Henryk Bereza, Przeciw degradacji, „Nowe Książki” 1957, nr 22, s. 1351–1353.