Aleksander Wojciechowski, „Więcej formy!”, „Współczesność” 1964, nr 155.