J. G., Schulz i inni, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 231.