Andrzej Staniszewski, Fantomy a realność czyli Bruno Schulz, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 215.