Andrzej Wirth, Sprawa Bruno Schulza, „Przegląd Kulturalny” 1962, nr 9, s. 9.