Henryk Bereza, Nowoczesność Schulza, „Zwierciadło” 1957, nr 29, s. 6–7.