Włodzimierz Jurasz, Zapomniana sztuka epistolografii, „Czas Krakowski” 1993, nr 158.