Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Czas” 1992, nr 148.