Kazimierz Andrzej Jaworski, Z nieznanej korespondencji Brunona Schultza, „Kamena” 1965, nr 5, s. 1–7.