Leszek Żuliński, Mroczne kontury pożądania, „Literatura” 1989, nr 10, s. 66–67.