Joanna Chojka, Bruno Schulz: odsłona druga, „Gazeta Morska” 1993, nr 271.