Ђангранде, Зофја Налковска, Јузефина Шелињска, Тадеуш Бреза, Витолд Гомбрович, Артур Сандауер, Казимјеж Трухановски, Изабела Херманова, Марија Реј-Хазен, Жорж Розенберг, Анджеј Хћук, Марјан Јахимович, Адам Важик, Емил Гурски, Изидор Фридман, Јан Кот, Ришард Матушевски, Леополд Лустиг], изабрала и превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Uspomene, fikcije, [Ela Šulc–Podstolska, Marija Budracka–Tempele, Julijuš Flašen, Aleksi Kuščak, Alicja Đangrande, Zofja Nalkovska, Juzefina Šelinjska, Tadeuš Breza, Vitold Gombrovič, Artur Sandauer, Kazimjež Truhanovski, Izabela Hermanova, Marija Rej–Hazen, Žorž Rozenberg, Andžej Hćuk, Marjan Jahimovič, Adam Važik, Emil Gurski, Izidor Fridman, Jan Kot, Rišard Matuševski, Leopold Lustig], izabrala i prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 156–180.
 • W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003.
 • Јовица Аћин, Месијанија, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Jovica Aćin, Mesijanija, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 194–196.
 • Rachela Auerbach, Rozerwane nici. Garść wspomnień o Deborze Vogel i Brunonie Schulzu, „Ogród” 2003, nr 1/2, s. 219–236.
 • Јежи Јажембски, Увод у Шулца, превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Ježi Jažembski, Uvod u Šulca, prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 63–98.
 • Arkadiusz Bagłajewski, Schulz i proza lat dziewięćdziesiątych, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 443–466.
 • Mirosław Baran, Impresje z Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2003, nr 178.  
 • Mirosław Baran, Przerwana bajka Brunona Schulza, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2003, nr 177, s. 1, 6.  
 • Marek Bartelik, „Martwe punkty”. Na marginesie wystawy Brunona Schulza w Teatrze Wielkim, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 32–33.
 • Eleonora Bergman, Renata Piątkowska, W republice marzeń, „Nowe Książki” 2003, nr 5, s. 41–42.  
 • Tomasz Bocheński, Czarny humor w twórczości Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 211–227.
 • Влођимјеж Болецки, Виткаци–Шулц–Гомбрович, превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Vlođimjež Bolecki, Vitkaci–Šulc–Gombrovič, prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 127–138.
 • Włodzimierz Bolecki, Principium individuationis. Motywy Nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 17–33.
 • Włodzimierz Bolecki, Principium individuationis. Motywy Nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 321–340.
 • Jan Bończa-Szabłowski, W sali robót ręcznych, „Rzeczpospolita” 2003, nr 92.  
 • Драган Бошковић, Шулц, јединица за меру распадања, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Dragan Bošković, Šulc, jedinica za meru raspadanja , „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 192–194.
 • Wiesław Budzyński, Schulz ginie po raz drugi, „Rzeczpospolita” 2003, nr 9, s. A10–A11.
 • Miłosz Bukwalt, Literackie portrety żydowskich ojców w Prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, Wrocław 2003.
 • Małgorzata Burzyńska-Keller, O „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Hasa. Inspiracje, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 20–25.
 • Paolo Caneppele, Bruno idzie do kina, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 16–19.
 • Paolo Caneppele, Bruno Schulz w Wiedniu, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 533–545.
 • Wojciech Chmielewski, W zaułkach Drohobycza, „Nowe Państwo” 2003, nr 2, s. 56.
 • Magdalena Cytowska, Z schulzologii polskiej, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 46–50.
 • Anna Czabanowska-Wróbel, „Dojrzeć do dzieciństwa”, [w:] eadem, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003, s. 311–360.
 • Anna Czabanowska-Wróbel, „Powtórne dzieciństwo” w prozie Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 121–137.
 • Agnieszka Czajkowska, Materia i „nieznośna lekkość” poetyckich bytów w prozie Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 193–204.
 • Agnieszka Czechowicz, „Teatrum nie objętej atmosfery”. O niebiosach Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 147–161.
 • Мирко Демић, Експозе о роману „Ћилибар, мед, оскоруша”, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Mirko Demić, Ekspoze o romanu „Ćilibar, med, oskoruša”, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 190–192.
 • Зоран Ђерић, Синусоиде Бруна Шулца, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Zoran Đerić, Sinusoide Bruna Šulca, „Gradac” 2003, br. 148–149, s. 139–142], s. 139–142.
 • Петер Естерхази, Похвала материји или Велика ужаснутост у Дрохобичу , превео са мађарског Марко Чудић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Peter Esterhazi, Pohvala materiji ili Velika užasnutost u Drohobiču, preveo sa mađarskog Marko Čudić, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 148–149.
 • Јежи Фицовски, Фантоми и реалност, превео Александар Шаранац, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Ježi Ficovski, Fantomi i realnost, preveo Aleksandar Šaranac, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 149–155.
 • Aleksander Fiut, Schulz jako bohater literacki, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 497–513.
 • Александер Фјут, Шулц као књижевни јунак, превела са пољског Љубица Росић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Aleksander Fjut, Šulc kao književni junak, prevela sa poljskog Ljubica Rosić, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 180–190.
 • Konstanty Gebert, Do góry nogami, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 28–31.
 • Paweł Głowacki, Nieobecność usprawiedliwiona bryndzą, „Dziennik Polski” 2003, nr 195.  
 • Paweł Głowacki, Papucie Katarzyny, „Dziennik Polski” 2003, nr 2.  
 • Janusz Golec, Rekonstrukcje rzeczywistości. Galicja w twórczości Josepha Rotha i Brunona Schulza, „Akcent” 2003, nr 3, s. 123–128.
 • Витолд Гомбрович, Стваралаштво Бруна Шулца, превела Агњешка Ласек, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Vitold Gombrovič, Stvaralaštvo Bruna Šulca, prevela Agnješka Lasek, „Gradac” 2003, br. 148–149, s. 60–62], s. 60–62.
 • Hanna Gosk, Pamięć Brunona Schulza, „Kresy” 2003, nr 1, s. 193–196.
 • Iwona Grodź, Świat rysunków i prozy Brunona Schulza, [w:] Od Carolla do Norwida, wybór i opracowanie Jerzy Borowczyk, Zbigniew Przychodniak, Piotr Śliwiński, Poznań 2003, s. 27–51.
 • Bogusław Gryszkiewicz, Bruno Schulz a tradycja czarnego humoru, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 229–248.
 • Mariusz Jakimowicz, Republika marzeń, „Topos” 2003, nr 4–5, s. 217–219.
 • Katarzyna Jankowska, Kobiety i mężczyźni czyli o dwoistej linii dziedziczenia wartości w świecie Brunona Schulza, [w:] Literatura w kręgu wartości. Materiały VI sesji z cyklu „Świat jeden ale nie jednolity”, pod redakcją i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2003, s. 285–294.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz i dramat tworzenia, „Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 9–16.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz i dramat tworzenia, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 9–17.
 • Jerzy Jarzebski, Schulz, traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck, [Vigo] 2003.
 • Artur Jocz, Bruno Schulz, czyli o gnostycznej pokusie literatury, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 275–288.
 • Artur Jocz, Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości, „Polonistyka” 2003, nr 7, s. 392–396.
 • Grzegorz Józefczuk, Lublin bliżej Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2003, nr 251.  
 • Dora Kacnelson, Bruno Schulz w żydowskim środowisku Drohobycza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 547–556.
 • Arkadiusz Kalin, „Księga heretycka” – Schulzowski model kultury literackiej, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 289–319.
 • Esther Kinsky, Dwa światy sklepów cynamonowych, „Kafka” 2003, nr 12, s. 66–67.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Matka wychodzi z cienia, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 341–361.
 • Arkadiusz Kołodziej, Znaki błądzenia w prozie Brunona Schulza, [w:] Miniatura i mikrologia literacka, pod redakcją Aleksandra Nawareckiego, przy współudziale Beaty Mytych, t. 3, Katowice 2003, s. 175–188.
 • Grzegorz Kondrasiuk, Drohobycz – jedyne miejsce na świecie, „Akcent” 2003, nr 1–2, s. 233–234.
 • Karina Kuczmarska, Samotna wędrówka Brunona Schulza, „Bunt Młodych Duchem” 2003, nr 3, s. 30–31.
 • Renate Lachmann, Metamorfoza. Druga morfologija: proza Bruna Schulza, preveo Davor Beganović, „Književna smotra” 2003, br. 127, s. 55–67.
 • Krystyna Liminowicz, Miasto poety, „Gazeta Poznańska” 2003, nr 272.  
 • Shalom Lindenbaum, Lektury Schulza, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 26–27.
