M. M., Autor biografii Brunona Schultza prosi o pomoc, „Express Wieczorny” 1984, nr 78.