Krystyna Kamińska, Schulz na wideoklipie, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 45.