Prof. Artur Sandauer o nieznanych listach Brunona Schulza, „Express Wieczorny” 1987, nr 151, s. 1–2.