Wiesław Budzyński, Artysta i rzeczywistość, „Kierunki” 1982, nr 33, s. 9.