Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Dziennik Polski” 1992, nr 160.