 • Shalom Lindenbaum, „Sanatorium pod Klepsydrą” – Hades czy sanatorium?, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 47–73.
 • Krystyna Lipińska-Iłłakowicz, Myśląc powoli: przestrzeń prowincjonalna u Heideggera i Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 485–496.
 • Wojciech Lipowski, „Mój los szczególny”. „Księga listów” Brunona Schulza, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 7, s. 14.  
 • Robert Looby, Formalizm i parodia w twórczości Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 261–274.
 • Robert Looby, Zmiany edytorskie w opowiadaniach Brunona Schulza, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2003, nr 3–4, s. 87–97.
 • Tadeusz Lubelski, Co się wydarzyło w Drohobyczu, „Kino” 2003, nr 5, s. 8–9.
 • Wojciech Makowiecki, Znany/nieznany rysunek Brunona Schulza, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2003, nr 1, s. 37.
 • Luigi Marinelli, Kantor w cieniu Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 411–429.
 • Zbigniew Maszewski, William Faulkner and Bruno Schulz. A comparative study, Łódź 2003.
 • Switłana Matwijenko, Dyskurs autobiograficzny. Prywatna mitologia Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 185–191.
 • Tomasz Mizerkiewicz, „Zgubione takty śmiechu”. Opowiadania Brunona Schulza w kontekście międzywojennych teorii komizmu, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 249–260.
 • Roman Mnich, „Romantyczny przesąd”. O koncepcji twórczości w jednym zdaniu Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 205–209.
 • Andrzej Molik, Chwała artystom!, „Kurier Lubelski” 2003, nr 163.  
 • Łukasz Musielak, Schulz i Gombrowicz wobec odczarowania świata, „Szkice Humanistyczne”, t. III, 2003, nr 1–2, s. 165–177.
 • Żaneta Nalewajk, Herezja unieważniona. Brunona Schulza rozważania o problemie materii, [w:] Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, redakcja Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Krzysztofy Krowirandy i Żanety Nalewajk, Warszawa, 2003, s. 73–89.
 • Andrzej Niewiadomski, Niewypełniony mit. O tropach Schulzowskich w prozie Andrzeja Stasiuka, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 467–484.
 • Józef Olejniczak, Udręka tekstu – tekst udręki. Bruno Schulz – pisanie/czytanie, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 75–96.
 • Владислав Панас, Бруно од Месије, превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Vladislav Panas, Bruno od Mesije, prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 99–127.
 • Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 6–11.
 • Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 35–46.
 • Ireneusz Piekarski, Bruno Schulz w salonie luster, „Teksty Drugie” 2003, nr 1, s. 243–247.
 • Paweł Próchniak, Ptaki zacierają tu ślady. Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 19–34.
 • Jadwiga Rzepecka, Motyw pór roku w prozie Brunona Schulza, [w:] Język – Literatura – Dydaktyka, redakcja Renata Jagodzińska i Arkadiusz Morawiec, tom 2, Łódź 2003, s. 93–99.
 • Jacek Scholz, Oryginał czy przekład? Zagadka tekstu Brunona Schulza „Ojczyzna”, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 173–183.
 • Jörg Schulte, „Wielka kronika kalendarza”. Gwiazdy, żydowski kalendarz i mity astronomiczne w opowiadaniach Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 163–172.
 • Jörg Schulte, Wielka kronika kalendarza, „Midrasz” 2003, nr 3, s. 12–15.
 • Јерг Шулте, „Башта, пепео” као коментар на „Продавнице циметове боје” и „Санаторијум под Клепсидром”, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Jerg Šulte, „Bašta, pepeo” kao komentar na „Prodavnice cimetove boje” i „Sanatorijum pod Klepsidrom”, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 143–147.
 • Barbara Sienkiewicz, Filozofia życia Brunona Schulza, „Polonistyka” 2003, nr 10, s. 587–595.
 • Barbara Sienkiewicz, Wokół motywu manekina. Bruno Schulz i Debora Vogel, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 381–409.
 • Andrzej Skrendo, Schulz według Różewicza. Wokół wiersza „W świetle lamp filujących”, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 431–441.
 • Јежи Сосновски, Разговор са, превела Бранислава Стојановић [w:] idem, Станица и друге приче, Вршац 2003 [Ježi Sosnovski, Razgovor sa, prevela Branislava Stojanović, [w:] idem, Stanica i druge priče, Vršac 2003], s. 40–47.
 • Andrzej Stawiarski, Drohobycz, czyli Schulz, „Gazeta Wyborcza” (Kraków) 2003, nr 187.  
 • Бранислава Стојановић, Бруно Шулц у Лублину, „Филолошки преглед” 2003, бр. 1 [Branislava Stojanović, Bruno Šulc u Lublinu, „Filološki pregled” 2003, br. 1], s. 195–198.
 • Бранислава Стојановић, Ко је ко у Шулцовом животу, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Branislava Stojanović, Ko je ko u Šulcovom životu, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 196–204.
 • Бранислава Стојановић, Митизација путовања у прози и цртежима Бруна Шулца, [w:] Пут и путовање у уметности и култури, приредила Корнелија Ичин, Београд 2003 [Branislava Stojanović, Mitizacija putovanja u prozi i crtežima Bruna Šulca, [w:] Put i putovanje u umetnosti i kulturi, priredila Kornelija Ičin, Beograd 2003], s. 229–244.
 • Branislava Stojanović, Bursztynowe skojarzenia, czyli schulzoidzi na Bałkanach, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 515–532.
 • Waldemar Sulisz, Wspominanie klasyka z Drohobycza, „Dziennik Wschodni Lubelski” 2003, nr 165.  
 • Dominika Świtkowska, Kolekcje i kolekcjonerzy w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Romana Jaworskiego i Brunona Schulza, [w:] Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, redakcja Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, przy współpracy Krzysztofy Krowirandy i Żanety Nalewajk, Warszawa, 2003, s. 41–64.
 • Marcin Szeląg, „Kataryniarz” Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 363–379.
 • Małgorzata Szlachetka, Mirosława Paroszkiewicz, „Mityzacja rzeczywistości” – Bruno Schulz w Lublinie. Dwa głosy o wystawie, „Akcent” 2003, nr 1–2, s. 191–196.
 • Stefan Szymutko, Marzenia Schulza, „Opcje” 2003, nr 1, s. 8–11.
 • Stefan Szymutko, Na krawędziach Schulzowskich metafor, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 140–146.
 • Giovanna Tomassucci, Bruno Schulz in Italia, „Rivista di Letterature moderne e comparate” 2003, vol. LVI, n. 3, s. 297–315.
 • Beata Tyszkiewicz, Wstrząsająca wystawa, „Dziennik Łódzki” 2003, nr 20.  
 • Станислав Игнаци Виткјевич, Интервју с Бруном Шулцом, превела Бранислава Стојановић, „Градац” 2003, бр. 148–149 [Stanislav Ignaci Vitkjevič, Intervju s Brunom Šulcom, prevela Branislava Stojanović, „Gradac” 2003, br. 148–149], s. 39–40.
 • Aleksander Wójtowicz, Summa okruchów i pozostałości, „Kresy” 2003, nr 54–55, s. 168–172.
 • Mariola Woszkowska, Ósmy dzień tygodnia. Po premierze Teatru Bez Sceny, „Trybuna Śląska” 2003, nr 66.  
 • Mariola Wysocka, Metafizyka przed ontologią. Kiedy świat w opowiadaniach Brunona Schulza zaczyna się na nowo…, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa, Lublin 2003, s. 97–120.
2004
 • Bruno Schulz, mój nauczyciel. Feliks Milan, prezes Związku Sybiraków, wspomina słynnego pisarza i rodzinny Drohobycz, „Dziennik Łódzki” 2004, nr 54, s. 14.
 • Bruno Schulz, mój nauczyciel [rozmowa z Feliksem Milanem], „Dziennik Łódzki” 2004, nr 56.  
 • [Recenzja albumu „Bruno Schulz”], „Notes Wydawniczy” 2004, nr 2.  
 • Reżyser z Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” (Łódź) 2004, nr 11.  
 • U źródeł sensu. Leśmian – Hrabal – Schulz. Dziennik prowincjonalny, [redakcja Janusz Nowak, Marek Rapnicki, Libor Martinek (część czeska)], Racibórz 2004.
 • W kręgu Schulza, „Super Nowości” 2004, nr 221.  
 • Zdzisław J. Adamczyk, List i aforyzm Brunona Schulza, „Ruch Literacki” 2004, z. 1, s. 103–104.
 • Antoni Adamski, W świecie Schulza, „Nowiny Gazeta Codzienna” 2004, nr 223.  
 • Jan Bończa-Szabłowski, Śladami Schulza, „Rzeczpospolita” 2004, nr 99.  
