J. L., Schulz w… Krakowie?, „Rzeczpospolita” 1992, nr 179.