Robert Mielhorski, Samotność Brunona Schulza. (Korespondencja własna z Warszawy), „Ilustrowany Kurier Polski” 1992, nr 243.