Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji, „Nowa Kultura” 1957, nr 45, s. 3, 7.