Marcin Czapliński, Artysta samotny, „Kierunki” 1965, nr 14, s. 8.