Monika Sykulska, Schulz w teatrze, „Literatura” 1976, nr 34, s. 13.