Ewa Marrodan, Co zostało z Schulza?, „Teatr” 1983, nr 12, s. 30–31.