Wiesław Budzyński, Nauczyciel rysunków, „Przekrój” 1989, nr 2301, s. 17.