Małgorzata Kitowska, Bałwochwalczo o Schulzu, „Twórczość” 1986, nr 9, s. 106–109.