Krzysztof Miklaszewski, Ulica Krokodyli nad… Tamizą, „Antena” 1993, nr 11, s. 1, 13.