 • Paolo Caneppele, La repubblica dei sogni: Bruno Schulz, cinema e arti figurative, Gorizia 2004.
 • Bora Ćosić, Czy była Troja?, „Rzeczpospolita” 2004, nr 97.  
 • Anna Czabanowska-Wróbel, Od „Adeli” do „Zbawienia świata”, „Teksty Drugie” 2004, nr 6, s. 53–57.
 • Mieczysław Dąbrowski, Bruno Schulz a nowsze dyskursy w kulturze, [w:] Czytane na nowo. Proza polska XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, redakcja naukowa Mieczysław Dąbrowski i Hanna Gosk, wstęp Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 2004, s. 119–131.
 • Piotr Dobrołęcki, [Recenzja albumu „Bruno Schulz”], „Magazyn Literacki Książki” 2004, nr 4.  
 • Jerzy Ficowski, Bruno Schulz. Les régions de la grande hérésie, traduit du polonais par Margot Carlier, Montricher 2004.
 • Piotr Filonowicz, Dwa eseje o Schulzu, „Twórczość” 2004, nr 12, s. 76–97.
 • Ewa Gałązka, Loteria haseł, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 28.  
 • Witold Gombrowicz, Do Brunona Schulza, [w:] idem, Varia 2: Polemiki i dyskusje, Kraków 2004, s. 39–42.
 • Witold Gombrowicz, Łańcuch nietaktów, [w:] idem, Varia 2: Polemiki i dyskusje, Kraków 2004, s. 46–51.
 • Witold Gombrowicz, List otwarty do Brunona Schulza, [w:] idem, Varia 2: Polemiki i dyskusje, Kraków 2004, s. 30–32.
 • Witold Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, [w:] idem, Varia 1: Czytelnicy i krytycy. Proza, reportaże, krytyka literacka, eseje, przedmowy, Kraków 2004, s. 299–303.
 • Bogusław Gryszkiewicz, Bruno Schulz czyta Conrada, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria IV”, pod redakcją Bolesława Farona, Kraków 2004, s. 71–88.
 • Dorota Jarecka, Nowe regiony herezji, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 242.  
 • Jerzy Jarzębski, Teatralny Schulz z Drohobycza, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2004, nr 63, s. 84–85.
 • Daniel Kalinowski, Bruno Schulz i Franz Kafka. Drogi i bezdroża żydostwa, „Teka. Kwartalnik Literacki” 2004, nr 1, s. 105–114.
 • Ariko Kato, Motyw deformacji w prozie Brunona Schulza: mężczyzna, kobieta, sztuka, „Kresy” 2004, nr 3, s. 132–139.
 • Janusz Kozłowski, Nie tylko Drohobycz. Bruno Schulz – łódzki epizod, „Kronika Miasta Łodzi” 2004, [z.] 2, s. 65–70.
 • A. L., Bruno i gliniane księgi, „Gazeta Wyborcza” (Białystok) 2004, nr 159.  
 • Sebastian Łupak, Można nas ugodzić, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto), 2004, nr 66.  
 • Kamila Maćczak, Metafizyczna formuła czasu według Brunona Schulza, [w:] Prace naukowe studentów WSHE w Łodzi. Zeszyt czwarty: literaturoznawstwo, Łódź 2004, s. 81–101.
 • Monika Małkowska, Podglądanie cieni, „Rzeczpospolita” 2004, nr 300, s. A10.
 • Marek Mikos, Poznaj Schulza, Ukraino, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 161.  
 • Zbigniew Milczarek, Archeologia wiosennej kosmogonii, Tomaszów Mazowiecki 2004.
 • Ivan Milenković, Jedna srednjoevropska priča, „Vreme” 2004, br. 687.
 • Andrzej Molik, Miasto Schulza, „Kurier Lubelski” 2004, nr 92.  
 • Żaneta Nalewajk, Zamiast ostatniego słowa, „Nowe Książki” 2004, nr 3, 42–43.  
 • Tonnus Oosterhoff, Księga istnieje: fragmenty esejów o Brunonie Schulzu, „Pogranicza” 2004, nr 5, s. 59–70.
 • Wojciech Owczarski, Granice świata. Leśmian, Schulz, Kantor, [w:] Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja, pod redakcją Stefana Zabierowskiego i Leszka Zwierzyńskiego, Katowice 2004, s. 198–207.
 • Wojciech Owczarski, Schulz i Kafka, [w:] Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku. W 80-tą rocznicę śmierci Franza Kafki, redakcja naukowa Edward Kasperski we współpracy z Tomaszem Mackiewiczem, Warszawa 2004, s. 247–262.
 • Władysław Panas, Bruno, a kabalista, Pálfalvi Lajos fordítása, „Nagyvilág” 2004, 49. évf. 2. sz., s. 157–169.
 • Andrzej Pleśniewicz, Rozwichrzone problematy dyskusji literackiej. Spór o doktorową, [w:] Witold Gombrowicz, Varia 2: Polemiki i dyskusje, Kraków 2004, s. 51–57.
 • Joanna Siedlecka, Wujcio Brunio, [w:] eadem, Wypominki. O pisarzach polskich, Warszawa 2004, s. 24–33.
 • Dariusz Konrad Sikorski, Symboliczny świat Brunona Schulza, Słupsk 2004.
 • Jan E. Skiwski, Łańcuch szczczęścia, [w:] Witold Gombrowicz, Varia 2: Polemiki i dyskusje, Kraków 2004, s. 42–46.
 • Małgorzata Smorąg-Goldberg, Le voyage en chambre ou les pérégrinations poétiques de Bruno Schulz, „Cultures d’Europe Centrale” 2004, No. 4 [Le Mythe des confins], s. 173–188.
 • Hanka Sowińska, Bajki wychodzą ze ściany, „Gazeta Pomorska” 2004, nr 1.  
 • Бранислава Стојановић, Фестивал Бруна Шулца [Branislava Stojanović, Festival Bruna Šulca], „Quo Vadis? Czasopismo Studentów Polonistyki” (Belgrad) 2004, s. 19–23.
 • Waldemar Sulisz, Bruno Schulz [recenzja albumu], „Dziennik Wschodni Lubelski” 2004, nr 46.  
 • Dawid Warszawski, Sennie w Drohobyczu, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 131.  
 • Marcin Wilk, Lekcja żywego języka, „Dziennik Polski” 2004, nr 36.  
2005
 • Mesjasz jest blisko [rozmowa z Alfredem Szrajerem], „Gazeta Polska” 2005, nr 13, s. 14–15.
 • W świecie wyobraźni Schulza, „Gazeta Wyborcza” (Rzeszów) 2005, nr 268.  
 • Tatiana Biłenko, Słowo autora w odbiorze czytelnika: uwarunkowania egzystencjalne (na przykładach utworów Iwana Franki, Wasyla Stefanyka, Brunona Schulza), [w:] Drohobycz wielokulturowy, redakcja Mieczysław Dąbrowski i Wiera Meniok, Warszawa 2005, s. 196–208.
 • Tomasz Bocheński, Sanatorium pod Klepsydrą, [w:] idem, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza, Kraków 2005, s. 167–210.
 • Tomasz Bocheński, Schulz, czyli obrona własnej suwerenności, [w:] idem, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza, Kraków 2005, s. 141–166.
 • Jan Bończa-Szabłowski, Kaskadowa fraza Brunona Schulza, „Rzeczpospolita” 2005, nr 195.  
 • Wiesław Budzyński, Miasto Schulza, Warszawa 2005.
 • Мирко Демић, Ћилибар, мед, оскоруша, (друго измењено издање), Београд 2005 [Mirko Demić, Ćilibar, med, oskoruša, (drugo izmenjeno izdanje), Beograd 2005].
 • Teresa Dras, Schulz z Drohobycza, „Kurier Lubelski” 2005, nr 248.  
 • Paweł Dybel, Seksualność zdegradowana, czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza, „Teksty Drugie” 2005, nr 3, s. 204–218.
 • Paweł Głowacki, Pantofle Doktora Gotarda, „Dziennik Polski” 2005, nr 247.  
 • Olga Jabłońska, „Borysław śmieje się” Iwana Franko – „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza. Paralele etnograficzne, [w:] Polska–Ukraina. Dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29–30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Lucku, pod redakcją Wojciecha Piotrowskiego, Piotrków Trybunalski 2005, s. 127–131.
 • Jerzy Jarzębski, Bruno Schulz, [w:] idem, Proza dwudziestolecia, Warszawa 2005, s. 167–178.
 • Jerzy Jarzębski, Prowincja centrum. Przypisy do Schulza, Kraków 2005.
