Grzegorz Sinko, Miesiąc repertuaru polskiego, „Teatr” 1988, nr 7, s. 27–28.