Roman Loth, Człowiek czyli świat, „Polityka” 1992, nr 48.