 • Piotr Karwowski, Ironia? Wzniosłość? Parergon? Uwagi na marginesach „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza, [w:] Drohobycz wielokulturowy, redakcja Mieczysław Dąbrowski i Wiera Meniok, Warszawa 2005, s. 83–91.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Galicyjskie „Caprichos”?, [w:] Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, komitet redakcyjny Waldemar Baraniewski, Barbara Dąb-Kalinowska, Justyna Guze, Łukasz Nader, Andrzej Pieńko, Mariusz Smoliński, Antoni Ziemba, Warszawa 2005, s. 67–74.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Kim byłaś Eggo?, [w:] Biografia. Historiografia. Dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, pod redakcją Ryszarda Kasperowicza, Elżbiety Wolickiej, Lublin 2005, s. 191–213.
 • Arkadiusz Kołodziej, Motyw błądzenia. O opowiadaniu „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza, [w:] Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, pod redakcją Mariana Kisiela, przy współudziale Grażyny Maroszczuk, tom 1, Katowice 2005, s. 30–39.
 • Katarzyna Leszczyńska, Zagadnienie cykliczności „Xięgi Bałwochwalczej” Brunona Schulza, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod redakcją Mieczysławy Demskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i Radosława Siomy, Białystok 2005, s. 337–344.
 • Elżbieta Łojszczyk, Obraz ciała bez obrazu. Ćwiartowanie pragnienia w twórczości Brunona Schulza i Hansa Bellmera, „LiteRacje” 2005, nr 4, s. 12–24.
 • Piotr Łopuszański, Bruno Schulz, „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 3, s. 18–20.
 • Bartosz Małczyński, „A może naprawdę nie było już miasta…”. Wątki urbanistyczne w prozie Brunona Schulza, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, redakcja naukowa Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel, Opole 2005, s. 167–176.
 • Andrea Meyer-Fraatz, Zasady cyklizacji w twórczości narracyjnej Brunona Schulza (ciąg dalszy), [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod redakcją Mieczysławy Demskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i Radosława Siomy, Białystok 2005, s. 327–336.
 • Zbigniew Milczarek, Schulzowska kaligrafia, Tomaszów Mazowiecki 2005.
 • Alina Molisak, Bruno Schulz jako bohater literacki, [w:] Drohobycz wielokulturowy, redakcja Mieczysław Dąbrowski i Wiera Meniok, Warszawa 2005, s. 92–104.
 • A. N., Otwieranie księgi, „Dziennik Polski” 2005, nr 169.  
 • A. N., W stronę Schulza, „Dziennik Polski” 2005, nr 122.  
 • Żaneta Nalewajk, „Skażony apokryf, tysiączna kopia”? Wieloznaczność i palimpsestowość w opowiadaniach Brunona Schulza, „Tekstualia” 2005, nr 1, s. 7–88.
 • Małgorzata Nieszczerzewska, Centrum i peryferie miejskie w twórczości Brunona Schulza, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, t. 1: Słowiańszczyzna Zachodnia, redakcja Bogusław Zieliński, Poznań 2005, s. 117–129.
 • Bogdan Nowicki, Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w „Księdze listów”, „Akcent” 2005, nr 3, s. 27–33.
 • Bogdan Nowicki, Medicina mysticus w „Sanatorium pod klepsydrą” Brunona Schulza, [w:] Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, redakcja naukowa Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2005, s. 205–212.
 • Anna Pajdzińska, Z ognia dnia rozżagwionego (o metaforyce „Sierpnia” Brunona Schulza), [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, redakcja naukowa Małgorzata Kita i Bożena Witosz, Katowice 2005, s. 323–332.
 • Władysław Panas, Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności, Lublin [2004].
 • Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta, [w:] idem, Tajemnica siódmego anioła: cztery interpretacje, Lublin 2005, s. 29–63.
 • Magdalena Rabizo-Birek, Szlakiem Dantego i Schulza, „Kresy” 2005, nr 63, 77–91.
 • Marcel Reich-Ranicki, Bruno Schulz. Polski Kafka?, [w:] idem, Najpierw żyć, potem igrać. Szkice o literaturze polskiej, przekład Elżbieta Herden, Wrocław 2005, s. 73–76.
 • Agnieszka Sabor, Wszystko i nic, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 21.  
 • Blanka Stanuszkiewicz, Schulz nie dla każdego, „Tygodnik Płocki” 2005, nr 9.  
 • Izabela Stasiak, W labiryncie archetypów Schulza, „Kresy” 2005, nr 4, s. 147–159.
 • Branislava Stojanović, Postać Brunona Schulza w literaturze serbskiej, „Славистика” 2005, књ. IX, s. 514–521.
 • Artur Telwikas, Na tropach Schulzowskiego mitu, „Roczniki Naukowe” 2005, T. VII: Język polski, redakcja Edyta Rudolf, Cezary Piątkowski, z. 2, s. 87–98.
 • Szymon Wróbel, Trzej muszkieterowie: Witkacy, Schulz, Gombrowicz, „Twórczość” 2005, nr 9, s. 61–90.
 • Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu, [w:] „Kartografowie dziwnych podróży”: wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, redakcja i wstęp Marta Wyka, Kraków 2004, s. 450–460.
 • Marek Zaleski, Masochista na Cyterze, „Teksty Drugie” 2005, nr 3, s. 184–203.
 • Władysław Zawistowski, Ulica Krokodyli… nic nie odbiega od swego definitivum, „Migotania, Przejaśnienia” 2005, nr 3, s. 24–25.
 • Sacha Zilberfarb, Bruno Schulz et quelques autres, „Vacarme” 2005, N°32, s. 85–87.
2006
 • Bruno Schulz z Francji, „Rzeczpospolita” 2006, nr 252.  
 • Dla miłośników Brunona Schulza, „Gazeta Wyborcza” (Szczecin) 2006, nr 290.  
 • [Informacja o wystawie „W labiryncie Brunona Schulza”], „Nowe Książki” 2006, nr 5.  
 • Młodzi i Schulz, „Gazeta Krakowska” 2006, nr 246.  
 • Natchnieni Schulzem, „Gazeta Krakowska” 2006, nr 254.  
 • Pożegnanie z Schulzem, „Tygodnik Nadwiślański” 2006, nr 38.  
 • Różne oblicza Schulza, „Dziennik Polski” 2006, nr 249.  
 • Słownik schulzowski, opracowanie i redakcja Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, Gdańsk 2006.
 • [Zaproszenie na wystawę, prelekcję i koncert inspirowane twórczością Brunona Schulza], „Dziennik Polski” 2006, nr 247.  
 • Michał Bandura, Gruzy świętej materii, „Twórczość” 2006, nr 8, s. 73–87.
 • Brian R. Banks, Muse & Messiah: The Life, Imagination & Legacy of Bruno Schulz (1892–1942), Ashby-de-la-Zouch 2006.
 • Włodzimierz Bolecki, Bruno Schulz, [w:] idem, Inna krytyka, Kraków 2006, s. 123–125.
 • A. C., Wokół Schulza, „Gazeta Krakowska” 2006, nr 248.  
 • Anna Czabanowska-Wróbel, Powrót do siebie. Tajemnice „Ojczyzny” Brunona Schulza, „Ruch Literacki” 2006, z. 3, s. 337–350.
 • Mirko Demić, Beda zarobljene materije ili Tužna sreća Bruna Šulca, „Art 032” 2006, br. 14, s. 75–77.
 • Aleksander Fiut, Pośmiertne przygody Brunona Schulza, [w:] idem, Spotkania z innym, Kraków 2006, s. 112–137.
 • Agnieszka Fundowicz, Motyw lalki w twórczości Brunona Schulza, „Bez porównania” 2006, nr 3, s. 163–195.
 • Grzegorz Gazda, Bruno Schulz i Franz Kafka (glosy komparatystyczne), [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza, Warszawa 2006, s. 314–326.
 • Małgorzata Gnot, W Drohobyczu, „Kurier Lubelski” 2006, nr 269.  
 • Jan Gondowicz, Bruno Schulz [1892–1942], Warszawa 2006.
 • Jerzy Jarzębski, Pisać o Schulzu, „Bez porównania” 2006, nr 3, s. 5–7.
 • Artur Jocz, Bruno Schulz, czyli o gnostycznej próbie uchwycenia fenomenu cierpienia, „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 1, s. 47–58.
 • Grzegorz Józefczuk, Lublin w Drohobyczu, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2006, nr 262.  
 • Arkadiusz Kalin, Wątki biblijne w prozie Brunona Schulza, [w:] Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postaci i motywy biblijne, pod redakcją Jerzego Borowczyka, Agnieszki Kwiatkowskiej, Doroty Rojszczak, Poznań 2006, s. 101–113.
 • Edward Kasperski, Antropologia podmiotu, [w:] idem, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Pułtusk–Warszawa 2006, s. 214–223.
