Andrzej Osęka, Schulz zmaterializowany, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 283.