Jan Kurowicki, Mityczne wzloty, „Odra” 1968, nr 4, s. 41–47.