K. M., Na granicy genialności. Wystawa B. Schulza w Muzeum Mickiewicza, „Kurier Polski” 1967, nr 8/9.