Andrzej Kretowicz, Wrocławski Schulz, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 166.