Wiesław Budzyński, Nieznane listy Schulza, „Sztandar Młodych” 1987, nr 234.