Grzegorz Górny, Jurij z Drohobycza nawiał, Schulz został pół wieku, „Życie Warszawy” 1992, nr 283.