 • Maria Kobielska, Schulz w listach. Próba portretu twórcy, „Bez porównania” 2006, nr 3, s. 9–44.
 • Anna Kot, Ekspozycja marzeń, „Tygodnik Nadwiślański” 2006, nr 28.  
 • Paulina M. Kuszczak, Problemy świata i człowieka z perspektywy Schulza, „Parnasik” 2006, nr 1/2, s.19.
 • Magdalena Link-Lenczowska, „Zapach więdnących kulis”, czyli o „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza oraz ich filmowej adaptacji autorstwa Wojciecha Jerzego Hasa, „Bez porównania” 2006, nr 3, s. 121–162.
 • Michał Paweł Markowski, Niewymienne ciało. Masturbacja i dylematy kultury nowożytnej, [w:] Thomas Walter Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, redakcja naukowa Agata Bielik-Robson, przedmowa Michał Paweł Markowski, Kraków 2006, s. VII–VIII.
 • Роман Мних, Дрогобичанин Бруно Шульц, Дрогобич–Седльце 2006.
 • Bogdan Nowicki, Konduktor wagonu Sypialnego: Bruno Schulz, „Akant” 2006, nr 1, s. 32–33.
 • Tadeusz Nyczek, Lolitka i bałwochwalcy, „Przekrój” 2006, nr 5, s. 64.  
 • Wojciech Owczarski, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, Gdańsk 2006.
 • Bartosz Palocha, Artysta zabity na ulicy, „Super Express” 2006, nr 275, s. 10.  
 • Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza, Warszawa 2006, s. 327–348.
 • Władysław Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku Paweł Próchniak, Lublin 2006.
 • Anna Papiernik, Schulzowskie poszukiwania straconego czasu, „Bez porównania” 2006, nr 3, s. 197–241.
 • Piotr Paziński, Więcej niż muza, „Lampa” 2006, nr 2, s. 24–27.
 • Przemysław Pietrzak, Schulz dzisiaj, „Nowe Książki” 2006, nr 5, s. 36.
 • Artur Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu), „Parnasik” 2006, nr 1/2, s. 14–18.
 • Barbara Sierszuła, Schulz w mieście Kafki, „Rzeczpospolita” 2006, nr 77.  
 • Dariusz Konrad Sikorski, Bruno Schulz na tle literatury polsko-żydowskiej, „Kresy” 2006, nr 4, s. 127–141.
 • Dariusz Konrad Sikorski, „Humorysta przechadza się pośród nieskończoności” – Bruno Schulz wobec twórczości Tomasza Manna, „Ruch Literacki” 2006, z. 3, s. 351–366.
 • Dariusz Konrad Sikorski, Tandetomachia, czyli człowiek w kulturze ersatzu (Wstępne rozpoznanie niektórych aspektów twórczości Schulza i Gombrowicza), [w:] Gombrowicze, pod redakcją Bernadetty Żynis, Słupsk 2006, s. 171–184.
 • Andrzej Skrendo, Schulz według Różewicza. Wokół wiersza „W świetle lamp filujących”, [w:] idem, Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2006, s. 175–185.
 • Jeannette Słaby, Szwaczki, przyjemność i inne znaczenie, „Polonistyka” 2006, nr 6, s. 50–53.
 • Бранислава Стојановић, Искушење „Опседнутости”: јужнословенске преводне интерпретације једне приповетке Бруна Шулца, [w:] 110 година полонистике у србији: зборник радова, уредник Петар Буњак, Београд 2006 [Branislava Stojanović, Iskušenje „Opsednutosti”: južnoslovenske prevodne interpretacije jedne pripovetke Bruna Šulca, [w:] 110 godina polonistike u Srbiji: zbornik radova, urednik Petar Bunjak, Beograd 2006], s. 215–231.
 • Бранислава Стојановић, Шулц и Андрић: две судбине и једно читање, „Свеске Задужбине Иве Андрића” 2006, св. 23 [Branislava Stojanović, Šulc i Andrić: dve sudbine i jedno čitanje, „Sveske Zadužbine Ive Andrića” 2006, sv. 23], s. 308–317.
 • Branislava Stojanović, Umitycznienie Brunona Schulza. Drohobycka ikona Europy Środkowej jako nieskończona inspiracja artystów z całego świata, „Parnasik” 2006, nr 1/2, s. 20–23.
 • Agnieszka Stypuła, Horyzont utraconej Księgi, „Bez porównania” 2006, nr 3, s. 45–82.
 • Joanna Szewczyk, Przestrzeń sacrum u Olgi Tokarczuk i Brunona Schulza, [w:] Rocznik mitoznawczy. Studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod redakcją Anny Kapusty, Anny Pochłódki, Marii Wojciechowskiej, Kariny Jarzyńskiej, t. 1, Kraków 2006, s. 91–104.
 • Joanna Szewczyk, Typologia przestrzeni sacrum w prozie Brunona Schulza, „Bez Porównania” 2006, nr 3, s. 83–119.
 • Karolina Szymaniak, Atom nieodłączalny smutku. Na marginesie montaży Debory Vogel, [w:] Debora Vogel, Akacje kwitną, Kraków 2006, s. 147–176.
 • Karolina Szymaniak, Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel, Kraków 2006.
 • Karolina Szymaniak, Kwiaciarnie z azaliami, „Midrasz” 2006, nr 2, s. 48–51.
 • Stefan Szymutko, Marzenia Schulza, [w:] idem, Przeciw marzeniu?, Katowice 2006, s. 151–158.
 • E. T., Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, „Magazyn Literacki Książki” 2006, nr 12.  
 • Paweł Trzemkowski, Metamorfozy drohobyckiego kupca bławatnego. Personologia Ojca – bohatera „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza, „Parnasik” 2006, nr 1/2, s. 24–28.
 • Kris Van Heuckelom, Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia „studiów wizualnych”, „Postscriptum” 2006, nr 2, s. 56–65.
 • Joanna Wieczorkiewicz, Wokół figury ojca w prozie Brunona Schulza, [w:] Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postaci i motywy biblijne, pod redakcją Jerzego Borowczyka, Agnieszki Kwiatkowskiej, Doroty Rojszczak, Poznań 2006, s. 115–125.
2007
 • Alfred, uczeń Brunona Schulza, „Kurier Lubelski” 2007, nr 64.  
 • Bruno Schulz. El país tenebroso, Madrid 2007.
 • Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007.
 • Drohobyczanin. Z Alfredem Schreyerem rozmawia Agnieszka Sabor, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 28.  
 • [Informacja o wystawie „W stronę Schulza”], „Nowe Książki” 2007, nr 2.  
 • Magiczna aura Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 162.  
 • Mój nauczyciel Bruno Schulz. Z Alfredem Schreyerem, muzykiem, działaczem społeczno-kulturalnym, uczniem Brunona Schulza rozmawia Monika Szabłowska, „Niecodziennik Biblioteczny” 2007, nr 1, s. 45–47.
 • Schulzowska jesień [rozmowa z Małgorzatą Kitowską-Łysiak], „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2007, nr 268.  
 • Sklepy cynamonowe Brunona Schulza, opracował Józef Osmoła, Lublin 2007.
 • Wieczór w „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Polska” 2007, nr 40.  
 • Andrzej Molik, Schulzowska Jesień, „Kurier Lubelski” 2007, nr 268.  
 • Anna Banasiak, Inspiracje schulzowskie: od stworzenia świata do naprawy ułamków potłuczonego zwierciadła = Анна Банасяк, Шульцівські інспірації: від створення світу до залагодження уламків потрощеного дзеркала [Anna Banasiak, Szulciws’ki inspiraciji: wid stworennia switu do załahodżennia ułamkiw potroszczenoho dzerkała, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 332–336.
 • Mirosław Baran, Schulz wyśpiewany, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2007, nr 109.  
 • Jan Bończa-Szabłowski, Późna jesień dla Schulza, „Rzeczpospolita” 2007, nr 270.  
 • François Coadou, L’inquiétude de la matière Bruno Schulz, Paris 2007.
 • Agnieszka Czajkowska, Bruno Schulz a kultura pogranicza, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 156–166.
 • Agnieszka Czechowicz, Migawki, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1, s. 333–340.
 • Teresa Dras, Nasz i wasz Bruno. Jak Lublin zainspirował rozwój schulzologii w Drohobyczu, „Kurier Lubelski” 2007, nr 164.  
 • Aleksander Fiut, Wariacje o Brunonie Schulzu i Danilo Kišu, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 116–124.
 • Jerzy Franczak, Księga i „Księga”, „Wielogłos” 2007, nr 1, s. 130–148.
 • Jerzy Franczak, Liber mundi. Bruno Schulz – „Sanatorium pod Klepsydrą”, [w:] idem, Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, Kraków 2007, s. 307–455.
