Małgorzata Kitowska-Łysiak, Nam Proustów nie potrzeba, „Kresy” 1993, nr 13, s. 256–258.