Jerzy Ficowski, Listy Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego, „Twórczość” 1981, nr 5, s. 113–119.