 • Jerzy Franczak, Schulz – klasyczny i (po)nowoczesny, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 2, s. 319–337.
 • Алєксандр Ф’ют, Посмертні пригоди Бруно Шульца [Aleksandr Fiut, Posmertni pryhody Bruno Schulza], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 73–80.
 • Марія Габлевич, Перекладач – другий автор [Marija Habłewycz, Perekładacz – druhyj awtor], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 207–217.
 • Urszula Gorzelak, Czy Bruno Schulz był masochistą? Odcienie kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”, „Akcent” 2007, nr 1, s. 13–20.
 • Andrzej Goworski, Dom Schulza, „Akcent” 2007, nr 4, s. 104–110.
 • Andrzej Goworski, Święto Schulza, „Odra” 2007, nr 3.  
 • Wojtek Grabowski, Mityzacja rzeczywistości i filmy o sztuce = Войтек Ґрабовський, Мітизація дійсності та фільми про мистецтво [Wojtek Grabows’kyj, Mityzacija dijsnosti ta filmy pro mystectwo], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 370–374.
 • David Grosman, Vidi pod: Ljubav, preveo David Albahari, Beograd 2007.
 • Karolina Grzywnowicz, „By człowiekowi pokazać człowieka” – motyw metamorfoz w twórczości Brunona Schulza i w „Królestwie z tego świata” Alejo Carpentiera, „Bez Porównania” 2007, nr 5, s. 105–133.
 • Aleksandra Habdank-Wojewódzka, Droga do domu, czyli podróż oniryczna po schulzowskim domu wspomnień, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria VII”, pod redakcją Bolesława Farona, Kraków 2007, s. 133–144.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski, „Akcent” 2007, nr 1, s. 25–31.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 103–115.
 • Grzegorz Józefczuk, Finał awantury o freski Schulza, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 304.  
 • Grzegorz Józefczuk, Schulz i Drohobycz w Hadesie, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2007, nr 158.  
 • O. K., Spójrz w stronę Schulza w gdańskim Pałacu Opatów, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2007, nr 154.  
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Drohobycz, czyli świat, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 82–100.
 • Małgorzata Kitowska-Łysiak, Schulzowskie marginalia, Lublin 2007.
 • Ewa Kraskowska, Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, [w:] eadem, Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii, Poznań 2007, s. 166–191.
 • Robert Looby, Mit golema w twórczości Brunona Schulza, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 2, s. 93–105.
 • Karel Makonj, Dwoisty świat Brunona Schulza, „Teatr Lalek” 2007, nr 1, s. 2–5.
 • Michał Paweł Markowski, Schulz. Za kulisami rzeczywistości, [w:] idem, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 163–270.
 • Wiera Meniok, „Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta, „Akcent” 2007, nr 1, s. 69–74.
 • Віра Меньок, „Особлива провінція": шульцівська креація й інтерпретація Міста [Wira Meniok, „Osobływa prowincija”: szulciws’ka kreacija j interpretacija Mista], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 147–155.
 • Tomasz Mizerkiewicz, „Zgubione takty śmiechu”. Opowiadania Brunona Schulza w kontekście międzywojennych teorii komizmu, [w:] idem, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Poznań 2007, s. 71–86.
 • Kajetan Mojsak, [Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza – recenzja], „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 3, s. 236–241.
 • Andrzej Molik, Schulz promowany, „Kurier Lubelski” 2007, nr 161.  
 • Żaneta Nalewajk, Materia tożsamości – tożsamość materii. O postaci literackiej w prozie Brunona Schulza, „Tekstualia” 2007, nr 1, s. 43–64.
 • Aleksandra Naróg, Boskie stwarzanie czy stwarzanie boskości? „Kosmos” Witolda Gombrowicza i „Traktat o manekinach Brunona Schulza”, „RED” 2007, nr 2, s. 52–56.
 • Bogdan Nowicki, Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w „Księdze listów”, [w:] Między literaturą a medycyną. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych, redakcja naukowa Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, część II, Lublin 2007, s. 343–352.
 • Józef Olejniczak, Miejsce Brunona Schulza w literaturze modernistycznej, [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, redakcja naukowa Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, Warszawa 2007, s. 303–315.
 • Józef Olejniczak, Na boku fikcji – Bruno Schulz, [w:] Na boku. Pisarze teoretykami literatury…? (szkice), redakcja naukowa Józef Olejniczak i Monika Bogdanowska, Katowice 2007, s. 157–172.
 • Владислав Панас, Урок професора Арендта [Władysław Panas, Urok profesora Arendta], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 34–58.
 • Władysław Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza), „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1, s. 138–149.
 • Władysław Panas, Intryga nieskończoności, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1, s. 178–187.
 • Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z. 1, s. 150–177.
 • Олена Переломова, Інтертекстуальний вимір творчості Бруно Шульца [Ołena Perełomowa, Intertekstualnyj wymir tworzosti Bruno Schulza], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 193–199.
 • Przemysław Pietrzak, Motyw Księgi w prozie Brunona Schulza, [w:] idem, Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze, Warszawa 2007, s. 141–174.
 • Юрко Покальчук, Бруно Шульц у світлі різних культур [Jurko Pokalczuk, Bruno Schulz u switli riznych kultur] = Jurij Pokalczuk, Bruno Schulz w świetle różnych kultur, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 329–331.
 • Martin Pollack, Drohobycz, galicyjska Pensylwania, [w:] idem, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, przełożył Andrzej Kopacki, Wołowiec 2007, s. 35–55.
 • Anna Śliwa, Schulz, Leuven i „ogromne kury belgijskie”, „Twórczość” 2007, nr 9, s. 156–157.  
 • Branislava Stojanović, Pierwszy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu = Браніслава Стояновіч, Перший Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі [Branisława Stojanowicz, Perszyj Festywal Bruno Schulza w Drohobyczi], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 346–363.
 • Jerzy Święch, Schulz – pisarz galicyjski, „Akcent” 2007, nr 1, s. 8–20.
 • Jerzy Święch, Schulz – pisarz galicyjski, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 125–146.
 • Jerzy Szerszunowicz, Marząc Schulzem, „Kurier Poranny” 2007, nr 138.  
 • Kris Van Heuckelom, Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia „studiów wizualnych”, [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8–11 czerwca 2006 roku, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller, Piotra Flicińskiego, Poznań 2007, s. 563–571.
 • Валентин Вандишев, Семасиология и социология художественного образа (некоторые мысли по поводу своеобразия творческого наследия Бруно Шульца) [Wałentyn Wandyszew, Semasiołogija i socyołogija chudożestwiennoho obraza (nekotoryje mysli po powodu swojeobrazija tworczeskoho nasledija Bruno Schulza)], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 183–192.
 • Jarosław Wach, Władysław Panas – znawca Schulza – przez pryzmat „Akcentu” widziany, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 254–266.
 • Dorota Wojda, Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej, „Teksty Drugie” 2007, nr 4, s. 233–247.
 • Dorota Wojda, Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 167–182.
 • Єжи Яжембський, Ґомбрович: проблеми самопрезентації [Jerzy Jarzembs’kyj, Gombrowycz: probłemy samoprezentaciji], [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 62–72.
 • Aleksandra Zińczuk, W obronie autora i jego dzieła, [w:] Бруно Шульц і культура Пограниччя: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, науковий редактор Віра Меньок, Дрогобич 2007 [Bruno Schulz Schulz i kultura Pogranyczczia: Materiały dwoch perszych edycij Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, naukowyj redaktor Wira Meniok, Drohobycz 2007] = Bruno Schulz a Kultura Pogranicza: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, redaktor naukowy Wiera Meniok, Drohobycz 2007, s. 200–206.
2008
 • Антологія наукових матеріалів. Трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2008 [Antołohija naukowych materialiw trioch miżnarodnych festywaliw Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2008].
 • Arka Wyobraźni Schulza, „Polska Kurier Lubelski” 2008, nr 122.  
 • Drohobycz znów wita Schulza, „Rzeczpospolita” 2008, nr 121.  
 • Geniusz samorodny, „Rzeczpospolita” 2008, nr 193.  
 • [Informacja o wydaniu „Księgi listów”], „Przełom” 2008, nr 23.  
 • Pępkowe i tort, „Polska Kurier Lubelski” 2008, nr 160.  
 • Podręcznik dla młodego Markowskiego [ rozmowa z Michałem Pawłem Markowskim], „Forum Akademickie” 2008, nr 4, dodatek „ Forum Książki” nr 1, s. 4–5.
 • Poetycka przypowieść, „Życie Warszawy” (dodatek „Tele Program”) 2008, nr 185.  
 • Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008.
