Stanisław Jan Królik, Wizerunek prywatny pisarza i świata, „Kontrasty” 1976, nr 2, s. 44–45.