Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 183.