 • W stronę Schulza, wybór tekstów i redakcja Jan Bończa-Szabłowski, Tarnów 2008.
 • Wędrówka za Mistrzem z Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2008, nr 161.  
 • Natalia Adamczyk, Odwieczny ruch czy nieruchomość wieczności? Od Schulza do Balthusa i z powrotem, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 65–84.
 • Sebastian Antkowiak, Z Brunonem Schulzem na „dywanie Sierpińskiego”, czyli o fraktalności rzeczywistości, [w:] Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej. Metody, dyskursy, narracje, pod redakcją Sebastiana Antkowiaka i Alicji Rubczak, Toruń 2008, s. 225–236.
 • Janis Augsburger, Masochismen. Mythologisierung als Krisen-Ästhetik bei Bruno Schulz, Hannover 2008.
 • Brian R. Banks, Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim, „Teksty Drugie” 2008, nr 6, s. 239–251.
 • Jan Błoński, Świat jako Księga i komentarz, [w:] idem, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2008, s. 171–207.
 • Tadeusz Borucki, Czytając Brunona Schulza po rosyjsku, [w:] Między oryginałem a przekładem, pod redakcją Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Marii Filipowicz-Rudek, t. XIII: Poczucie humoru a przekład, Kraków 2008, s. 237–247.
 • Bożydar Brakoniecki, Dni Schulza w Drohobyczu, „Polska” 2008, nr 120.  
 • Marcin Buczyński, „Sklepy cynamonowe” – spektakl przeciwieństw, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 29–37.
 • Aleksandra Chomiuk, Sny Brunona Schulza, „Kwartalnik Polonistyczny” 2008, R. 1, nr 1, s. 9–18.
 • Izabella Czermak, Bruno Schulz, „Zeszyty Literackie” 2008, nr 3, s. 107–111.
 • Marcin Czerwiński, Manekiny, gnostycyzm ironiczny. Schulzowska narracja herezji, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 39–43.
 • Agnieszka Dudała, Schulza „malowanie słowem”, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 59–64.
 • Jerzy Ficowski, Bruno Schulz 1892–1942. Ein Künstlerleben in Galizien, übersetzt aus dem Englischen von Friedrich Griese, München 2008.
 • Jan Gondowicz, Snucie, „Nowe Książki” 2008, nr 11, s. 77.  
 • Maria Hablewicz, Tekst jak życie – życie jak tekst, [w:] Bruno Schulz: „Wiosna”. 12 przekładów, pod redakcją Wiery Meniok, Lublin–Drohobycz 2008, s. 35–41.
 • Brigitta Helbig-Mischewski, Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. O rozpadzie „porządku Ojca” i masochizmie w twórczości Brunona Schulza, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 8, s. 265–279.
 • Benek Homziuk, nienarysowane sklepy cynamonowe. 116 urodziny Brunona Schulza, Lublin 2008.
 • Jerzy Jarzębski, Schulz: uniwersalność i poetyka fragmentu, [w:] Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce, pod redakcją Doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego, Kraków 2008, s. 143–156.
 • Grzegorz Józefczuk, Analfabeta kontra pisarz, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2008, nr 109.  
 • Grzegorz Józefczuk, Bruno Schulz w trzech odsłonach, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2008, nr 160.  
 • Grzegorz Józefczuk, Cynamonowe okna ze śpiewnikiem, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2008, nr 178.  
 • Grzegorz Józefczuk, Pielgrzymi Schulza w Drohobyczu, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 124.  
 • Grzegorz Józefczuk, Urodziny Brunona z Drohobycza, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2008, nr 155.  
 • Wojciech Koryciński, Podteksty i halucynacje. Schulzowskie bezdroża miejskie, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 53–58.
 • Ева Курилук, Франц Кафка и Бруно Шулц: бубашвабе и крокодили, превела с пољског Бисерка Рајчић, „Београдски књижевни часопис” 2008, бр. 13 [Eva Kuriluk, Franc Kafka i Bruno Šulc: bubašvabe i krokodili, prevela s poljskog Biserka Rajčić, „Beogradski književni časopis” 2008, br. 13], s. 151–156.
 • Ewa Kuryluk, Franz Kafka i Bruno Schulz: karaluchy i krokodyle, „Zeszyty Literackie” 2008, nr 3, s. 102–106.
 • Aleksandra Łagowska, Liryczność prozy Brunona Schulza w rosyjskim przekładzie, [w:] Między oryginałem a przekładem, pod redakcją Jerzego Brzozowskiego i Marii Filipowicz-Rudek, t. XIV: Wzniosłość i styl wysoki w przekładzie, Kraków 2008, s. 93–101.
 • Dobrawa Lisak-Gębala, Przyjdzie Mesjasz z byle czego, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 45–52.
 • Marek Lubański, Bruno Schulz o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej i „Ferdydurke” Gombrowicza, [w:] idem, Krytyka literacka i psychoanaliza. O polskiej psychoanalitycznej krytyce literackiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2008, s. 181–223.
 • Anna Małczyńska, Rondo o „Jesieni”, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 111–114.
 • Bartosz Małczyński, Mieszkaliśmy w rynku, w jednym z ciemnych domów, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 21–27.
 • Wiera Meniok, Arka Wyobraźni: trzecia edycja festiwalu, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 2008, nr 11/12, s. 18–23.
 • Wiera Meniok, Kradzież tablicy upamiętniającej śmierć Brunona Schulza: kilka faktów, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 2008, nr 11/12, s. 15.
 • Andrzej Molik, Lubelskie akcenty schulzowskiego festiwalu, „Polska Kurier Lubelski” 2008, nr 126.  
 • Michał Nogaś, Między słownikiem a wyobraźnią, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 23.  
 • Józef Olejniczak, Bruno Schulz i śmierć, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 115–123.
 • Uri Orlev, O przekładach Schulza z polskiego na nasze: opowiadania, listy, spotkania, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 2008, nr 11/12, s. 12–14.
 • Wojciech Pestka, Kolaż z bladym księżycem nad miastem, „Odra” 2008, nr 2, s. 27–32.
 • Szoszana Ronen, Bruno Schulz we współczesnej literaturze hebrajskiej: opowiadania Amira Gutfreunda, „Słowo Żydowskie = Dos Jidiše Wort” 2008, nr 11/12, s. 28–30.
 • Stanisław Rosiek, Bruno Schulz. Archeologia „ja” pisarza, [w:] idem, [nienapisane], Gdańsk 2008, s. 187–194.
 • Stanisław Rosiek, Schulz fizjonomista, [w:] idem, [nienapisane], Gdańsk 2008, s. 107–120.
 • Stanisław Rosiek, Urzeczywistnianie mitu, [w:] idem, [nienapisane], Gdańsk 2008, s. 91–106.
 • Joanna Roszak, PS Brunona Schulza, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 9–12.
 • Ewa Świąc, Wariatka na śmietniku, „re: presja studencki nieperiodyk kulturalny” 2008, nr 2, s. 38–43.
 • Anna Świrek, „Powiedzieć fizjonomię słowami” – „eidos” twarzy w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „ Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne” 2008, t. 30, s. 61–68.
 • Joanna Warońska, Walka Józefa z Jakubem, pamięcią i tradycją, czyli poszukiwanie sensu, [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 13–19.
 • Szewach Weiss, Wielki artysta z małego Drohobycza, „Rzeczpospolita” 2008, nr 117, s. 2.  
 • Oksana Weretiuk, Komparatystyczne pułapki czyhające na tłumacza, [w:] Dialog międzykulturowy o literaturze polskiej, pod redakcją Marty Skwary, Katarzyny Krasoń i Jerzego Kazimierskiego, Szczecin 2008, s. 375–383.
 • Anna Włodarczyk, Bruno Schulz wobec współczesnej antropologii (rekonesans), [w:] Postscripta do Brunona Schulza, pod redakcją Anny Małczyńskiej i Bartosza Małczyńskiego, Wrocław 2008, s. 85–100.
 • Agnieszka Wróblewska, O dwóch podróżach do krainy prawdopodobieństwa. „Ulica Krokodyli” Brunona Schulza i braci Quay, „Kresy” 2008, nr 1/2, s. 84–93.
 • Bohdan Zadura, Między młotem a kowadłem, [w:] Bruno Schulz: „Wiosna”. 12 przekładów, pod redakcją Wiery Meniok, Lublin–Drohobycz 2008, s. 43–50.
 • Sławomir Jacek Żurek, Brunona Schulza idea dialogu pomiędzy werbalizacją a wizualizacją w kulturze, [w:] idem, Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 2008, s. 120–124.
 • Sławomir Jacek Żurek, Dwaj kabaliści. O mistycznych wizjach światów Arnolda Słuckiego w wierszu „Bruno Schulz”, [w:] idem, Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 2008, s. 105–114.
