Jerzy Pilch, Księga, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 47.