Wojciech Grabowski, Schulz w Krakowie, „Kino” 1993, nr 1, s. 32–33.