 • Sławomir Jacek Żurek, Sacrum ukryte. O rycinach „Przy stole” Brunona Schulza i „Trójca Święta” Andrieja Rublowa, [w:] idem, Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 2008, s. 115–119.
2009
 • 117. urodziny Brunona Schulza. Pomiędzy… (od Schulza do…), rysunki Benek Homziuk, Lublin 2009.
 • Andrzej Seweryn czytał Schulza, „Gazeta Wyborcza” (Kielce) 2009, nr 202.  
 • Blisko Schulza, „Gazeta Wyborcza” (Lublin) 2009, nr 265.  
 • Bruno Schulz: New Readings, New Meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations, published under the direction of / publié sous la direction de Stanisław Latek, Montreal–Cracow 2009.
 • Inspirowany Schulzem, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 125.  
 • Schulz ma urodziny, „Polska Kurier Lubelski” 2009, nr 201.  
 • Schulz na dobry początek, „Gazeta Wyborcza” (Kielce) 2009, nr 153.  
 • Spotkania z Schulzem, „Gazeta Wyborcza” (Kielce) 2009, nr 223.  
 • Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009.
 • (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009.
 • W stronę Schulza [katalog wystawy], [redakcja Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała], Kielce 2009.
 • Wernisaż będzie wędrówką, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 178.  
 • Thomas Anessi, The Great Heresy of the Varsovian Center, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 397–418.
 • Janis Augsburger, Poetical Fluidization and Intellectual Eclecticism in Bruno Schulz’s Writings, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 499–518.
 • Piotr Augustyniak, Polska, ojczyzna karakonów, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 93, s. 42–45.
 • Anna Banasiak, Republika Marzeń Szina Szaloma = Анна Банасяк, Республіка Мрій Шіна Шалома [Anna Banasiak, Respublika Mrij Szina Szałoma = Anna Banasiak, Shin Shalom’s Republic of Dream, [w:] Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009, s. 131–138.
 • Michał Bandura, Porządek pragnienia i logika fantazji w prozie Brunona Schulza, [w:] Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, redakcja naukowa Lena Magnone i Anna Mach, przedmowa Paweł Dybel, Warszawa 2009, s. 142–152.
 • Brian R. Banks, Od macierzy do ojczyzny: galicyjska kolebka Brunona Schulza, [w:] Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog). Studia i szkice, pod redakcją Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego, Grzegorza Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, s. 102–111.
 • Тетяна Біленко, Вербальні скарби у спадщині Бруно Шульца [Tetiana Biłenko, Werbalni skarby u spadszczyni Bruno Schulza] = Tatiana Biłenko, Klejnoty werbalne w spuściźnie Brunona Schulza = Tatiana Bilenko, Verbal Treasures in Bruno Schulz’ Heritage, [w:] Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009, s. 121–130.
 • Dieter De Bruyn, „The Lie Always Rises to the Surface like Oil”. Toward a Metafictional Reading of Karol Irzykowski’s „Pałuba” and Bruno Schulz’s Fiction, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 83–133.
 • Dieter De Bruyn & Kris Van Heuckelom, Introduction: Seven Decades of Schulzology, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 9–25.
 • Francesco M. Cataluccio, Bruno Schulz i opowiadania ilustrowane. Na marginesach włoskiej recepcji = Франческо М. Каталуччo, Бруно Шульц та ілюстровані оповідання. На марґінесах італійської рецепції [Franczesko M. Katałuczczo, Bruno Schulz ta ilustrowani opowiedannia. Na marginesach italijs’koji recepciji] = Francesco M. Cataluccio, Bruno Schulz and Illustrated Short Stories. On the Margins of Italian Reception, [w:] Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009, s. 171–187.
 • Katarzyna Chmura, Rockowo-elektroniczne „Sklepy cynamonowe”, „Gazeta Wyborcza” (Trójmiasto) 2009, nr 135.  
 • Lidia Cichocka, Niezwykły świat Brunona Schulza, „Echo dnia” 2009, nr 153.  
 • Ewa Czerwińska, Za Schulzem z mapą po Drohobyczu, „Polska Kurier Codzienny” 2009, nr 161.  
 • Paulina Czwordon, Wychudzona summa, „Literatura na Świecie” 2009, nr 5/6, s. 408–413.
 • Mieczysław Dąbrowski, Aesthetics of Melancholy in Bruno Schulz’s Writings, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 307–325.
 • Mieczysław Dąbrowski, Estetyka melancholii w prozie Schulza, [w:] idem, Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki, Warszawa 2009, s. 95–111.
 • Katarzyna Dłużniewska-Łoś, Hiszpańskojęzyczni tłumacze wobec zabiegu udosłownienia metafory leksykalnej w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, „Poradnik Językowy” 2009, nr 5, s. 82–95.
 • Katarzyna Dłużniewska-Łoś, Problem przeniesienia nastroju w procesie przekładu: studium porównawcze czterech tłumaczeń „Sierpnia” Brunona Schulza na język hiszpański, [w:] W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykanskiej. Migracja i transformacja dyskursów – dialog międzykulturowy, redakcja Urszula Aszyk, Agnieszka Flisek, Łukasz Grützmacher i Karolina Kumor, Warszawa 2009, s. 37–56.
 • Teresa Dras, Opowieść o Schulzu i Drohobyczu, „Polska Kurier Codzienny” 2009, nr 11.  
 • Xavier Farré, Bruno Schulz w Hiszpanii = Ксав’єр Фарре, Бруно Шульц в Іспанії [Ksawjer Farre, Bruno Schulz w Ispaniji] = Xavier Farré, Bruno Schulz in Spain, [w:] Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009, s.189–195.
 • Elżbieta Ficowska, Reminiscences, translated from Polish by Teresa Romer, [w:] Bruno Schulz: New Readings, New Meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations, published under the direction of / publié sous la direction de Stanisław Latek, Montreal–Cracow 2009, s. 189–190.
 • Jerzy Ficowski, Mój nieocalony / Mon non-sauvé, traduction de Jacques Burko, [w:] Bruno Schulz: New Readings, New Meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations, published under the direction of / publié sous la direction de Stanisław Latek, Montreal–Cracow 2009, s. 193, 195.
 • Aleksander Fiut, Bruno Schulz czyta Rilkego = Александер Ф’ют, Бруно Шульц читає Рільке [Ałeksandr Fjut, Bruno Schulz czytaje Rilke] = Aleksander Fiut, Bruno Schulz Reads Rilke, [w:] Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009, s. 63–77.
 • Aleksander Fiut, Schulz czyta Rilkego, „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 4, s. 77–84.
 • Alfred Gall, Mythopoetic Traditions and Inserted Treatises: Bruno Schulz and Danilo Kiš, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 153–172.
 • David A. Goldfarb, Pałuby in Bruno Schulz’s Workshop, [w:] Bruno Schulz: New Readings, New Meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations, published under the direction of / publié sous la direction de Stanisław Latek, Montreal–Cracow 2009, s. 85–94.
 • Jan Gondowicz, Mrugająca materia, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 65, s. 6–29.
 • Shlomit Gorin, Thinking About Absurdity with Bruno Schulz: Paradox and Potential, [w:] (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations, edited by Dieter De Bruyn and Kris Van Heuckelom, Amsterdam–New York 2009, s. 339–360.
 • Iwona Grodź, Zaszyfrowane w obrazie. O filmach fabularnych Wojciecha Jerzego Hasa, Gdańsk 2009.
 • Kris Van Heuckelom, In Defense of Idolatrous Creativity: Bruno Schulz’s „Xięga Bałwochwalcza” and „Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju”, [w:] Bruno Schulz: New Readings, New Meanings / Nouvelles lectures, nouvelles significations, published under the direction of / publié sous la direction de Stanisław Latek, Montreal–Cracow 2009, s. 69–83.
 • Kris van Heuckelom, „Ogromne kury belgijskie”. Bruno Schulz a Niderlandy = Кріс ван Гойкелом, „Величезні бельгійські кури”. Бруно Шульц та Нідерланди [Kris wan Hojkełom, „Wełyczezni belhijs’ki kury”. Bruno Schulz ta Niderłandy] = Kris van Heuckelom, „Enormous Belgian Hens”. Bruno Schulz and the Netherlands, [w:] Сучасна рецепція творчості Бруно Шульца. Наукові матеріали III Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, за редакцією Віри Меньок, Дрогобич 2009 [Suczasna recepcija tworczosti Bruno Schulza. Naukowi materiały III Miżnarodnoho Festywalu Bruno Schulza w Drohobyczi, za redakcijeju Wiry Meniok, Drohobycz 2009] = Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod redakcją Wiery Meniok, Drohobycz 2009, s. 209–222.