Stanisław Giza, Jeszcze o Brunonie Schulzu, „Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 35, s. 2, 7.