Zofia Kwiecińska, Obsesje Brunona Schuzla (Wystawa w Muzeum Adama Mickiewicza), „Trybuna Ludu” 1967, nr 94, s. 6.