Janusz Jakub Gołąb, Metafizyczne osamotnienie Brunona Schulza, „Twórczość” 1988, nr 4, s. 113–116.