Artur Sandauer, Wojna o Schulza, „Współczesność” 1965, nr 5, s. 3.