J. J., W. L., Wokół Schulza – teatr, filmy, sympozjum…, „Życie Częstochowy” 1993, nr 246.