Zbigniew Bieńkowski, Skorupki rozbitej porcelany, „Magazyn Tygodniowy” 1992, nr 49.