Edwin Śmiłek, Przyczynki do Schulza. 12.07.1892–12.07.1992, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 30.