Temida Stankieiwcz-Podhorecka, Podróż przez czas, „Życie Warszawy” 1992, nr 107.