Hanna Szczawińska, Epitafium dla pisarza, „Słowo Powszechne” 1992, nr 127.