Marek Skwarnicki, Ocean nas nie dzieli [rozmowa ze Stanisławem Barańczakiem], „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 27, s. 1–2.